La investigadora de l’InCom-UAB Maria Corominas Piulats, elegida nova presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC

La Secció de Filosofia i Ciències Socials va ser creada el 1968 per l’Institut d’Estudis Catalans i acull les disciplines d’antropologia, ciències de la comunicació, dret, economia, filosofia, geografia, pedagogia i sociologia. Té diverses societats filials vinculades que es dediquen específicament a aquestes àrees de coneixement.

Barcelona, 19–01–2016. La investigadora de l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB) i professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) Maria Corominas Piulats ha estat elegida nova presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), en substitució de Josep González-Agàpito, en una votació celebrada el dilluns 18 de gener, i en la qual ha sortit elegida per unanimitat.

El seu mandat tindrà una durada de quatre anys i compta amb un equip format Josep M. Panareda, doctor en geografia i història per la Universitat de Barcelona, com a vicepresident; Joaquim Arnau, doctor en filosofia i lletres per la Universitat de Barcelona i diplomat en psicologia aplicada, com a secretari, i M. Dolors Garcia Ramon, catedràtica emèrita d’anàlisi geogràfica regional de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a tresorera.

Maria Corominas Piulats és llicenciada i doctora en ciències de la informació per la UAB. Va ser sotsdirectora de l’InCom-UAB (1999–2005), presidenta de la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’IEC (2006–2009), i cap de l’Àrea d’Estudis i Recerca del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2007–2013). Des de l’any 2008 era membre numerària de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.

Les seves línies de recerca són l’estructura i les polítiques de comunicació, les teories de la comunicació, la comunicació local, la digitalització i la política lingüística. És autora de diversos treballs i publicacions sobre el sistema audiovisual i les seves transformacions.

 

La investigadora del InCom-UAB Maria Corominas Piulats, elegida nueva presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials del IEC

La Secció de Filosofia i Ciències Socials fue creada en 1968 por el Institut d’Estudis Catalans y acoge las disciplinas de antropología, ciencias de la comunicación, derecho, economía, filosofía, geografía, pedagogía y sociología. Tiene distintas sociedades filiales vinculadas que se dedican específicamente a estas áreas de conocimiento.

Barcelona, 19–01–2016. La investigadora del Institut de la Comunicació (InCom-UAB) y profesora titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) Maria Corominas Piulats ha sido elegida nueva presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials del Institut d'Estudis Catalans (IEC), en sustitución de Josep González-Agàpito, en una votación celebrada el lunes 18 de enero, y en la que ha salido elegida por unanimidad.

Su mandato tendrá una duración de cuatro años y cuenta con un equipo formado por Josep M. Panareda, doctor en geografía e historia por la Universitat de Barcelona, como vicepresidente; Joaquim Arnau, doctor en filosofía y letras por la Universitat de Barcelona y diplomado en psicología aplicada, como secretario, y M. Dolors Garcia Ramon, catedrática emérita de análisis geográfico regional de la Universitat Autònoma de Barcelona, como tesorera.

Maria Corominas Piulats es licenciada y doctora en ciencias de la información por la UAB. Fue subdirectora del InCom-UAB (1999–2005), presidenta de la Societat Catalana de Comunicació, filial del IEC (2006–2009), y responsable del Área de Estudios e Investigación del Consejo del Audiovisual de Catalunya (2007–2013). Desde el año 2008 era miembro numerario de la Secció de Filosofia i Ciències Socials Sociales del IEC.

Sus líneas de investigación son la estructura y las políticas de comunicación, las teorías de la comunicación, la comunicación local, la digitalización y la política lingüística. Es autora de distintos trabajos y publicaciones sobre el sistema audiovisual y sus transformaciones.