Estudiants de Moçambic aconsegueixen el títol de doctor, en el marc de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB)

Alexandre Dinis Zavale, Leonel Antonio Simila i Filipe Rui Baloi han defensat les seves respectives tesis doctorals al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB). Els tres investigadors s’han pogut doctorar gràcies a l’ajut del Programa de cooperació de la Fundació Autònoma Solidària obtingut per la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB)

Bellaterra / Maputo (Moçambic), 04-12-2019. Els investigadors i professors de l’Escola de Jornalismo de Maputo (Moçambic) Alexandre Dinis Zavale, Leonel Antonio Simila i Filipe Rui Baloi han defensat les seves respectives tesis doctorals al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) aquesta tardor. Tots tres projectes, dirigits per membres de l’InCom-UAB, s’han desenvolupat en el marc de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) a partir del Programa de cooperació de la Fundació Autònoma Solidària.

Enric Marín, professor titular del Department de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), ha dirigit la tesi Las relaciones entre radios comunitarias y municipios como estrategia de gestión municipal compartida. Estudio de caso de los municipios de la Ciudad de Chimoio, de la Villa de Sussundenga y las radios comunitarias de Sussundenga y Gesom, d’Alexandre Dinis Zavale. Aquesta va ser defensada el 14 de setembre.

Les altres dues tesis van ser defensades l’11 de novembre. Maria Corominas, professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), ha dirigit el treball de Filipe Rui Baloi, La digitalización de la televisión por ondas en Mozambique. El papel de televisión de Mozambique en el proceso (2006-2017). L’investigador Leonel Antonio Simila va defensar el projecte El papel de radio en Mozambique en la democratización en el contexto multiétnoco: El caso de radio Moçambique delegaçao de Nampala. Aquesta última va estar dirigida per la professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) María Dolores Montero.

Aquesta activitat consolida els vincles acadèmics entre la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) i l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo, vigents des de 2012. L’any 2018, Ernesto Nhanale va ser el primer investigador en defensar la seva tesi doctoral en el marc d’aquesta cooperació.

Fotografia: Alexandre Dinis Zavale, en l’acte públic de defensa de la seva tesi doctoral (copyright: Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB).

Accés als resums de les tesis doctorals:

Resum tesi doctoral – Zavale, Alexandre Denis (2019): Las relaciones entre radios comunitarias y municipios como estrategia de gestión municipal compartida. Estudio de caso de los municipios de la Ciudad de Chimoio, de la Villa de Sussundenga y las radios comunitarias de Sussundenga y Gesom. Bellaterra: Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB). Director de la tesi doctoral: Enric Marín Oto. Data de defensa: 14-09-2019.

Resum tesi doctoral – Baloi, Filipe Rui (2019): La digitalización de la televisión por ondas en Mozambique. El papel de televisión de Mozambiquen en el proceso (2006-2017). Bellaterra: Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB). Directora de la tesi doctoral: Maria Corominas. Data de defensa: 11-11-2019.

Resum tesi doctoral – Simila, Leonel Antonio (2019): El papel de radio en Mozambique en la democratización en el contexto multiétnoco: El caso de radio Moçambique delegaçao de Nampala. Bellaterra: Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB). Directora de la tesi doctoral: María Dolores Montero. Data de defensa: 11-11-2019.

Notícies relacionades:

Web InCom-UAB (19-07-2019): “Un projecte de cooperació de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) rep finançament de la Fundació Autònoma Solidària”

Web InCom-UAB (19-09-2017): “Ernesto Nhanale, autor de la primera tesi doctoral en el marc de la col·laboració amb l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo”

Enllaços d’interès:

Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB)

Fundació Autònoma Solidària

Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic)

 

Estudiantes de Mozambique consiguen el titulo de doctor, en el marco de la Cátedra Unesco de Comunciación (InCom-UAB)

Alexandre Dinis Zavale, Leonel Antonio Simila y Filipe Rui Baloi han defendido sus respectivas tesis doctorales en el Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB). Los tres investigadores se han podido doctorar gracias a la ayuda del Programa de cooperación de la Fundació Autònoma Solidària obtenido por la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB)

Bellaterra / Maputo (Mozambique), 04-12-2019. Los investigadores y professores de la Escola de Jornalismo de Maputo (Mozambique) Alexandre Dinis Zavale, Leonel Antonio Simila i Filipe Rui Baloi han defendido sus respectivas tesis doctorales en el Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) este otoño. Los tres proyectos, dirigidos por miembros del InCom-UAB, se han desarrollado en el marco de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB) a partir del Programa de cooperación de la Fundació Autònoma Solidària.

Enric Marín, profesor titular del Departmento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB), ha dirigido la tesis Las relaciones entre radios comunitarias y municipios como estrategia de gestión municipal compartida. Estudio de caso de los municipios de la Ciudad de Chimoio, de la Villa de Sussundenga y las radios comunitarias de Sussundenga y Gesom, de Alexandre Dinis Zavale. Esta fue defendida el 14 de septiembre.

Las otras dos tesus fueron defendidas el 11 de novembre. Maria Corominas, profesora titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB), ha dirigido el trabajo de Filipe Rui Baloi, La digitalización de la televisión por ondas en Mozambique. El papel de televisión de Mozambique en el proceso (2006-2017). El investigador Leonel Antonio Simila defendió el proyecto El papel de radio en Mozambique en la democratización en el contexto multiétnoco: El caso de radio Moçambique delegaçao de Nampala. Esta última estuvo dirigida pro la professora titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) María Dolores Montero.

Esta actividad consolida los vínculos académicos entre la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB) y la Escola Superior de Jornalismo de Maputo, vigentes desde 2012. En el año 2018, Ernesto Nhanale fue el primer investigadora en defender su tesis doctoral en el marco de esta cooperación.

Fotografia: Alexandre Dinis Zavale, en el acto público de defensa de su tesis doctoral (copyright: Cátedra Unesco de Comunicación InCom-UAB).

Acceso a los resúmenes de las tesis doctorales:

Resumen tesis doctoral – Zavale, Alexandre Denis (2019): Las relaciones entre radios comunitarias y municipios como estrategia de gestión municipal compartida. Estudio de caso de los municipios de la Ciudad de Chimoio, de la Villa de Sussundenga y las radios comunitarias de Sussundenga y Gesom. Bellaterra: Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB). Director de la tesis doctoral: Enric Marín Oto. Fecha de defensa: 14-09-2019.

Resumen tesis doctoral – Baloi, Filipe Rui (2019): La digitalización de la televisión por ondas en Mozambique. El papel de televisión de Mozambiquen en el proceso (2006-2017). Bellaterra: Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB). Directora de la tesis doctoral: Maria Corominas. Fecha de defensa: 11-11-2019.

Resum tesis doctoral – Simila, Leonel Antonio (2019): El papel de radio en Mozambique en la democratización en el contexto multiétnoco: El caso de radio Moçambique delegaçao de Nampala. Bellaterra: Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB). Directora de la tesis doctoral: María Dolores Montero. Fecha de defensa: 11-11-2019.

Noticias relacionadas:

Web InCom-UAB (19-07-2019): “Un proyecto de cooperación de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB) recibe financiación de la Fundació Autònoma Solidària”

Web InCom-UAB (19-09-2017): “Ernesto Nhanale, autor de la primera tesis doctoral en el marco de la colaboración con la Escola Superior de Jornalismo de Maputo”

Enlaces de interés:

Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB)

Fundació Autònoma Solidària

Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Mozambique)