Amparo Huertas Bailén participarà com a ponent en el Congreso Internacional CONTESTED_CITIES a la UAM

La ponència, “Juventud migrante: la apropiación de la ciudad en su tiempo libre”, està programada el dimecres 6 de juliol, en el marc de la sessió “Identitats ètniques i conflictes urbans”. El Congrés és a la Facultat de Dret de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), del 4 al 7 de juliol

Bellaterra / Madrid, 05‒07‒2016. La directora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Amparo Huertas Bailén participa amb una ponència en el Congreso Internacional CONTESTED_CITIES. Del conflicto urbano a la construcción de alternativas, que se celebrarà a la Facultat de Dret de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), del 4 al 7 de juliol de 2016.

La ponència d’Amparo Huertas Bailén, “Juventud migrante: la apropiación de la ciudad en su tiempo libre”, analitza l’ús que la joventut (dels 15 als 19 anys) fa de la ciutat durant el seu temps lliure. El text aporta els resultats d’un treball de camp realitzat el 2010 sobre una mostra de 346 joves (182 migrants i 164 autòctons), residents a Barcelona (124), Madrid (117) i Màlaga (105). Es va aplicar un qüestionari semiestructurat. El projecte, dirigit per Amparo Huertas Bailén, fou finançat per l’Observatorio Permanente de la Inmigración, de l’aleshores Ministeri de Treball i Immigració.

El Congreso Internacional CONTESTED_CITIES. Del conflicto urbano a la construcción de alternativas neix amb la voluntat de convertir-se en un fòrum per acadèmics crítics, professionals i activistes de diferents orígens teòrics, disciplinaris i geogràfics on interrogar-se sobre les múltiples facetes de la desigualtat urbana a tot el món. Les ciutats sempre han estat espais de disputa en les que diferents actors operen a través de relacions de poder asimètriques, configurant diferents visions polítiques del desenvolupament urbà, de la seva planificació i de la vida mateixa.

CONTESTED_CITIES és una xarxa internacional d’acció, recerca i intercanvi d’investigadors, formada per grups de treball a Madrid (Espanya); Leeds (Regne Unit), Buenos Aires (Argentina), México DF (Mèxic), Santiago (Xile) i Quito (Equador), amb l’objectiu de discutir les conseqüències de la neoliberalització urbana i els moviments socials de resistències originats en diferents contextos geogràfics.

Per a més informació:

Web congrés

Web Contested_Cities

 

Amparo Huertas Bailén participará como ponente en el Congreso Internacional CONTESTED_CITIES en la UAM

La ponencia, “Juventud migrante: la apropiación de la ciudad en su tiempo libre”, está programada para el miércoles 6 de julio, en el marco de la sesión “Identidades étnicas y conflictos urbanos”. El Congreso es en la Facultad de Derecho de la Univesidad Autónoma de Madrid (UAM), del 4 al 7 de julio

Bellaterra / Madrid, 05‒07‒2016. La directora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Amparo Huertas Bailén participa con una ponencia en el Congreso Internacional CONTESTED_CITIES. Del conflicto urbano a la construcción de alternativas, que se celebrará en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), del 4 al 7 de julio de 2016.

La ponencia de Amparo Huertas Bailén, “Juventud migrante: la apropiación de la ciudad en su tiempo libre”, analiza el uso que la juventud (de los 15 a los 19 años) hacen de la ciudad durante su tiempo libre. El texto aporta los resultados de un trabajo de campo realizado en 2010 sobre una muestra de 346 jóvenes (182 migrantes y 164 autóctonos), residentes en Barcelona (124), Madrid (117) y Málaga (105). Se aplicó un cuestionario semiestructurado. El proyecto, dirigido por Amparo Huertas Bailén, estuvo financiado por el Observatorio Permanente de la Inmigración, del entonces Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El Congreso Internacional CONTESTED_CITIES. Del conflicto urbano a la construcción de alternativas nace con la voluntad de convertirse en un fórum para académicos críticos, profesionales y activistas de distintos orígenes teóricos, disciplinarios y geográficos donde interrogarse sobre las múltiples facetes de la desigualdad urbana en todo el mundo. Las ciudades siempre han sido espacios de disputa en las que distintos actores operan a través de relaciones de poder asimétricas, configurando distintas visiones políticas del desarrollo urbano, de su planificación y de la vida misma.

CONTESTED_CITIES es una red internacional de acción, investigación e intercambio de investigadores, formada por grupos de trabajo en Madrid (España); Leeds (Reino Unido), Buenos Aires (Argentina), México DF (México), Santiago (Chile) y Quito (Ecuador), con el objetivo de discutir las consecuencias de la neoliberalización urbana y los movimientos sociales de resistencias originados en distintos contextos geográficos.

Para más información:

Web congreso

Web Contested_Cities