Les investigadores Saleta de Salvador Agra y Yolanda Martínez Suárez publiquen un article a la Revista Andaluza de Antropología

El text analitza com els Saraguros, la comunitat indígena d’ètnia kichwa del sud dels Andes equatorians, tot i tenir un escenari advers per a l’ús de les tecnologies, s’ha adaptat a fer servir els telèfons mòbils per comunicar-se, tant a nivell intern com extern

Sevilla, 07-11-2017. La Revista Andaluza de Antropología, editada per l’Asociación Andaluza de Antropología (ASANA), publica un article de les investigadores de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Saleta de Salvador Agra i Yolanda Martínez Suárez, en el número 13, corresponent al mes d’octubre de 2017.

L’article, titulat “Apuntes para una historia comunicativa de las Kichwa-Saraguro: de la kipa al teléfono móvil”, es basa en un treball de camp dut a terme per les investigadores entre març i novembre de 2014, a la província de Zamora Chinchipe, al sud-est d’Equador, amb enquestes estructurades i entrevistes en profunditat. Les autores analitzen com “la introducció [de la telefonia mòbil] a aquestes comunitats va produir canvis no només a nivell extracomunitari sinó també intracomunitari, desplaçant la tradicional kipa [instrument fet amb la banya d’un animal] com a forma de comunicació. (…) Els resultats apunten a una apropiació mediàtica del dispositiu impulsada per les migracions transnacionals protagonitzades pels Saraguro en la seva llarga història de desplaçaments”.

Accés a l’article complet:

SALVADOR AGRA, Saleta de; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2017): “Apuntes para una historia comunicativa de los Kichwa-Saraguro: de la kipa al teléfono móvil” [En línia]. Revista Andaluza de Antropología, Num. 13, octubre, pàgs. 1-24. ISSN: 2174-6796.

 

Las investigadoras Saleta de Salvador Agra i Yolanda Martínez Suárez publican un artículo en la Revista Andaluza de Antropología

El texto analiza como los Saraguros, la comunidad indígena de etnia kichwa del sur de los Andes ecuatorianos, a pesar de tener un escenario adverso para el uso de las tecnologías, se ha adaptado a utilizar los teléfonos móviles para comunicarse, tanto a nivel interno como externo

Sevilla, 07-11-2017. La Revista Andaluza de Antropología, editada por la Asociación Andaluza de Antropología (ASANA), publica un artículo de las investigadoras del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Saleta de Salvador Agra i Yolanda Martínez Suárez, en el número 13, correspondiente al mes de octubre de 2017.

El artículo, titulado “Apuntes para una historia comunicativa de las Kichwa-Saraguro: de la kipa al teléfono móvil”, se basa en un trabajo de campo llevado a cabo por las investigadoras entre marzo y noviembre de 2014, en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur-este de Ecuador, con encuestas estructuradas y entrevistes en profundidad. Las autoras analizan como “la introducción [de la telefonía móvil] en estas comunidades produjo cambios no solo a nivel extracomunitario sino también intracomunitario, desplazando la tradicional kipa [instrumento realizado con cuerno de un animal] como forma de comunicación. (…) Los resultados apuntan a una apropiación mediática del dispositivo impulsada por las migraciones transnacionales protagonizadas por los Saraguro en su larga historia de desplazamientos”.

Acceso al artículo completo:

SALVADOR AGRA, Saleta de; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2017): “Apuntes para una historia comunicativa de los Kichwa-Saraguro: de la kipa al teléfono móvil” [En línea]. Revista Andaluza de Antropología, Num. 13, octubre, págs. 1-24. ISSN: 2174-6796.