L’equip de LlenguaViva s’incorpora a l’Informe de la comunicació a Catalunya 2017–2018

Els lingüistes Marta G. Avellaneda, Jordi Martí i Núria Vila s’integren a l’equip de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2017–2018, i s’encarregaran de la correcció lingüística d’aquesta obra col·lectiva biennal, que es presentarà a la propera tardor. Agafen el relleu de Llorenç Roviras, responsable de la correcció durant les darreres edicions

Bellaterra, 07–03–2019. L’equip de LlenguaViva, format pels lingüistes Marta G. Avellaneda, Jordi Martí i Núria Vila, s’incorpora a l’equip de treball de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2017–2018. Aquesta novetat es produeix després que el responsable de la correcció de les darreres edicions, Llorenç Roviras, ha confirmat que no podrà seguir en el projecte, per compromisos laborals que no li permeten compaginar la seva feina amb la tasca de correcció d’aquesta nova edició.

Al llarg de les dues dècades d’existència, l’Informe ha comptat amb tres filòlegs i periodistes per a la correcció i assessorament lingüístics: Oriol Gibert i Fortuny va ser el corrector de les cinc primeres edicions, des del 2000 fins al bienni 2007–2008; Llorenç Roviras i Anna Mosquera i Bondia de l’empresa Contents Editors, per a les tres edicions següents (de 2009–2010 a 2013-2014); i posteriorment, tot i la dissolució de Contents Editors, Llorenç Roviras va seguir assumint la correcció per a la darrera edició (2015–2016), presentada al setembre de 2017.

Per a més informació:

Informe de la comunicació a Catalunya

 

El equipo de LlenguaViva se incorpora al Informe de la comunicació a Catalunya 2017–2018

Los lingüistas Marta G. Avellaneda, Jordi Martí y Núria Vila se integran al equipo del Informe de la comunicació a Catalunya 2017–2018, y se encargaran de la corrección lingüística de esta obra colectiva bienal, que se presentará el próximo otoño. Cogen el relevo de Llorenç Roviras, responsable de la corrección durante las últimas ediciones

Bellaterra, 07–03–2019. El equipo de LlenguaViva, formado por los lingüistas Marta G. Avellaneda, Jordi Martí y Núria Vila, se incorpora al equipo de trabajo del Informe de la comunicació a Catalunya 2017–2018. Esta novedad se produce después que el responsable de la corrección de las últimas ediciones, Llorenç Roviras, ha confirmado que no podrá seguir en el proyecto, por compromisos laborales que no le permiten compaginar su trabajo con la tarea de corrección de esta nueva edición.

A lo largo de las dos décadas de existencia, el Informe ha contado con tres filólogos y periodistas para la corrección y asesoramiento lingüísticos: Oriol Gibert i Fortuny fue el corrector de las cinco primeras ediciones, desde el 2000 hasta el bienio 2007–2008; Llorenç Roviras y Anna Mosquera i Bondia de la empresa Contents Editors, para las tres ediciones siguientes (de 2009–2010 a 2013-2014); y posteriormente, a pesar de la disolución de Contents Editors, Llorenç Roviras siguió asumiendo la corrección para la última edición (2015–2016), presentada en septiembre de 2017.

Para más información:

Informe de la comunicació a Catalunya