Amparo Huertas Bailén i Maria Luna coordinen un llibre sobre l’estudi de les comunitats indígenes

El llibre, que será publicat pel segell editoral InCom-UAB Publicacions en format eBook, és fruit del Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas: apuntes metodológicos, organitzat pel Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura de l’InCom-UAB (2014/SGR-01594) el mes de setembre passat

Bellaterra, 11–01–2017. La directora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Amparo Huertas Bailén i la investigadora Maria Luna estan treballant en la coordinació d’un nou llibre que formarà part de la col·lecció d’eBooks de l’InCom-UAB. Les coordinadores han invitat a participar com a autors els ponents i assistents al Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas: apuntes metodológicos, que se celebrà a la UAB el mes de setembre passat, en el marc del projecte “Apropant-nos a les realitats socioculturals, lluites i resistències de les comunitats indígenes d'Amèrica Llatina”, finançat per la Fundació Autònoma Solidària (UAB), i amb el suport de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB). L’obra recollirà investigacions realitzades a Mèxic, Equador, Xile, Colòmbia, Brasil, Perú i Veneçuela.

La publicació, que es preveu que estarà disponible en lliure accés abans del febrer de 2018, estarà estructurada en tres blocs:

1) Visió multidisciplinària de l’estudi de les comunitats indígenes. A partir de textos elaborats des de diverses disciplines (comunicació, filosofia, política, semiòtica i etnografia), aquest bloc actuarà a mode de marc teòric.

2) L’impacte de les investigacions en les comunitats indígenes. Els textos reunits aquí recolliran experiències sobre la població en general, les dones i la infància. L’objectiu és reflexionar sobre les conseqüències socials i ideològiques que, per als pobles originaris, suposa la seva participació en projectes d’investigació. Això implica parlar de problemes, però també d’experiències en positiu, com la consolidació de la cooperació per al desenvolupament.

3) Comunicació i comunitats indígenes. Aquest apartat inclou aportacions diverses sobre el cinema indígena, el documental i l’educomunicació. En conjunt, oferirà una panoràmica completa sobre l’aproximació metodològica des de l’àrea de al comunicació.

InCom-UAB Publicacions és el projecte editorial de l’InCom-UAB, nascut el 2012, amb la voluntat de convertir-se en una col·lecció de títols monogràfics sobre temes relacionats amb la comunicació, tractats des de múltiples punts de vista, i amb l’objectiu de contribuir a la difusió de l’activitat científica d’investigadors i investigadores en actiu en universitats de diferents països del món. Al llarg dels seus cinc anys d’existència, la col·lecció ha publicat un total de 12 obres, la majoria col·lectives. Els primers eBooks han tingut un total de 900.000 descàrregues a la xarxa.

Per a més informació:
Accés als vídeos de les ponències presentades en el Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas. Apuntes metodológicos

Accés al dossier sobre el Workshop, al Portal de la Comunicació (InCom-UAB):
NAVARRO PERIBÁÑEZ, Alba (2016): Dossier “El estudio de las comunidades indígenas, a debate en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)” [En línia]. Portalcomunicacion.com (InCom-UAB) [Bellaterra], octubre. ISSN: 2014-0576

Notícies relacionades (sobre el Workshop):
28–11–2016. Web InCom-UAB: “Balanç final positiu del projecte finançat per la FAS destinat a la sensibilització sobre les realitats indígenes”

15–09–2016. Web InCom-UAB: “Inaugurat el Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas: apuntes metodológicos, finançat per la Fundació Autònoma Solidària”

29–07–2016. Web InCom-UAB: “L’InCom-UAB organitza un Workshop per a debatre sobre l’estudi de les comunitats indígenes, a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB)”

17–02–2016. Web InCom-UAB: “Esteu convidats a participar al Workshop interdisciplinari sobre comunitats indígenes: apunts metodològics”

Accés a la col·lecció:
‘InCom-UAB Publicacions’

 

Amparo Huertas Bailén y Maria Luna coordinan un libro sobre el estudio de las comunidades indígenas

El libro, que será publicado por el sello editorial InCom-UAB Publicacions en formato eBook, es fruto del Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas: apuntes metodológicos, organizado por el Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura del InCom-UAB (2014/SGR-01594) el pasado mes de septiembre

Bellaterra, 11–01–2017. La directora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Amparo Huertas Bailén y la investigadora Maria Luna están trabajando en la coordinación de un nuevo libro que formará parte de la colección de eBooks del InCom-UAB. Las coordinadoras han invitado a participar como autores a los ponentes y asistentes al Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas: apuntes metodológicos, que se celebró en la UAB el pasado septiembre en el marco del proyecto “Apropant-nos a les realitats socioculturals, lluites i resistències de les comunitats indígenes d'Amèrica Llatina” [“Acercándonos a las realidades socioculturales, luchas y resistencias de las comunidades indígenas de América Latina], financiado por la Fundació Autònoma Solidària (UAB), y con el apoyo de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB). La obra recogerá investigaciones realizadas en México, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, Perú y Venezuela.

La publicación, que se prevé que estará disponible en libre acceso antes de febrero de 2018, estará estructurada en tres bloques:

1) Visión multidisciplinar del estudio de las comunidades indígenas. A partir de textos elaborados desde diversas disciplinas (comunicación, filosofía política, semiótica y etnografía), este bloque actuará a modo de marco teórico.

2) El impacto de las investigaciones en las comunidades indígenas. Los textos reunidos aquí recogerán experiencias sobre la población en general, las mujeres y la infancia. El objetivo es reflexionar sobre las consecuencias sociales e ideológicas que, para los pueblos originarios, supone su participación en proyectos de investigación. Ello implica hablar de problemas, pero también de experiencias en positivo, como la consolidación de la cooperación para el desarrollo.

3) Comunicación y comunidades indígenas. Este apartado incluye aportaciones diversas sobre el cine indígena, el documental y la educomunicación. En conjunto, ofrecerá una panorámica completa sobre la aproximación metodológica desde el área de la comunicación.

InCom-UAB Publicacions es el proyecto editorial del InCom-UAB, nacido en 2012, con la voluntad de convertirse en una colección de títulos monográficos sobre temas relacionadas con la comunicación, tratados desde múltiples puntos de vista, y con el objetivo de contribuir a la difusión de la actividad científica de investigadores e investigadoras en activo en universidades de distintos países del mundo. A lo largo de sus cinco años de existencia, la colección ha publicado un total de 12 obras, la mayoría colectivas. Los primeros eBooks han tenido un total de 900.000 descargas en la red.

Para más información:
Acceso a los vídeos de las ponencias presentadas en el Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas. Apuntes metodológicos

Acceso al dossier sobre el Workshop, en el Portal de la Comunicació (InCom-UAB):
NAVARRO PERIBÁÑEZ, Alba (2016): Dossier “El estudio de las comunidades indígenas, a debate en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)” [En línea]. Portalcomunicacion.com (InCom-UAB) [Bellaterra], octubre. ISSN: 2014-0576

Noticias relacionadas (sobre el Workshop):
28–11–2016. Web InCom-UAB: “Balance final positivo el proyecto financiado por la FAS destinado a la sensibilización sobre las realidades indígenas”

15–09–2016. Web InCom-UAB: “Inaugurado el Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas: apuntes metodológicos, financiado por la Fundació Autònoma Solidària”

29–07–2016. Web InCom-UAB: “El InCom-UAB organiza un Workshop para debatir sobre el estudio de las comunidades indígenas, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB)”

17–02–2016. Web InCom-UAB: “Estáis invitados a participar en el Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas: apuntes metodológicos

Link a la colección:
‘InCom-UAB Publicacions’