Gabriela Marques presenta la seva Tesi Doctoral sobre el consum mediàtic del col·lectiu gitano

El 16 de setembre de 2019, Gabriela Marques va defensar la seva tesi, inscrita al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB, i dirigida per Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB

Bellaterra, 19-09-2019. Gabriela Marques va defensar la seva tesi doctoral Medios de Comunicación y Cohesión Social: consumo mediático y cultural de la población gitana de Cataluña el 16 de setembre passat. Inscrita al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB i dirigida per la directora de l’InCom-UAB i professora titular d’aquest departament, Amparo Huertas Bailén, el projecte tracta de forma qualitativa la manera com el col·lectiu gitano s’apropa a l’oferta cultural a Catalunya i la seva opinió sobre la visibilitat mediàtica del propi col·lectiu a partir de la realització de 20 entrevistes.

El tribunal va estar presidit per José Luis Lalueza, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la UAB, i director del Grup d’investigació sobre desenvolupament humà, intervenció social i interculturalitat (DEHISI-UAB). Els altres dos membres del tribunal foren Cilia Willem, del Departament d’Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili, i Fernando Macías, membre de l’equip tècnic del Pla Integral del Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya i professor associat de la Universitat de Barcelona i investigador del Centre d’Estudis Gitanos (CEG) de CREA-UB. En termes general, el tribunal va valorar molt positivament el treball realitzat, la seva coherència i estructura, i destacà la seva utilitat per la definició d’estratègies comunicatives dirigides al col·lectiu.

Fotografia: Gabriela Marques durant la seva intervenció en la defensa de la tesi (© Adriana Pimentel)

Referència bibliogràfica:

MARQUES, Gabriela (2019): Medios de Comunicación y Cohesión Social: consumo mediático y cultural de la población gitana de Cataluña [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (Universitat Autònoma de Barcelona). Directora de la tesi doctoral: Amparo Huertas Bailén. Data de defensa: 16‒09‒2019. [Disponible en línia al TDX (www.tdx.cat), en breu].

 

Gabriela Marques presenta su Tesis Doctoral sobre el consumo mediático del colectivo gitano

El 16 de septiembre de 2019, Gabriela Marques defendió su tesis, inscrita en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB, y dirigida por Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB

Bellaterra, 19-09-2019. Gabriela Marques defendió su tesis doctoral Medios de Comunicación y Cohesión Social: consumo mediático y cultural de la población gitana de Cataluña el pasado 16 de septiembre. Inscrita en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB y dirigida por la directora del InCom-UAB y profesora titular en dicho departamento, Amparo Huertas Bailén, el proyecto aborda de forma cualitativa el modo en que el colectivo gitano se acerca a la oferta cultural en Cataluña y su opinión sobre la visibilidad mediática del propio colectivo a partir de la realización de 20 entrevistas.

El tribunal estuvo presidido por José Luis Lalueza, del Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación de la UAB, y director del Grupo de Investigación sobre desarrollo humano, intervención social e interculturalidad (DEHISI-UAB). Los otros dos miembros del tribunal fueron Cilia Willem, del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universitat Rovira i Virgili, y Fernando Macías, miembro del equipo técnico del Plan Integral del Pueblo Gitano de la Generalitat de Catalunya y profesor asociado de la Universitat de Barcelona e investigador del Centro de Estudios Gitanos (CEG) de CREA-UB. En términos generales, el tribunal valoró muy positivamente el trabajo realizado, su coherencia y estructura, y destacó su utilidad para la definición de estrategias comunicativas dirigidas al colectivo.

Fotografía: Gabriela Marques durante su intervención en la defensa de la tesis (© Adriana Pimentel).

Referencia bibliográfica:

MARQUES, Gabriela (2019): Medios de Comunicación y Cohesión Social: consumo mediático y cultural de la población gitana de Cataluña [En línea]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (Universitat Autònoma de Barcelona). Directora de la tesi doctoral: Amparo Huertas Bailén. Data de defensa: 16‒09‒2019. [Disponible en línea en el TDX (www.tdx.cat), en breve].