InCom-UAB Publicacions és la marca que recull totes les iniciatives editorials de l'Institut de la Comunicació InCom-UAB.

L'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) és un centre de recerca interdepartamental, amb projecció interuniversitària, dedicat a l'estudi dels diversos aspectes de la comunicació. Els seus objectius principals són la recerca ―bàsica i aplicada―, la formació especialitzada, la difusió, la prestació de serveis avançats en comunicació i la transferència de coneixements.

Últims títols


La comunicación viva. Reflexiones desde y para las ciencias sociales
Vivian Romeu (2019): La comunicación viva. Reflexiones desde y para las ciencias sociales. InCom-UAB Publicacions, 19. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.
ISBN: 978-84-120344-5-5Com formar ciutadans crítics? Alfabetització informacional i mediática
Com formar ciutadans crítics? Alfabetització informacional i mediática"Hispano-Lusophone" community media: identity, cultural politics and difference
Ana Stela de Almeida Cunha, Miguel de Barros, Rosana Martins (Eds.) (2018): “HispanoLusophone” Community Media: Identity, Cultural Politics and Difference. InCom-UAB
Publicacions, 17. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.
ISBN 978-84-948252-1-7Culturas indígenas: investigación, comunicación y resistencias
Amparo Huertas Bailén y Maria Luna (Eds.) (2018): Culturas indígenas: investigación, comunicación y resistencias.
InCom-UAB Publicacions, 16. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.
ISBN 978-84-948252-0-0Experiencias de gamificación en aulas
Ruth S. Contreras Espinosa y Jose Luis Eguia (editores) (2017): Experiencias de gamificación en aulas. InCom-UAB Publicacions, 15. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN 978-84-944171-6-0