La investigadora Marta Civil i Serra, membre del comitè científic del III Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación, que se celebrarà a Màlaga, el novembre de 2015

El congrés està organitzat per la secció temàtica “Teories i mètodes d’investigació” de l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE-IC), en col·laboració amb la Universidad de Málaga (UMA).

Bellaterra, 22–02–2015. La investigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Marta Civil i Serra ha entrat a formar part del comitè científic del III Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación, a proposta del responsable del congrés, el catedràtic de Periodisme de la Universidad Complutense de Madrid José Luis Piñuel.

El III Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación, que se celebrarà a Màlaga els dies 12 i 13 de novembre de 2015, coincidirà amb el Simposio Nacional sobre el Mapa de la Investigación en Comunicación en España. Ambdós esdeveniments acadèmics es proposen ser un espai de debat i reflexió sobre les teories i metodologies de recerca en comunicació social.

Marta Civil i Serra és coeditora de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, i secretària tècnica de l’InCom-UAB. Forma part del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), dirigit per la investigadora Amparo Huertas Bailén, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup consolidat de recerca (2014–2016), i és membre de l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE-IC), des de la seva creació, l’any 2008.

Per a més informació:

Web congrés

 

La investigadora Marta Civil i Serra, miembro del comité científico del III Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación, que se celebrará en Málaga, en noviembre de 2015

El congreso está organizado por la sección temática “Teorías y método de investigación” de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA).

Bellaterra, 22–02–2015. La investigadora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Marta Civil i Serra ha entrado a formar parte del comité científico del III Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación, a propuesta del responsable del congreso, el catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid José Luis Piñuel.

El III Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación, que se celebrará en Málaga los días 12 y 13 de noviembre de 2015, coincidirá con el Simposio Nacional sobre el Mapa de la Investigación en Comunicación en España. Ambdos eventos académicos se proponen ser un espacio de debate y reflexión sobre las teorías y metodologías de investigación en comunicación social.

Marta Civil i Serra es coeditora del Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, y secretaria técnica de l’InCom-UAB. Forma parte del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), dirigido por la investigadora Amparo Huertas Bailén, reconocido por la Generalitat de Catalunya como grupo consolidado de investigación (2014–2016), y es miembro de Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), desde su creación, en el año 2008.

Para más información:

Web congreso