Marta Civil i Serra, ponent a la II Jornada de Formación y Empleo de la ATIC

La Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona acollirà el 16 de novembre aquesta trobada acadèmica de professors i professores de comunicació de diverses universitats catalanes i espanyoles

Bellaterra, 15-11-2017. La investigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Marta Civil i Serra serà ponent a la II Jornada de Formación y Empleo: El nuevo espacio universitario en comunicación. Los y las “tics” en los estudios de comunicación, organitzada per l’Asociación de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), i que se celebrarà a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) el dijous 16 de novembre.

La jornada es divideix en 4 eixos temàtics que versaran sobre els estudis de comunicació a Espanya per comunitats autònomes i l’ocupabilitat, perspectives per a les facultats d’Informació i Comunicació espanyoles, fortaleses i debilitats dels plans d’estudi actuals i futurs, i el paper de la comunicació als estudis d’ESO i a Batxillerat.

Marta Civil i Serra impartirà la ponència d’autoria individual “Los estudios universitarios de comunicación en España (2017). Análisis de la situación actual para un debate abierto sobre su futuro estratégico” i es coautora, amb María José Recoder, de la ponència titulada “El papel de la comunicación en ESO y Bachillerato en España (2017)”.

Aquesta II jornada de l’ATIC serà un punt de trobada de professors i professores de comunicació d’Espanya per parlar dels nous escenaris comunicatius i les transformacions del sector, l’adaptació i canvi de l’espai universitari, i els nous reptes formatius que caldrà encarar. La iniciativa pren el relleu a la I Jornada de la ATIC, que es va celebrar a la Universidad de Navarra el mes de juny de 2015. El comitè organitzador té previst publicar un llibre amb les ponències i comunicacions que es presentaran a la jornada.

Programa de la Jornada

Web ATIC

 

Marta Civil i Serra, ponente en la II Jornada de Formación y Empleo de la ATIC

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona acogerá el 16 de noviembre este encuentro académico de profesores y profesoras de comunicación de distintas universidades catalanes y españolas

Bellaterra, 15-11-2017. La investigadora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Marta Civil i Serra será ponente en la II Jornada de Formación y Empleo: El nuevo espacio universitario en comunicación. Los y las “tics” en los estudios de comunicación, organizada por la Asociación de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), y que se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) el jueves 16 de noviembre.

La jornada se divide en 4 ejes temáticos que versarán sobre los estudios de comunicación en España por comunidades autónomas y la empleabilidad, perspectivas para las facultades de Información y Comunicación españolas, fortalezas y debilidades de los planes de estudio actuales y futuros, y el papel de la comunicación en los estudios de ESO y en Bachillerato.

Marta Civil i Serra impartirá la ponencia de autoría individual “Los estudios universitarios de comunicación en España (2017). Análisis de la situación actual para un debate abierto sobre su futuro estratégico” y es coautora, junto con María José Recoder, de la ponencia titulada “El papel de la comunicación en ESO y Bachillerato en España (2017)”.

Esta II jornada de la ATIC será un punto de encuentro de profesores y profesoras de comunicación de España para hablar de los nuevos escenarios comunicativos y las transformaciones del sector, la adaptación y cambio del espacio universitario, y los nuevos retos formativos que será necesario encarar. La iniciativa toma el relevo a la I Jornada de la ATIC, que se celebró en la Universidad de Navarra el mes de junio de 2015. El comité organizador tiene previsto publicar un libro con las ponencias y comunicaciones que se presentarán en la jornada.

Programa de la Jornada

Web ATIC