Trobades

2023

14 de juliol: Luiz Peres-Neto, Amparo Huertas e Irene Masdeu participan al VI Congrés Internacional de Recerca en Comunicació (Societat Catalana de Comunicació-Institut d’Estudis Catalans). «Percepció, recepció i reacció davant del discurs d’odi: la comunitat xinesa a Barcelona en el marc de la Covid-19».

6 de juliol: Amparo Huertas participa en reunió de treball, col·laborant en l’elaboració del Pla de Diversitat de la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals)

9 de junyTrobada ORBICOM 2023. Trobada online al marc “2023 ORBICOM CONFERENCE”. Participació: Amparo Huertas

6 de juny: Amparo Huertas, invitada a participar a un debat sobre l’expansió del discurs d’odi al I Congrés Internacional en Social Media, celebrat al campus Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

2022

25 novembre: Participació a la II Jornada d’Ètica Periodística, organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) i les onze universitats catalanes amb estudis de periodisme . Tema: “La comunicació inclusiva com un valor ètic per a futurs periodistes” Barcelona – Luiz Peres

11/12 novembre: Participació a les Jornades EDU[mèdia] sobre l’Educació Mediàtica. Tema: Televisions locals i educació. Barcelona – Amparo Huertas. Publicació: “Centres docents i mitjans de comunicació local: Cinc camins per explorar com treballar conjuntament

3/4 novembre: Assistència a la International Conference on Transforming Knowledge for Just and Sustainable Futures, 30th anniversary of the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme. Paris – Amparo Huertas

18 octubre: La Càtedra organitza el “I Workshop: Metodologies Participatives i Comunicació Inclusiva en la Formació Universitària, al marc del projecte “Diàleg Brasil-Espanya per a la innovació docent en comunicació inclusiva” (Ref. FSXXXVIII-FS07), finançat per la Fundació Autònoma Solidària  i coordinat des de l’InCom-UAB amb la col·laboració de l’ESPM (Brasil).

26/30 setembre: ALAIC 2022. Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. #EuNãoSouUmVírus – uma análise do ativismo digital da diáspora chinesa frente a discursos racistas durante a pandemia de Covid-19. Denise Cogo/Luiz Peres/Amparo Huertas

19/21 setembre: ICLARS. Presentació de la ponència: La presencia del diálogo interreligioso en la televisión pública. Estudio del caso catalán – Amparo Huertas 

30 juny/1 juliol: CIMIE22 – X Multidisciplinary International Congress of Educational Research (Barcelona). Presentació ponència: La comunicación inclusiva en la formación universitaria de futuros profesionales del sector mediático-cultural – Amparo Huertas/Denise Cogo/Julia Faria Camargo/Gabriela Machado Ramos de Almeida/Celina Navarro/Luiz Peres

8 de juny: Participació a Press Ethics and Media Freedom: One Day Symposium (St Bride Foundation, London EC4Y 8EQ)
“Inclusiveness communication: an ethical value for future journalists?” Luiz Peres-Neto

18-20 maig: Critical Romani Studies (Department at Södertörn University and the Romani Studies Program at Central European University, in cooperation with the European Roma Institute for Arts and Culture and the Romani Studies Program at FXB Centre, Harvard University): “Destroying, healing and remembering: thinking antigypsyism in a dialogue with Achille Mbembe” – Gabriela Marques Gonçalves

26 de març: conferència “Formación de audiencias activas para la generación de la acción pública“. Organitza: Maestría en Comunicación para la Acción Política y Social (Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Humanas 2022, Universidad Simón Bolívar – México) – Amparo Huertas

12 de març: Symposium on Misinformation and Global Communication. Beijing (Online). Presentació de la revista Online Media and Global Communication. Sinophobia, Hate speech, and Right-Wing Disinformation in Spain: Luiz Peres Garzezi & Amparo Huertas-Bailén.

5 de febrer: Amparo Huertas participa al programa de debat sobre la investigació universitària espanyola en comuhnicació, organitzat per  Cátedra UNESCO de Investigación en Comunicación (Carmen Caffarel, Universidad Rey Juan Carlos)

2021

15 d’octubre: Participació a les III Jornada. Estudis d’audiència i recepció de la societat digital, a la Universitat d’Alacant (Asociación Española de Investigación de la Comunicación, ae-ic) – Amparo Huertas

5 d’octubre: Participació al Seminari d’Alfabetització contra la Desinformació/Escola Aberta de Formación Permanente da Universidade de Vigo amb la ponència “El papel actiu dels públics en la lluita contra la desinformació: èxits i límits del contrarelat” – Amparo Huertas

8-10 de setembre: Participació a VII Jornadas Nacionales de Derecho de la Salud. VI Seminario Internacional de Bioderecho – “Vulnerabilidades, salud y derechos: estrategias para la post-pandemia” (Universidad de Buenos Aíres) – Amparo Huertas

8 de juliol: Participació a la XIII Jornada de la Mesa “Narratives alternatives contra el racisme” (CAC) – Amparo Huertas

6 de juliol: Participació a la Jornada Cuatro décadas de tratamiento periodístico sobre el VIH (Trabajando en positivo) – José Luis Terrón

26 de maig: Imaginarios mediáticos LGTBI+ (Webinar organitzat al marc del Màster en Comunicació LGTBI+) – Amparo Huertas

13 de maig: Participació a la Jornada “Impacte de la Covid19 en les nostres activitats de recerca, de docència i de cooperació internacional“, al marc del congrés WHEC 2021-3rd World Higher Education Conference. – Amparo Huertas (Trobada de Càtedres UNESCO Catalanes)