Miquel de Moragas i Spà és entrevistat al programa ‘Terrícoles’ (Btv) i a Barcelona Metròpolis, per parlar del seu llibre Barcelona, ciutat simbòlica

El catedràtic emèrit de comunicació (UAB) i fundador de l’InCom-UAB ha estat entrevistat pel periodista Antonio Baños el dilluns 14 de novembre, al programa ‘Terrícoles’, per parlar sobre el seu últim llibre, centrat en els símbols de la ciutat comtal, en les seves múltiples dimensions. Anteriorment havia estat entrevistat per Catalina Gayà per a un reportatge publicat a la revista Barcelona Metròpolis

Bellaterra / Barcelona, 18‒11‒2016. El catedràtic emèrit del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) i fundador i primer director de l’InCom-UAB, Miquel de Moragas i Spà, ha estat entrevistat pel periodista Antonio Baños, al programa ‘Terrícoles’ de Barcelona Televisió (Btv), emès el dilluns 14 de novembre, per parlar del seu últim llibre, Barcelona, ciutat simbòlica, publicat enguany pel Servei de Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona.

En el programa, en format d’entrevista en profunditat, Miquel de Moragas i Spà destaca que “totes les ciutats són símbol (…), però Barcelona reclama l’interès internacional no únicament pel turisme, sinó per l’imaginari cultural, artístic, pictòric, etc. En aquest sentit, Barcelona és una de les ciutats simbòliques internacionals”. Per a l’investigador, Barcelona reuneix un element que la fa destacar respecte altres metròpolis. “És la ciutat on es pot caminar. Caminar vol dir passejar, mirar, observar…, amb certa seguretat (de violència i climàtica)”. També afirma que acumula elements simbòlics, moderns i al mateix temps antics, a través de l’arquitectura, i destaca per l’organització encadenada de grans esdeveniments. “Segurament els Jocs Olímpics de Barcelona’92 es van començar a organitzar amb l’Exposició Universal de 1888”.

El catedràtic emèrit també havia estat anteriorment entrevistat per Catalina Gayà sobre aquest tema per al reportatge “Lluites iconogràfiques a la ciutat”, publicat al número 100 de la revista Barcelona Metròpolis (juny/juliol de 2016).

Actualment, Miquel de Moragas i Spà i el Servei de Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona estan preparant la traducció de l’obra Barcelona, ciutat simbòlica, al castellà.

Enllaç al programa ‘Terrícoles’ (Btv):

PROGRAMA ‘TERRÍCOLES’ (BTV), 14‒11‒2016: Entrevista d’Antonio Baños a Miquel de Moragas i Spà [En línia]. Barcelona: Btv. Programa dirigit per Lluís Reales.

Enllaç a l’article de la revista Barcelona Metròpolis:

GAYÀ, Catalina; SERÓ, Laia (2016): “Lluites iconogràfiques a la ciutat”, a Barcelona Metròpolis [En línia]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, núm. 100, pàg. 40‒51.

 

Miquel de Moragas i Spà es entrevistado en el programa ‘Terrícoles’ (Btv) y en Barcelona Metròpolis, para hablar de su libro Barcelona, ciutat simbòlica

El catedrático emérito de comunicación (UAB) y fundador del InCom-UAB ha sido entrevistado por el periodista Antonio Baños el lunes 14 de noviembre, en el programa ‘Terrícoles’, para hablar sobre su último libro, centrado en los símbolos de la ciudad condal, en sus múltiples dimensiones. Anteriormente había sido entrevistado por Catalina Gayà para un reportaje publicado en la revista Barcelona Metròpolis

Bellaterra / Barcelona, 18‒11‒2016. El catedrático emérito del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) y fundador y primer director del InCom-UAB, Miquel de Moragas i Spà, ha sido entrevistado por el periodista Antonio Baños, en el programa ‘Terrícoles’ de Barcelona Televisió (Btv), emitido el lunes 14 de noviembre, para hablar de su último libro, Barcelona, ciutat simbòlica, publicado este año por el Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Barcelona.

En el programa, en formato de entrevista en profundidad, Miquel de Moragas i Spà destaca que “todas las ciudades son símbolo (…), pero Barcelona reclama el interés internacional no únicamente por el turismo, sino por el imaginario cultural, artístico, pictórico, etc. En este sentido, Barcelona reúne un elemento que la hace destacar respecto a otras metrópolis. “Es la ciudad donde se puede caminar. Caminar quiere decir pasear, mirar, observar…, con cierta seguridad (de violencia y climática)”. También afirma que acumula elementos simbólicos, modernos y al mismo tiempo antiguos, a través de la arquitectura, y destaca por la organización encadenada de grandes eventos. “Seguramente los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 se empezaron a organizar con la Exposición Universal de 1888”.

El catedrático emérito también había sido anteriormente entrevistado por Catalina Gayà sobre este tema para el reportaje “Lluites iconogràfiques a la ciutat”, publicado en el número 100 de la revista Barcelona Metròpolis (junio/julio de 2016).

Actualmente, Miquel de Moragas i Spà y el Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Barcelona estan preparando la traducción de la obra Barcelona, ciutat simbòlica, al castellano.

Enlace al programa ‘Terrícoles’ (Btv):

PROGRAMA ‘TERRÍCOLES’ (BTV), 14‒11‒2016: Entrevista de Antonio Baños a Miquel de Moragas i Spà [En línea]. Barcelona: Btv. Programa dirigido por Lluís Reales.

Enlace al artículo de la revista Barcelona Metròpolis:

GAYÀ, Catalina; SERÓ, Laia (2016): “Luchas iconográficas en la ciudad”, en Barcelona Metròpolis [En línea]. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, núm. 100, pág. 40‒51.