Amparo Huertas Bailén, membre del comitè científic del V Congreso Internacional de Metodologías en Investigación de la Comunicación

Aquest esdeveniment acadèmic se celebrarà del 20 al 22 de novembre de 2018, a la Universidad Complutense de Madrid. L’equip responsable del congrés el formen els professors de la UCM Dr. Raúl Eguizábal Maza (director), Dr. Francisco A. Zurian (coordinador) -també investigador de l’InCom-UAB- i Dr. Isidro Jiménez Gómez (secretari acadèmic)

Bellaterra / Madrid, 18-09-2018. La directora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), Dra. Amparo Huertas Bailén, ha estat invitada a participar com a membre del comitè científic del V Congreso Internacional de Metodologías en Investigación de la Comunicación, que se celebrarà a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), del 20 al 22 de novembre de 2018.

L’objectiu d’aquest congrés és “mostrar les diferents eines metodològiques necessàries i bàsiques en la investigació en comunicació” a estudiants de màster, doctorat, investigadors i professors universitaris i, al mateix temps, “revaloritzar el paper de les metodologies en les ciències socials, admetent tant les de tipus quantitatiu com les qualitatives; sense oblidar altres metodologies alternatives, sempre que se sostinguin en plantejaments científics”.

El comitè científic del congrés està format per un total de 18 acadèmics, procedents de 12 universitats de quatre països diferents (Alemanya, Espanya, França i Regne Unit).

El V Congreso Internacional de Metodologías en Investigación de la Comunicación és una iniciativa organitzada pel Departamento de Comunicación Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, amb la col·laboració de la Facultad de Ciencias de al Información y el Grupo de investigación “Género, Estética y Cultura Audiovisual” (GECA) d’aquesta mateixa universitat.

Per a més informació:

V Congreso Internacional de Metodologías en Investigación de la Comunicación

 

Amparo Huertas Bailén, miembro del comité científico del V Congreso Internacional de Metodologías en Investigación de la Comunicación

Este evento académico se celebrará del 20 al 22 de noviembre de 2018, en la Universidad Complutense de Madrid. El equipo responsable del congreso lo forman los profesores de la UCM Dr. Raúl Eguizábal Maza (director), Dr. Francisco A. Zurian (coordinador) -también investigador del InCom-UAB- y Dr. Isidro Jiménez Gómez (secretario académico)

Bellaterra / Madrid, 18-09-2018. La directora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) y profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), Dra. Amparo Huertas Bailén, ha sido invitada a participar como miembro del comité científico del V Congreso Internacional de Metodologías en Investigación de la Comunicación, que se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), del 20 al 22 de noviembre de 2018.

El objetivo de este congreso es “mostrar las diferentes herramientas metodológicas necesarias y básicas en la investigación en comunicación” a estudiantes de máster, doctorado, investigadores y profesores universitarios y, al mismo tiempo, “revalorizar el papel de las metodologías en las ciencias sociales, admitiendo tanto las de tipo cuantitativo como las cualitativas; sin olvidar otras metodologías alternativas, siempre que se sostengan en planteamientos científicos”.

El comité científico del congreso está formado por un total de 18 académicos, procedentes de 12 universidades de cuatro países diferentes (Alemania, España, Francia y Reino Unido).

El V Congreso Internacional de Metodologías en Investigación de la Comunicación es una iniciativa organizada por el Departamento de Comunicación Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración de la Facultad de Ciencias de al Información y el Grupo de investigación “Género, Estética y Cultura Audiovisual” (GECA) de esta misma universidad.

Para más información:

V Congreso Internacional de Metodologías en Investigación de la Comunicación