El material de l’InCom-UAB al Dipòsit Digital de la UAB supera les 19.000 consultes el 2018

L’InCom-UAB té registrats al Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona (DDD-UAB) 219 documents. Durant l’any 2018, el nombre de consultes ha estat de 19.065 (enfront de 10.339 de l’any anterior) i les descàrregues van arribar a 12.170, molt per davant també de les 7.257 del 2017

Bellaterra, 12-02-2019. Les consultes i descàrregues del material que l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) té al Dipòsit Digital de Documents de la UAB han continuat creixent durant l’any 2018. Pel que fa a les consultes. aquestes han assolit l’any 2018 un total de 19.065, enfront de les 10.339 de l’any anterior i les 9.208 del 2016. Sobre les descàrregues, aquestes sumen 12.170, enfront de les 7.257 de l’any 2017 i les 6.380 de l’any 2016.

Igual que el 2018, la major part de les persones hi accedeixen des d’Espanya, Catalunya i Mèxic. Però també és elevat l’accés des de Colòmbia, Perú, Xina, Estats Units, Argentina i Veneçuela.

El document més descarregat durant l’any 2018 (amb 2.809 descàrregues) ha estat Estrategias interactivas en la radio comunitaria educativa: el caso IRREYAL. Es tracta de la tesi doctoral de Teodoro Galarza, dirigida per José Luis Terrón i defensada el 2003 en el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB.

Accés al material de l’InCom-UAB en el DDD

 

El material del InCom-UAB en el Dipòsit Digital de la UAB supera las 19.000 consultas en 2018

El InCom-UAB tiene registrados en el Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona (DDD-UAB) 219 documentos. Durante el año 2018, el número de consultas ha sido de 19.065 (frente a 10.339 del año anterior) y las descargas llegaron a 12.170, muy por delante también de las 7.257 del 2017

Bellaterra, 12-02-2019. Las consultas y descargas del material que el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) tiene en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB han continuado creciendo durante el año 2018. En lo referente a las consultas, estas han alcanzado el año 2018 un total de 19.065, frente a las 10.339 del año anterior y las 9.208 del 2016. Sobre las descargas, estas suman 12.170, frente a las 7.257 del año 2017 y las 6.380 del año 2016.

Al igual que en 2018, la mayor parte de las personas acceden desde España, Cataluña y México. Pero también es elevado el acceso desde Colombia, Perú, China, Estados Unidos, Argentina y Venezuela.

El documento más descargado durante el año 2018 (con 2.809 descargas) ha sido Estrategias interactivas en la radio comunitaria educativa: el caso IRREYAL. Se trata de la tesis doctoral de Teodoro Galarza, dirigida por José Luis Terrón y defendida en 2003 en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB.

Acceso al material del InCom-UAB en el DDD