InCom-UAB Publicacions és la marca que recull totes les iniciatives editorials de l'Institut de la Comunicació InCom-UAB.

L'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) és un centre de recerca interdepartamental, amb projecció interuniversitària, dedicat a l'estudi dels diversos aspectes de la comunicació. Els seus objectius principals són la recerca ―bàsica i aplicada―, la formació especialitzada, la difusió, la prestació de serveis avançats en comunicació i la transferència de coneixements.

ÚLTIMS TÍTOLS


La necesaria utopía de la interculturalidad

Vivian Romeu (Coord.) (2020): La necesaria utopía de la interculturalidad. InCom-UAB Publicaciones, 20. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

ISBN:978-84-121566-0-7


La comunicación viva. Reflexiones desde y para las ciencias sociales

Vivian Romeu (2019): La comunicación viva. Reflexiones desde y para las ciencias sociales. InCom-UAB Publicacions, 19. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

ISBN: 978-84-120344-5-5


Com formar ciutadans crítics? Alfabetització informacional i mediática

Maria José Recoder (Ed.) (2019): Com formar ciutadans crítics? Alfabetització informacional i mediática. InCom UAB Publicacions, 18 . Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

ISBN: 978-84-120344-3-1


"Hispano-Lusophone" community media: identity, cultural politics and difference

Ana Stela de Almeida Cunha, Miguel de Barros, Rosana Martins (Eds.) (2018): “HispanoLusophone” Community Media: Identity, Cultural Politics and Difference. InCom-UAB Publicacions, 17. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

ISBN 978-84-948252-1-7


Culturas indígenas: investigación, comunicación y resistencias

Amparo Huertas Bailén y Maria Luna (Eds.) (2018): Culturas indígenas: investigación, comunicación y resistencias. InCom-UAB Publicacions, 16. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

ISBN 978-84-948252-0-0


Experiencias de gamificación en aulas

Ruth S. Contreras Espinosa y Jose Luis Eguia (editores) (2017): Experiencias de gamificación en aulas. InCom-UAB Publicacions, 15. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

ISBN 978-84-944171-6-0