Participació de l'InCom-UAB al seminari intermedi de seguiment dels projectes RELIG 2015

Amparo Huertas Bailén, coordinadora del projecte “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya”, va presentar l'estat actual d'aquesta recerca al segon seminari de seguiment organitzat per l'entitat finançadora —la Direcció General d'Afers Religiosos, de la Generalitat de Catalunya—, els dies 14 i 16 de juny

Bellaterra / Barcelona, 01–07–2016. Amparo Huertas Bailén, directora de l'InCom-UAB i coordinadora del projecte “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya”, va explicar els avanços realitzats sobre el marc teòric, així com el desenvolupament del treball de camp al segon seminari de seguiment planificat per la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, celebrat a Barcelona els dies 14 i 16 de juny. També hi van assistir Maria Luna-Rassa, responsable del treball de camp, i Chaimae El Jebary Amisnaou, que ha col·laborat amb tasques de traducció i recerca de contactes per a formar la mostra. Aquesta és la segona trobada dels 14 grups que van ser aprovats a la convocatòria del 2015 d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (RELIG).

Notícies relacionades:

09–03–2016. Participació en un seminari intern de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya

11–12–2015. Un projecte de l’InCom-UAB sobre el consum mediàtic de les dones musulmanes procedents del Magreb rep un ajut de la Generalitat de Catalunya

 

Participación del InCom-UAB al seminario intermedio de seguimiento de los proyectos RELIG 2015

Amparo Huertas Bailén, coordinadora del proyecto “Religió i consum mediàtic a contextos postmigaroris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” [“Religión y consumo mediático en contextos post-migratorios, la mirada de mujeres musulmanas procedentes del Magreb en Cataluña”], presentó el estado actual de esta investigación en el segundo seminario de seguimiento organizado por la entidad financiadora —la Dirección General de Asuntos Religiosos, de la Generalitat de Catalunya—, los días 14 y 16 de junio

Bellaterra / Barcelona, 01–07–2016. Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB y coordinadora del proyecto “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” [“Religión y consumo mediático en contextos post-migratorios, la mirada de mujeres musulmanas procedentes del Magreb en Cataluña”] explicó los avances realizados sobre el marco teórico, así como el desarrollo del trabajo de campo en el segundo seminario de seguimiento planificado por la Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Catalunya, celebrado en Barcelona los días 14 y 16 de junio. También asistieron Maria Luna-Rassa, responsable del trabajo de campo, y Chaimae El Jebary Amisnaou, que ha colaborado con tareas de traducción y búsqueda de contactos para formar la muestra. Este es el segundo encuentro de los 14 grupos que fueron aprobados en la convocatoria de 2015 de ayudas a proyectos de investigación en el ámbito de la diversidad religiosa (RELIG).

Noticias relacionadas:

09–03–2016. Participación en un seminario interno de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya

11–12–2015. Un proyecto del InCom-UAB sobre el consumo mediático de las mujeres musulmanas procedentes del Magreb recibe una ayuda de la Generalitat de Catalunya