Konstantinos Michalopoulos (Aristotle University of Thessaloniki, Grècia) realitza una estada de pràctiques a l’InCom-UAB, en el marc del programa europeu Erasmus+

L’estudiant grec s’incorpora a l’equip de l’InCom-UAB per a realitzar una estada de pràctiques de tres mesos en el marc del programa europeu Erasmus+. La tutora de la seva estada és la directora de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén

Bellaterra, 08‒11‒2016. L’estudiant grec Konstantinos Michalopoulos, alumne de l’School of Jorunalism and Mass Communications de l’Aristotle University of Thessaloniki (Grècia), realitza una estada de pràctiques a l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) de tres mesos de durada, de l'1 de novembre de 2016 al 31 de gener de 2017.

Durant la seva estada, Konstantinos Michalopoulos col·laborarà principalment en la recerca qualitativa sobre el procés d'integració a Catalunya de dones musulmanes del Nord de l'Àfrica, i serà tutoritzat per la directora de l’InCom-UAB i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), Amparo Huertas Bailén. Aquesta recerca és finançada per la convocatòria “Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2015)” de la Direcció General d’Afers Religiosos (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

L’estada de pràctiques de Konstantinos Michalopoulos es duu a terme en el marc del programa Erasmus+, una iniciativa de la Comissió Europea, amb l’objectiu que ciutadans europeus puguin fer una estada a l’estranger i fomentin, així, l’aprenentatge permanent i augmentin les seves habilitats i nivell d’ocupabilitat (habilitat per poder accedir a un lloc de treball i mantenir-lo).

 

Konstantinos Michalopoulos (Aristotle University of Thessaloniki, Grecia) realiza una estancia de prácticas en el InCom-UAB, en el marco del programa europeo Erasmus+

El estudiante griego se incorpora al equipo del InCom-UAB para realizar una estancia de prácticas de tres meses en el marco del programa europeo Erasmus+. La tutora de su estancia es la directora del InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén

Bellaterra, 08‒11‒2016. El estudiante griego Konstantinos Michalopoulos, alumno de la School of Jorunalism and Mass Communications de la Aristotle University of Thessaloniki (Grecia), realiza una estancia de prácticas en el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) de tres meses de duración, del 1 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017.

Durante su estancia, Konstantinos Michalopoulos colaborará principalmente en la investigación cualitativa sobre el proceso de integración en Cataluña de mujeres musulmanes del Norte de África, y será tutorizado por la directora del InCom-UAB y profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), Amparo Huertas Bailén. Esta investigación es financiada por la convocatoria “Ayudas a proyectos de investigación en el ámbito de la diversidad religiosa (RELIG 2015)” de la Dirección General de Asuntos Religiosos (Departamento de Gobernación, Administaciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Catalunya y la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR).

La estancia de prácticas de Konstantinos Michalopoulos se lleva a cabo en el marco del programa Erasmus+, una iniciativa de la Comisión Europea, con el objetivo que ciudadanos europeos puedan realizar una estancia en el extranjero y fomenten, así, el aprendizaje permanente y aumenten sus habilidades y nivel de empleabilidad (habilidad para poder acceder a un puesto de trabajo y mantenerlo).