La Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), renovada fins al 2020

Es tracta de la primera Càtedra Unesco que es va crear al món sobre comunicació. Va néixer el 1989 —amb l’objectiu de promoure la recerca, la formació especialitzada, l’intercanvi acadèmic internacional, la difusió i la divulgació de coneixements— i està adscrita a l’InCom-UAB des del 1999

Bellaterra / París, 12‒07‒2016. L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco), a través de la Divisió per a Polítiques i Sistemes d’Aprenentatge al Llarg de la Vida del Sector d’Educació, ha renovat l’acord entre la Unesco i la Universitat Autònoma de Barcelona, en relació a la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), per als propers quatre anys, en concret, per al període comprès entre març de 2016 i març de 2020.

Dirigida per la investigadora de l’InCom-UAB María Dolores Montero Sánchez, la Càtedra té actualment diverses iniciatives en curs, entre les quals destaca el projecte de cooperació “Contribució a la formació de professorat doctor i a la creació d'un Programa de Doctorat propi a l'Escola Superior de Jornalismo de Maputo”, liderat per Maria Corominas i María Dolores Montero, ambdues investigadores de l’InCom-UAB i membres del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB). Aquest projecte està finançat per la Fundació Autònoma Solidària a la XXXII Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB. A més, la Càtedra col·labora al Workshop interdisciplinari sobre comunitats indígenes: apunts metodològics, organitzat pel Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura del InCom-UAB (2014/SGR-01594), que se celebrarà a la Facultat de Ciències de la Comunicació, al campus de Bellaterra de la UAB, els dies 15 i 16 de setembre de 2016.

La primera Càtedra Unesco de Comunicació del món
La Universitat Autònoma de Barcelona i la Unesco van fundar l’any 1989 la primera Càtedra Unesco de Comunicació que va existir a nivell mundial, al campus de Bellaterra, i que va comptar, des de l’inici, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A partir de l’any 1999, per nomenament de l’aleshores rector Carles Solà, aquesta Càtedra està adscrita a l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐UAB), responsable de la direcció acadèmica, gestió, planificació, i desenvolupament de les seves activitats.

Objectius principals
La Càtedra Unesco de Comunicació (InCom‐UAB) té com a objectius principals promoure la recerca, la formació especialitzada, l’intercanvi acadèmic internacional, la difusió i la divulgació de coneixements en l’àmbit de la comunicació i la informació, una de les cinc grans àrees que la Unesco considera prioritàries, juntament amb l’educació, les ciències naturals, les ciències humanes i socials, i la cultura. A desembre de 2015, existeixen al món 760 càtedres UNESCO, vinculades a 850 institucions acadèmiques, d’un total de 134 països d’arreu del món.

Per a més informació:

Web Unesco

Web Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB)

 

La Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB), renovada hasta 2020

Se trata de la primera Cátedra Unesco que se creó en el mundo sobre comunicación. Nació en 1989 —con el objetivo de promover la investigación, la formación especializada, el intercambio académico internacional, la difusión y la divulgación de conocimientos— y está adscrita al InCom-UAB des 1999

Bellaterra / París, 12‒07‒2016. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a través de la División para Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida del Sector de Educación, ha renovado el acuerdo entre la Unesco y la Universitat Autònoma de Barcelona, en relación a la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB), para los próximos cuatro años, en concreto, para el periodo comprendido entre marzo de 2016 y marzo de 2020.

Dirigida por la investigadora del InCom-UAB María Dolores Montero Sánchez, la Cátedra tiene actualmente distintas iniciativas en curso, entre las que destaca el proyecto de cooperación “Contribució a la formació de professorat doctor i a la creació d'un Programa de Doctorat propi a l'Escola Superior de Jornalismo de Maputo” [“Contribución a la formación de profesorado doctor y a la creación de un Programa de Doctorado propio en la Escola Superior de Jornalismo de Maputo”], liderado por Maria Corominas y María Dolores Montero, ambas investigadoras del InCom-UAB y miembros del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB). Este proyecto está financiado por la Fundació Autònoma Solidària en la XXXII Convocatoria del Fondo de Solidaridad de la UAB. Además, la Cátedra colabora en el Workshop interdisciplinario sobre comunidades indígenas: apuntes metodológicos, organizado por el Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura del InCom-UAB (2014/SGR-01594), que se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en el campus de Bellaterra de la UAB, los días 15 y 16 de septiembre de 2016.

La primera Cátedra Unesco de Comunicación del mundo
La Universitat Autònoma de Barcelona y la Unesco fundaron en el año 1989 la primera Cátedra Unesco de Comunicación que existió a nivel mundial, en el campus de Bellaterra, y que contó, desde el inicio, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya.
A partir del año 1999, por nombramiento del entonces rector Carles Solà, esta Cátedra está adscrita al Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐UAB), responsable de la dirección académica, gestión, planificación, y desarrollo de sus actividades.

Objetivos principales
La Cátedra Unesco de Comunicación (InCom‐UAB) tiene como objetivos principales promover la investigación, la formación especializada, el intercambio académico internacional, la difusión y la divulgación de conocimientos en el ámbito de la comunicación y la información, una de las cinco grandes áreas que la Unesco considera prioritarias, junto con la educación, las ciencias naturales, las ciencias humanas y sociales, y la cultura. A diciembre de 2015, existen en el mundo 760 cátedras UNESCO, vinculadas a 850 instituciones académicas, de un total de 134 países de todo el mundo.

Para más información:

Web Unesco

Web Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB)