Gabriela Marques Gonçalves publica un article sobre el consum mediàtic del poble gitano

L’últim número de RAEIC, Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación recull l’article “Pueblo gitano y consumo mediático informativo: ¿audiencia crítica y activa?”, firmat per Gabriela Marques Gonçalves, membre de l’InCom-UAB

 

Bellaterra / Santiago de Compostel·la, 11-03-2020. Gabriela Marques Gonçalves va realitzar la seva tesi doctoral al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB, sota la dirección d’Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB. L’estudi, Medios de Comunicación y Cohesión Social: consumo mediático y cultural de la población gitana de Cataluña, fou defensat el 16 de setembre de 2019. L’article, publicat a RAEIC, recull part d’aquesta investigació.

 

L’objectiu del tex tés reflexionar sobre el caràcter crític i actiu del poble gitano com a audiencia. A partir d’un treball qualitatiu, basat en 20 entrevistes semiestructurades (10 homes i 10 dones), s’observa que el poble gitano és molt crític amb la manera en què els mitjans parlen d’ell. Considren que domina una forta vinculació amb delictes i crim. Gabriela Marques Gonçalves acaba defensant la nevessitat de millorar la formación periodística.

 

Referència:

MARQUES-GONÇALVES, Gabriela (2020): “Pueblo gitano y consumo mediático informativo: ¿audiencia crítica y activa?”. RAEIC, Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, vol. 7, núm. 13, pàgs. 164-184. ISSN: 2341-2690.

 

Tesi doctoral:

MARQUES, Gabriela (2019): Medios de Comunicación y Cohesión Social: consumo mediático y cultural de la población gitana de Cataluña. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (Universitat Autònoma de Barcelona). Directora de la tesi doctoral: Amparo Huertas Bailén. Data de defensa: 16‒09‒2019.