Els investigadors Enric Marín i Lydia Steinbrüggen s’incorporen al Consell de direcció de l’InCom-UAB

Amb aquestes incorporacions, el Consell de direcció de l’InCom-UAB reforça la seva representativitat, tant en l’àmbit de personal docent investigador, com de personal en formació. L’acord es va aprovar durant la darrera reunió del Consell de direcció de l’InCom-UAB, celebrada el 28 de febrer passat

Bellaterra, 19-03-2019. El professor titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) i coordinador de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General d’aquesta mateixa universitat Enric Marín i la investigadora predoctoral del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB Lydia Steinbrüggen, ambdós investigadors de l’InCom-UAB, han entrat a formar part del Consell de direcció d’aquest centre de recerca.

Amb aquestes incorporacions, el Consell de direcció amplia l’equip fins ara format pel col·lectiu de Personal Docent i Investigador (PDI): Amparo Huertas Bailén, professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB i directora de l’InCom-UAB; i José Luis Terrón, professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB i director d’SCOMLab Comunicació i Salut InCom-UAB; i el Personal d’Administració i Serveis (PAS): Marta Civil i Serra, tècnica superior de suport a la recerca i secretària tècnica i investigadora de l’InCom-UAB; i Ramon G. Sedó, també tècnic superior de suport a la recerca, investigador i responsable dels projectes en línia de l’InCom-UAB.

 

Los investigadores Enric Marín y Lydia Steinbrüggen se incorporan al Consejo de dirección del InCom-UAB

Con estas incorporaciones, el Consejo de dirección del InCom-UAB refuerza su representatividad, tanto en el ámbito de personal docente investigador, como de personal en formación. El acuerdo se aprobó durante la última reunión del Consejo de dirección del InCom-UAB, celebrado el pasado 28 de febrero

Bellaterra, 19-03-2019. El profesor titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) y coordinador de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General de esta misma universidad Enric Marín y la investigadora predoctoral del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB Lydia Steinbrüggen, ambos investigadores del InCom-UAB, han entrado a formar parte del Consejo de dirección de este centro de investigación.

Con estas incorporaciones, el Consejo de dirección amplia el equipo hasta ahora formado por el colectivo de Personal Docente e Investigadora (PDI): Amparo Huertas Bailén, profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB y directora del InCom-UAB; y José Luis Terrón, profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB y director de SCOMLab Comunicación y Salud InCom-UAB; y el Personal de Administración y Servicios (PAS): Marta Civil i Serra, técnica superior de apoyo a la investigación y secretaria técnica e investigadora del InCom-UAB; y Ramon G. Sedó, también técnico superior de apoyo a la investigación, investigador y responsable de los proyectos en línea del InCom-UAB.