Convocatòria de contractació temporal a l’InCom-UAB

L'InCom-UAB obre una convocatòria per a la contractació temporal d'un tècnic mitjà de suport a la recerca per col·laborar en el projecte "Religió i consum mediàtic a contextos post-migratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya", concedit per la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

La durada del contracte és de cinc mesos amb una dedicació de 15 hores a la setmana.

Les persones interessades han de fer arribar una carta de presentació, fotocòpia del DNI, curriculum vitae i fotocòpia del títol acadèmic corresponent, a la Secretaria de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (Edifici N. Biblioteca Comunicació-Hemeroteca General. Primera Planta. Tel. 93 581 40 58). Termini de presentació: del 7 al 15 de gener de 2016.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 21 de desembre de 2015

 

Convocatoria de contratación temporal en el InCom-UAB

El InCom-UAB abre una convocatoria para la contratación temporal de un técnico medio de apoyo a la investigación para colaborar en el proyecto "Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya" [“Religicón y consumo mediático en contactos post-migratorios, la mirada de las mujeres musulmanas procedentes del Magreb en Cataluña], concedido por la Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya.

La duración del contrato es de cinco eses con una dedicación de 15 horas a la semana.

Las personas interesadas tienen que hacer llegar una carta de presentación, fotocopia del DNI, currículum vitae y fotocopia del título académico correspondiente, a la Secretaría del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (Edificio N. Biblioteca Comunicació-Hemeroteca General. Primera Planta. Tel. 93 581 40 58). Plazo de presentación: del 7 al 15 de enero de 2016.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 21 de diciembre de 2015