Comress (InCom-UAB) explica com mesurar la reputació corporativa en un article publicat a Austral Comunicación

Carme Ferré-Pavia i Jaime Alberto Orozco-Toro, conscients de la dificultat que comporta mesurar la reputació corporativa al tractar-se de valors intangibles, fan una proposta d’índexs per ser aplicada al sector de la comunicació

Bellaterra / Pilar, Buenos Aires (Argentina), 13-02-2018. La directora del Grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB) i professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) Carme Ferré-Pavia ha publicat, en coautoria amb el professor de la Facultat de Publicitat de la Universidad Pontificia Boliveriana de Medellín (Colòmbia) i també investigador de Comress (InCom-UAB) Jaime Alberto Orozco-Toro, l’article “Los índices de medición de la Reputación Corporativa en la cadena de valor de las empresas de comunicación, una propuesta”. El text s’ha publicat a la revista Austal Comunicación (volum 6, número 2), corresponent a desembre de 2017. Aquesta és una revista científica de la Facultat de Comunicació de la Universidad Austral, de la ciutat de Pilar, al nord de la província de Buenos Aires (Argentina).

Jaime Alberto Orozco-Toro i Carme Ferré-Pavia se centren en l’anàlisi de la reputació corporativa específicament en empreses dedicades a comunicació, tenint en compte “tota la cadena de valor, és a dir, tots els grups socials i empresarials amb els quals està implicada. En aquest sentit, es fa una discriminació dels grups d’interès (stakeholders) més importants de les empreses, per posteriorment crear un índex que permeti arribar a conèixer les actituds de tots els grups d’interès que formen part de la cadena de valor”.

Per a més informació:

Accés a l’article complet:

OROZCO- TORO, Jaime Alberto; FERRÉ-PAVIA, Carme (2017): “Los índices de medición de la Reputación Corporativa en la cadena de valor de las empresas de comunicación, una propuesta” [En línia]. Austral Comunicación [Pilar, Buenos Aires], volum 6, número 2, pàgs. 229-252.

Web Comress InCom-UAB (05-02-2018): “Como medir la reputación corporativa” [En línia].

 

Comress (InCom-UAB) explica cómo medir la reputación corporativa en un artículo publicado en Austral Comunicación

Carme Ferré-Pavia y Jaime Alberto Orozco-Toro, conscientes de la dificultad que conlleva medir la reputación corporativa al tratarse de valores intangibles, hacen una propuesta de índices para ser aplicada en el sector de la comunicación

Bellaterra / Pilar, Buenos Aires (Argentina), 13-02-2018. La directora del Grupo Comunicación y Responsabilidad Social (Comress InCom-UAB) y profesora titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) Carme Ferré-Pavia ha publicado, en coautoría con el profesor de la Facultad de Publicidad de la Universidad Pontificia Boliveriana de Medellín (Colombia) y también investigador de Comress (InCom-UAB) Jaime Alberto Orozco-Toro, el artículo “Los índices de medición de la Reputación Corporativa en la cadena de valor de las empresas de comunicación, una propuesta”. El texto se ha publicado en la revista Austal Comunicación (volumen 6, número 2), correspondiente a diciembre de 2017. Esta es una revista científica de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, de la ciudad de Pilar, al norte de la provincia de Buenos Aires (Argentina).

Jaime Alberto Orozco-Toro y Carme Ferré-Pavia se centran en el análisis de la reputación corporativa específicamente en empresas dedicadas a comunicación, teniendo en cuenta “toda la cadena de valor, es decir, todos los grupos sociales y empresariales con los que está implicada. En este sentido, se hace una discriminación de los grupos de interés (stakeholders) más importantes de las empresas, para posteriormente crear un índice que permita llegar a conocer las actitudes de todos los grupos de interés que forman parte de la cadena de valor”.

Para más información:

Acceso al artículo completo:

OROZCO- TORO, Jaime Alberto; FERRÉ-PAVIA, Carme (2017): “Los índices de medición de la Reputación Corporativa en la cadena de valor de las empresas de comunicación, una propuesta” [En línea]. Austral Comunicación [Pilar, Buenos Aires], volumen 6, número 2, págs. 229-252.

Web Comress InCom-UAB (05-02-2018): “Como medir la reputación corporativa” [En línea].