Montserrat Santamarina col·labora en una investigació de l’InCom-UAB sobre el tractament de la diversitat religiosa a TV3

La professora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB col·labora en el projecte “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3”, finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Bellaterra, 11–12–2018. La investigadora Montserrat Santamarina, professora associada del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), ha signat un contracte de tècnica de suport a la recerca per treballar en el projecte “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3”, dirigit per la directora de l’InCom-UAB Amparo Huertas Bailén. Aquest projecte ha rebut finançament de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en la darrera convocatòria competitiva d’Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2017). La seva col·laboració és perllonga des de novembre de 2018 fins abril de 2019.

Montse Santamarina s'encarregarà de dur a terme el treball de camp, des de la cerca de peces audiovisuals i la formació del corpus d’anàlisi fins l’extracció de dades quantitatives i qualitatives previstes en aquest projecte basat en una anàlisi de contingut. L’experiència professional de Santamarina com a periodista, guionista i realitzadora audiovisual reforça l’equip, format per quatre membres de l’InCom-UAB. A més de la directora del centre Amparo Huertas Bailén (UAB), hi participen José Luis Terrón (UAB), Yolanda Martínez Suárez (Consellería de Educación. Xunta de Galicia) y Saleta de Salvador Agra (UCM).

Notícies relacionades:

Web InCom-UAB (07-11-2018): “Presentació del projecte finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos a la comissió inicial de seguiment”

Web InCom-UAB (27-07-2018): “L’InCom-UAB farà una anàlisi de la presència del diàleg interreligiós a la programació de TV3”

 

Montserrat Santamarina colabora en una investigación del InCom-UAB sobre el tratamiento de la diversidad religiosa en TV3

La profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB colabora en el proyecto “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3”, financiado por la Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya

Bellaterra, 11–12–2018. La investigadora Montserrat Santamarina, profesora asociada del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), ha firmado un contrato de técnica de apoyo a la investigación para trabajar en el proyecto “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3” [“Presencia del diálogo interreligioso en el espacio público audiovisual: diagnosis y elaboración de indicadores. Estudio de caso: TV3”], dirigido por la directora del InCom-UAB Amparo Huertas Bailén. Este proyecto ha recibido financiación de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, en la última convocatoria competitiva de Ayudas a proyectos de investigación en el ámbito de la diversidad religiosa (RELIG 2017). Su colaboración se prolonga desde noviembre de 2018 hasta abril de 2019.

Montse Santamarina se encargará de llevar a cabo el trabajo de campo, desde la búsqueda de piezas audiovisuales y la formación del corpus de análisis hasta la extracción de datos cuantitativos y cualitativos previstos en este proyecto basado en un análisis de contenido. La experiencia profesional de Santamarina como periodista, guionista y realizadora audiovisual refuerza el equipo, formado por cuatro miembros del InCom-UAB. Además de la directora del centro Amparo Huertas Bailén (UAB), participan José Luis Terrón (UAB), Yolanda Martínez Suárez (Consellería de Educación. Xunta de Galicia) i Saleta de Salvador Agra (UCM).

Noticias relacionadas:

Web InCom-UAB (07-11-2018): “Presentación del proyecto financiado por la Dirección General de Asuntos Religiosos en la comisión inicial de seguimiento”

Web InCom-UAB (27-07-2018): “El InCom-UAB hará un análisis de la presencia del diálogo interreligioso en la programación de TV3”