Reunió del Consell acadèmic de l’Informe de la comunicació a Catalunya

Convocats per la direcció de l’InCom-UAB, els membres del Consell acadèmic de l’Informe de la comunicació a Catalunya s’han reunit el 25 de juny per posar en marxa la seva desena edició, corresponent al bienni 2017-2018

Bellaterra, 26-06-2018. Els membres del Consell acadèmic de l’Informe de la comunicació a Catalunya s’han reunit per posar en marxa l'edició corresponent al bienni 2017-2018. La directora de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén, ha presidit la reunió, en la qual hi havia convocats els vuit membres del Consell acadèmic: Laura Bergés (UdL), Maria Corominas (UAB), Carmen Echazarreta (UdG); Bernat López (URV) Miquel de Moragas i Spà (UAB), Miquel Rodrigo (UPF), José Luis Terrón (UAB) i Joan Manuel Tresserras (UAB).

A la trobada s’ha debatut sobre l'estructura de l’Informe, l’equip de treball i l’acte de presentació, previst per setembre de 2019. A més, s’ha emfatitzat en la necessitat que l’Informe continuï essent un projecte interuniversitari. L’obra tindrà tres blocs: Marc general, Mitjans i indústries de la comunicació i la cultura, i Reptes del bienni. El contingut del quart bloc (Estudis i recerca) de l’edició anterior passarà a formar part del Marc general. L’Informe estarà editat per dues persones de diferents universitats i el bloc dedicat als reptes tindrà el seu propi coordinador, preferentment d’una universitat diferent a la de l’equip editor. Per últim, s’ha fet una primera llista de les propostes temàtiques del bloc Reptes.

Aquest Consell acadèmic actua també com a tal en relació amb l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). A la reunió també s’han debatut idees i estratègies per establir i enfortir sinergies entre ambdós projectes. De fet, segons explica la directora de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén, Informe i Observatori són la part més visible dels estudis que es fan al centre de recerca sobre la comunicació a Catalunya: “En realitat, són el mateix projecte. Podem entendre l’OCC InCom-UAB com la versió digital de l’'Informe de la comunicació a Catalunya', que s’edita dins de la col·lecció Lexikon Informes de la Generalitat de Catalunya”.

Fotografia: membres del Comitè científic assistents a la reunió de l’InCom-UAB. D’esquerra a dreta: Miquel Gómez (coordinador general de l’InCom-UAB), Bernat López (URV), Amparo Huertas Bailén (directora de l’InCom-UAB), José Luis Terrón Blanco (UAB), Maria Corominas Piulats (UAB) (© Marta Civil i Serra, InCom-UAB).

 

Reunión del Consejo académico del Informe de la comunicació a Catalunya

Convocados por la dirección del InCom-UAB, los miembros del Consejo académico del Informe de la comunicació a Catalunya se han reunido el 25 de junio para poner en marcha su dècima edición, correspondiente al bienio 2017-2018

Bellaterra, 26-06-2018. Los miembros del Consejo académico del Informe de la comunicació a Catalunya se han reunido para poner en marcha la edición correspondiente al bienio 2017-2018. La directora del InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén, ha presidido la reunión, en la que estaban convocados los ocho miembros del Consejo académico: Laura Bergés (UdL), Maria Corominas (UAB), Carmen Echazarreta (UdG); Bernat López (URV) Miquel de Moragas i Spà (UAB), Miquel Rodrigo (UPF), José Luis Terrón (UAB) i Joan Manuel Tresserras (UAB).

En el encuentro se ha debatido sobre la estructura del Informe, el equipo de trabajo y el acto de presentación, previsto para septiembre de 2019. Además, se ha enfatizado en la necesidad que el Informe continúe siendo un proyecto interuniversitario. La obra tendrá tres bloques: Marco general, Medios e industrias de la comunicación y la cultura, y Retos del bienio. El contenido del cuarto bloque (Estudio e investigación) de la edición anterior pasará a formar parte del Marco general. El Informe estará editado por dos persones de distintas universidades y el bloque dedicado a los retos tendrá su propio coordinador, preferentemente de una universidad distinta a la del equipo editor. Por último, se ha realizado una primera lista de las propuestas temáticas del bloque Retos.

Este Consejo académico actúa también como tal en relación con el Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). En la reunión también se han debatido idees y estrategias para establecer y fortalecer sinergias entre ambos proyectos. De hecho, según explica la directora del InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén, Informe i Observatori son la parte más visible de los estudios que se hacen en el centro de investigación sobre la comunicación en Cataluña: “En realidad, son el mismo proyecto. Podemos entender el OCC InCom-UAB como la versión digital del 'Informe de la comunicació a Catalunya', que se edita dentro de la colección Lexikon Informes de la Generalitat de Catalunya”.

Fotografía: miembros del Consejo académico asistentes en la reunión del InCom-UAB. De izquierda a derecha: Miquel Gómez (coordinador general del InCom-UAB), Bernat López (URV), Amparo Huertas Bailén (directora del InCom-UAB), José Luis Terrón Blanco (UAB), Maria Corominas Piulats (UAB) (© Marta Civil i Serra, InCom-UAB).