Solidaritat amb Rossana Reguillo

Les amenaces de mort que ha patit la nostra companya Rossana Reguillo, professora i investigadora de l’ITESO de Guadalajara —Mèxic—, ens mou a solidaritzar-nos públicament amb la seva persona i, a la vegada, exigim a les autoritats del seu país que prenguin les mesures necessàries per garantir la seva seguretat.

Rossana Reguillo posseeix un reconeixement internacional en la seva faceta investigadora. L’InCom-UAB se sent orgullós d’haver comptat amb ella com a professora invitada per la seva Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), el curs 2003–2004. Però els qui coneixem a Rossana sabem també de la seva implicació en les causes socials, sempre en defensa de l'equitat i la justícia social, sempre unint la seva veu a la dels febles i a la dels perseguits.

Des de l’InCom-UAB mostrem la nostra preocupació per la situació de violència i impunitat que pateix Mèxic. La recent desaparició forçada de 43 joves estudiants se suma a la xifra de més de 23 mil persones el parador de les quals es desconeix. A la vegada, les xifres oficials reconeixen la mort violenta de més de 100 mil persones en els últims anys. Mentrestant, la impunitat supera al 90% dels casos, el que comporta una falta de garanties per als ciutadans mexicans. Com a conseqüència d’això, la llibertat d’expressió i d’informació estan sota risc greu. Segons Reporters sense Fronteres, Mèxic és un dels països més perillosos del món per als periodistes. En l’última dècada han estat assassinats més de 80 periodistes i 17 han desaparegut.

Ara, que han amenaçat la professora Rossana Reguillo, desitgem manifestar la nostra solidaritat envers ella i, ara, també volem expressar que fem nostres els seus gestos i la seva veu, aquesta lluita contra l'injust, contra el cruel, contra les ombres.

Rossana, ens tens al teu costat, ens sumem a la teva lluita.

InCom-UAB
Bellaterra, 4 de març de 2015

Copyright fotografia: Diego Sperani / InCom-UAB (2002)

 

Solidaridad con Rossana Reguillo

Las amenazas de muerte que ha sufrido nuestra compañera Rossana Reguillo, profesora e investigadora del ITESO de Guadalajara —México—, nos mueve a solidarizarnos públicamente con su persona y, a la vez, exigimos a las autoridades de su país a que tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Rossana Reguillo posee un reconocimiento internacional en su faceta investigadora. El InCom-UAB se siente orgulloso de haber contado con ella como profesora invitada de su Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB), en el curso 2003–2004. Pero quienes conocemos a Rossana sabemos también de su implicación en las causas sociales, siempre en defensa de la equidad y la justicia social, siempre aunando su voz a la de los débiles y a la de los perseguidos.

Desde el InCom-UAB mostramos nuestra preocupación por la situación de violencia e impunidad que sufre México. La reciente desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes se suma a la cifra de más de 25 mil personas cuyo paradero se desconoce. A la vez, las cifras oficiales reconocen la muerte violenta de más de 100 mil personas en los últimos años. Mientras, la impunidad supera al 90% de los casos, lo que conlleva una falta de garantías para los ciudadanos mexicanos. Como consecuencia de ello, la libertad de expresión y de información están bajo grave riesgo. Según Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En la última década han sido asesinados más de 80 y 17 han desaparecido.

Ahora, que han amenazado a la profesora Rossana Reguillo, deseamos manifestar nuestra solidaridad para con ella y, ahora, también queremos expresar que hacemos nuestros sus gestos y su voz, esa lucha contra lo injusto, contra lo cruel, contra las sombras.

Rossana, nos tienes a tu lado, nos sumamos a tu lucha.

InCom-UAB
Bellaterra, 4 de marzo de 2015

Copyright fotografía: Diego Sperani / InCom-UAB (2002)