Participació de l’InCom-UAB en el X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

L’InCom-UAB participa en aquest congrés, que se celebra els dies 3, 4, 5 i 7 de desembre a La Laguna (Tenerife), coorganizant una de les seves taules, “Mensajes y ruido en la información e investigación de salud”, i presentant tres comunicacions: “Comunicación interpersonal y VIH/sida”, de Leonardo Moggia; “SaludsinBulos, una plataforma que aúna esfuerzos para luchar contra las noticias falsas sobre salud”, de Mª Angélica Real y Serrano i José Luis Terrón; i “Estudio comparativo del tratamiento de la medicina de precisión por parte la prensa de medicina de Colombia, España y Estados Unidos”, de Carlos A. Gutierrez i José Luis Terrón

Bellaterra / La Laguna (Tenerife, Canarias), 3-12-2018. Els membres de l’InCom-UAB, José Luis Terrón, director de l’SCOMLab Comunicació i Salut (InCom-UAB), i Carmen Peñafiel, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, juntament amb Daniel Catalán, de la Universidad Carlos III de Madrid, organitzen la taula ‘Mensaje y ruido en la información e investigación de salud’, en el marc del Web X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que se celebrarà a La Laguna (Tenerife), entre el 3 i el 7 de desembre de 2018. Per cinquè any consecutiu, des de l’InCom-UAB es col·labora en la posada en marca d’una taula específica sobre comunicació i salut. Per a la d’aquesta edición han estat aprovades 12 comunicacions.

D’una altra banda, els investigadors de l’InCom-UAB presenten tres comunicacions en aquest congrés: “Comunicación interpersonal y VIH/sida”, de Leonardo Moggia; “SaludsinBulos, una plataforma que aúna esfuerzos para luchar contra las noticias falsas sobre salud”, de Mª Angélica Real y Serrano y José Luis Terrón; i “Estudio comparativo del tratamiento de la medicina de precisión por parte la prensa de medicina de Colombia, España y Estados Unidos”, de Carlos A. Gutierrez i José Luis Terrón.

La primera aportació, “Comunicación interpersonal y VIH/sida”, és una revisió de la literatura que apareix entre 2008 i 2018 a la base de dades Scopus en relació a la comunicació interpersonal i el VIH. Els resultats comporten que un 42% dels estudis es desenvolupen entorn de la relació equips sanitaris pacients; tot i així, existeix un 58% restant que aborden temes respecte la comunicació interpersonal entre parelles, comunicació entre parells, xarxa de suport i comunicació amb nens, joves i adolescents. Resulta interessant observar també com existeixen temàtiques emergents com la revelació de l’estat serològic a les parelles i el seu entorn amb un 3%

La segona, “SaludsinBulos, una plataforma que aúna esfuerzos para luchar contra las noticias falsas sobre salud”, se centra en un estudi de cas, SaludsinBulos, la finalitat de la qual és desmentir les notícies falses en relació a la salut o el complex industrial sanitari. Els autors consideren fonamental desmentir les notícies falses tan aviat com sigui possible, ja que cada vegada tenen una major capacitat de difusió i de propagació en menys temps a través dels mitjans convencionals i de les xarxes socials mediatitzades, i per tant de danyar la salut (i l’economia) dels ciutadans.

Per últim, en la tercera comunicació, “Estudio comparativo del tratamiento de la medicina de precisión por parte la prensa de medicina de Colombia, España y Estados Unidos”, es conclou que els tres diaris (El Tiempo, El País y The New York Times) han vingut comunicant sobre temes relacionats sobre medicina de precisió o personalitzada durant els anys d’estudi (2005-2018). El País (n=1,432) reflecteix el major nombre de publicacions, seguit per The New York Times (n=398) i El Tiempo (n=227). Els tres mitjans destaquen els beneficis oferts per les noves teràpies (El País 95%, The New York Times 82%, El Tiempo 90%) mentre expressen preocupació pels reptes d’economia en salut que l’adopció de les noves tecnologies impliquen i en particular manifesten la necessitat d’equitat i no discriminació en l’accés de la població als avenços de la ciència. El càncer representa el conjunt de malalties majoritàriament destacades en els 3 mitjans, seguit de les malalties rares i les condicions neurològiques de tipus degeneratiu. The New York Times reflecteix un major nombre de gèneres narratius utilitzats, incloent columnes d’opinió, reportatges de casos de pacients, entrevista a experts en salut i economia, i columnes de debat de consideracions a favor i en contra dels avenços de la ciència. Igualment, les seves publicacions reflecteixen un ampli nombre d’institucions i experts consultats o coautors de les opinions expressades i són mencionades un gran número d’institucions d’investigació de tota la nació. A El País hi ha un ús principalment de reportatges i entrevistes, i un segon nivell d’experts consultats, destacant fonts i institucions ubicades a Madrid, Barcelona i València. Mentre que a El Tiempo es dona un menor nombre d’articles, predominant articles breus que procedeixen d’agències informatives internacionals.

Per a més informació:

Web X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

 

Participación del InCom-UAB en el X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

El InCom-UAB participa en este congreso, que se celebra los días 3, 4, 5 y 7 de diciembre en La Laguna (Tenerife), coorganizando una de sus mesas, “Mensajes y ruido en la información e investigación de salud”, y presentando tres comunicaciones: “Comunicación interpersonal y VIH/sida”, de Leonardo Moggia; “SaludsinBulos, una plataforma que aúna esfuerzos para luchar contra las noticias falsas sobre salud”, de Mª Angélica Real y Serrano y José Luis Terrón; y “Estudio comparativo del tratamiento de la medicina de precisión por parte la prensa de medicina de Colombia, España y Estados Unidos”, de Carlos A. Gutierrez y José Luis Terrón

Bellaterra / La Laguna (Tenerife, Canarias), 3-12-2018. Los miembros del InCom-UAB, José Luis Terrón, director del SCOMLab Comunicació i Salut (InCom-UAB), y Carmen Peñafiel, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, junto a Daniel Catalán, de la Universidad Carlos III de Madrid, organizan la mesa ‘Mensaje y ruido en la información e investigación de salud’, en el marco del Web X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que se celebrará en La Laguna (Tenerife), entre el 3 y el 7 de diciembre de 2018. Por quinto año consecutivo, desde el InCom-UAB se colabora en la puesta en marcha de una mesa específica sobre comunicación y salud. Para la de esta edición de 2018 han sido aprobadas 12 comunicaciones.

Por otro lado, investigadores del InCom-UAB presentan tres comunicaciones en dicho congreso: “Comunicación interpersonal y VIH/sida”, de Leonardo Moggia; “SaludsinBulos, una plataforma que aúna esfuerzos para luchar contra las noticias falsas sobre salud”, de Mª Angélica Real y Serrano y José Luis Terrón; y “Estudio comparativo del tratamiento de la medicina de precisión por parte la prensa de medicina de Colombia, España y Estados Unidos”, de Carlos A. Gutierrez y José Luis Terrón.

La primera de ellas, “Comunicación interpersonal y VIH/sida”, es una revisión de la literatura que aparece entre 2008 y 2018 en la base de datos de Scopus en relación a la comunicación interpersonal y el VIH. Los resultados arrojan que un 42% de los estudios se desarrollan en torno a la relación equipos sanitarios pacientes; sin embargo, existe un 58% restante que abordan temas respecto a la comunicación interpersonal entre parejas, comunicación entre pares, red de apoyo y comunicación con niños, jóvenes y adolescentes. Resulta interesante observar también como existen temáticas emergentes como la revelación del estado serológico a las parejas y su entorno con un 3%.

La segunda, “SaludsinBulos, una plataforma que aúna esfuerzos para luchar contra las noticias falsas sobre salud”, se centra en un estudio de caso, SaludsinBulos, cuya finalidad es desmentir las noticias falsas en relación a la salud o el complejo industrial sanitario. Los autores consideran fundamental desmentir las noticias falsas cuanto antes mejor, ya que cada vez tienen una mayor capacidad de difusión y de propagación en menos tiempo a través de los medios convencionales y de las redes sociales mediatizadas, y por tanto de dañar la salud (y la economía) de los ciudadanos.

Por último, en la tercera comunicación, “Estudio comparativo del tratamiento de la medicina de precisión por parte la prensa de medicina de Colombia, España y Estados Unidos” se concluye que los tres diarios (El Tiempo, El País y The New York Times) han venido comunicando sobre temas relacionados de medicina de precisión o personalizada durante los años a estudio (2005-2018). El País (n=1,432) refleja el mayor número de publicaciones, seguido por The New York Times (n=398) y El Tiempo (n=227). Los tres medios destacan los beneficios ofrecidos por las nuevas terapias (El País 95%, The New York Times 82%, El Tiempo 90%) mientras expresan preocupación por los retos de economía en salud que la adopción de las nuevas tecnologías implican y en particular manifiestan la necesidad de equidad y no discriminación en el acceso de la población a los avances de la ciencia. El cáncer representa el conjunto de enfermedades mayormente destacadas en los 3 medios, seguido de las enfermedades raras y las condiciones neurológicas de tipo degenerativo. The New York Times refleja un mayor número de géneros narrativos utilizados, incluyendo columnas de opinión, reportajes de casos de pacientes, entrevista a expertos en salud y economía, y columnas de debate de consideraciones a favor y en contra de los avances de la ciencia. Igualmente, sus publicaciones reflejan un amplio número de instituciones y expertos consultados o coautores de las opiniones expresadas y son mencionadas un gran número de instituciones de investigación de toda la nación. En El País hay un uso principalmente de reportajes y entrevistas, y un segundo nivel de expertos consultados, destacándose fuentes e instituciones ubicadas en Madrid, Barcelona y Valencia. Mientras que en El Tiempo se da un menor número de artículos, predominando artículos breves que proceden de agencias informativas internacionales.

Para más información:

Web X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social