José Luis Terrón, director de l’SCOMLab Comunicació y Salud (InCom-UAB), inicia les seves col·laboracions a la Fundación Gabriel García Márquez para el futuro del periodismo iberoamericano (fnpi)

La primera de les col·laboracions porta per títol “El periodismo sobre salud debe de tener en cuenta los determinantes sociales de salud” i s’inserta en la línea de treball ‘Periodisme en salut’ de la fnpi, en la qual anirà col·laborant de manera regular

Bellaterra / Cartagena de Indias (Colòmbia), 26-07-2018. La Fundación Gabriel García Márquez para el futuro del periodismo iberoamericano (fnpi) té com a missió formar i inspirar periodistes i ciutadans en l’ús ètic i creatiu del poder d’investigar, explicar i compartir històries que permetin comprendre i transformar la realitat, a partir del mètode de taller i la memòria viva de Gabriel García Márquez com a narrador, educador, emprenedor i ciutadà. Una de les seves línies de treball, com hem apuntat, és la de periodisme sobre salut, destacant l’organització del Premi Roche de Periodisme (fnpi) o la comunitat ‘som periodistes en salut’ en la qual s’integren prop de 1.000 comunicadors sobre salut d’Iberoamèrica.

La primera col·laboració de José Luis Terrón se centra en la importància que els periodistes han de donar als determinants socials de salut, per així poder centrar-se més en la salut i no en la malaltia, lluitar contra la inequitat en la salut i escapar d’un enfocament merament biologicista en les informacions.

Accés a l’article complet:

TERRÓN, José Luis (2018): “El periodismo sobre salud debe de tener en cuenta los determinantes sociales de salud” [En línia]. Blog ‘Periodismo en salud’ de la Fundación Gabriel García Márquez para el futuro del periodismo iberoamericano (fnpi) [Cartagena de Indias, Colòmbia].

Enllaços d'interès:

Blogs fnpi

Premi Roche de Periodisme (fnpi) https://premiorochedeperiodismo.com/es/

 

José Luis Terrón, director del SCOMLab Comunicación y Salud (InCom-UAB), inicia sus colaboraciones en la Fundación Gabriel García Márquez para el futuro del periodismo iberoamericano (fnpi)

La primera de las colaboraciones lleva por título “El periodismo sobre salud debe de tener en cuenta los determinantes sociales de salud” y se inserta en la línea de trabajo “Periodismo en salud” de la fnpi, en la que irá colaborando de manera regular

Bellaterra / Cartagena de Indias (Colombia), 26-07-2018. La Fundación Gabriel García Márquez para el futuro del periodismo iberoamericano (fnpi) tiene como misión formar e inspirar a periodistas y ciudadanos en el uso ético y creativo del poder de investigar, contar y compartir historias que permitan comprender y transformar la realidad, a partir del método de taller y la memoria viva de Gabriel García Márquez como narrador, educador, emprendedor y ciudadano. Una de sus líneas de trabajo, como hemos apuntado, es la de periodismo sobre salud, destacando la organización del Premio Roche de Periodismo (fnpi) en salud o la comunidad ‘somos periodistas en salud’, en la que se integran cerca de 1.000 comunicadores sobre salud de Iberoamérica.

La primera colaboración de José Luis Terrón se centra en la importancia que los periodistas deben dar a los determinantes sociales de salud, para así centrarse más en la salud y no en la enfermedad, luchar contra la inequidad en la salud y escapar de un enfoque meramente biologicista en las informaciones.

Acceso al artículo completo:

TERRÓN, José Luis (2018): “El periodismo sobre salud debe de tener en cuenta los determinantes sociales de salud” [En línea]. Blog ‘Periodismo en salud’ de la Fundación Gabriel García Márquez para el futuro del periodismo iberoamericano (fnpi) [Cartagena de Indias, Colombia].

Enlaces de interés:

Blogs fnpi

Premio Roche de Periodismo (fnpi)