ESPECIAL Eleccions a la direcció de l’InCom-UAB

L’InCom-UAB ha rebut una única candidatura a la direcció de l’Institut, presentada per la Dra. Amparo Huertas Bailén

Bellaterra, 12–01–2015. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha rebut una única candidatura a la direcció de l’Institut, presentada per la Dra. Amparo Huertas Bailén, coordinadora del grup consolidat de recerca Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB); responsable del grup Comunicació, Migració i Ciutadania (InCom-UAB), i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB). La Comissió electoral confirma que compleix els requisits establerts a l’Article 17, punts 2 i 3 del Reglament.

El proper dijous 14 de gener, seguint el calendari electoral i una vegada tancat el període de reclamacions, es proclamarà oficialment la candidatura d’Amparo Huertas Bailén a la direcció de l’InCom-UAB.

Les eleccions a la direcció de l’InCom-UAB se celebraran el dijous 28 de gener de 2016, al matí, a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB). Es preveu que els membres del cens del Consell de l’Institut puguin exercir el vot de les 9.30h a les 10.30h., només de forma presencial, seguint la normativa dels centres d’estudi i recerca de la UAB.

Per a més informació:

Notícia 17–12–2015. Convocades les eleccions a la direcció de l’InCom-UAB, que se celebraran el dia 28 de gener de 2016

Bellaterra, 17–12–2015. El Consell de l’Institut de l’InCom-UAB ha aprovat avui, en sessió extraordinària, la convocatòria d’eleccions a la direcció de l’InCom-UAB, per al proper mandat de tres anys, 2016 a 2018.

El període de presentació de candidatures romandrà obert entre el 18 de desembre de 2015 i el 12 de gener de 2016.

Reglament InCom-UAB

Calendari electoral

Membres Consell de l’Institut

 

ESPECIAL Elecciones a la dirección de l’InCom-UAB

El InCom-UAB ha recibido una única candidatura a la dirección del Institut, presentada por la Dra. Amparo Huertas Bailén

Bellaterra, 12–01–2015. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha recibido una única candidatura a la dirección de l’Institut, presentada por la Dra. Amparo Huertas Bailén, coordinadora del grupo consolidado de investigación Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB); responsable del grupo Comunicación, Migración y Ciudadanía (InCom-UAB), y profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB). La Comisión electoral confirma que cumple los requisitos establecidos en el Artículo 17, puntos 2 y 3 del Reglamento.

El próximo jueves 14 de enero, siguiendo el calendario electoral y una vez cerrado el periodo de reclamaciones, se proclamará oficialmente la candidatura de Amparo Huertas Bailén a la dirección del InCom-UAB.

Las elecciones a la dirección del InCom-UAB se celebrarán el jueves 28 de enero de 2016, por la mañana, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB). Se prevé que los miembros del censo del Consejo del Instituto puedan ejercer el voto de las 9.30h a las 10.30h., sólo de forma presencial, siguiendo la normativa de los centros de estudi e investigación de la UAB.

Para más información:

Noticia 17–12–2015. Convocadas las elecciones a la dirección del InCom-UAB, que se celebrarán el día 28 de enero de 2016

Bellaterra, 17–12–2015. El Consejo del Instituto del InCom-UAB ha aprobado hoy, en sesión extraordinaria, la convocatoria de elecciones a la dirección del InCom-UAB, para el próximo mandato de tres años, de 2016 a 2018.

El periodo de presentación de candidaturas permanecerá abierto entre el 18 de diciembre de 2015 y el 12 de enero de 2016.

Reglamento InCom-UAB

Calendario electoral

Miembros Consejo del Instituto