L’InCom-UAB ofereix dos cursos d’especialització

"Seguretat i privacitat per a periodistes, comunicadors i ciutadans” i “Producció multimèdia i desenvolupament de projectes amb software lliure” són els títols dels dos cursos de formació que ofereix l’InCom-UAB durant el primer trimestre de 2018

Bellaterra, 11-12-2017. “Seguretat i privacitat per a periodistes, comunicadors i ciutadans” està programat entre el 8 de febrer i el 15 de març de 2018. “Producció multimèdia i desenvolupament de projectes amb software lliure” s’impartirà entre el 6 de febrer i el 10 de març de 2018. Ambdós cursos es realitzaran a l’Hangar (Emilia Coranty, 16-0818 Barcelona).

“Seguretat i privacitat per a periodistes, comunicadors i ciutadans” s’organitza a partir de presentacions teòriques i exercicis pràctics, dirigits a fomentar un ús conscient d’internet, xarxes socials i serveis web, al mateix temps que es promou la conscienciació entorn dels problemes socials i els riscos que implica l’ús de tecnologies socials. El curs està dirigit a qualsevol persona que tingui inquietud per desenvolupar pràctiques comunicatives segures i en relació a l’accés a la informació. Particularment, per a periodistes i professionals de la informació que vulguin desenvolupar habilitats per protegir les seves fonts i també per dotar-les de coneixements per treballar de manera anònima.

L’objectiu de “Producció multimèdia i desenvolupament de projectes amb software lliure” és facilitar l’adquisició d’habilitats per a la producció multimèdia (vídeo, àudio i fotografia digital) des de la filosofia del software lliure. El plantejament és eminentment pràctic. El curs es divideix en 6 sessions en les quals es replicarà cada una de les fases del procés de creació de continguts, des del desenvolupament d’idees i preproducció fins a al postproducció i difusió. Aquest curs està dirigit a estudiants i professionals de la comunicació i del periodisme, però també a qualsevol persona que vulgui explorar i treure partit a les diverses eines alternatives que existeixen en l’actualitat, per exemple, en l’àmbit de l’educació.

Accés a la informació detallada de cada curs (Escola de Postgrau UAB):

“Seguretat i privacitat per a periodistes, comunicadors i ciutadans”

“Producció multimèdia i desenvolupament de projectes amb software lliure”

Per a consultes: formacio.incom@uab.cat

 

El InCom-UAB oferta dos cursos de especialización

"Seguridad y privacidad para periodistas, comunicadores y ciudadanos" y "Producción multimedia y desarrollo de proyectos con software libre” son los títulos de los dos cursos de formación que oferta el InCom-UAB durante el primer trimestre de 2018

Bellaterra, 11-12-2017. “Seguridad y privacidad para periodistas, comunicadores y ciudadanos” está programado entre el 8 de febrero y el 15 de marzo de 2018. “Producción multimedia y desarrollo de proyectos con software libre” se impartirá entre el 6 de febrero y el 10 de marzo de 2018. Ambos cursos se realizarán en el Hangar (Emilia Coranty, 16-0818 Barcelona).

"Seguridad y privacidad para periodistas, comunicadores y ciudadanos" se organiza a partir de presentaciones teóricas y ejercicios prácticos, dirigidos a fomentar un uso consciente de internet, redes sociales y servicios web, al tiempo que se promueve la concienciación en torno a los problemas sociales y los riesgos que implica el uso de tecnologías sociales. El curso está dirigido a cualquier persona que tenga inquietud por desarrollar prácticas comunicativas seguras y en relación al acceso a la información. Particularmente, para periodistas y profesionales de la información que quieran desarrollar habilidades para proteger a sus fuentes y también para dotarles de conocimientos para trabajar de forma anónima.

El objetivo de “Producción multimedia y desarrollo de proyectos con software libre” es facilitar la adquisición de habilidades para la producción multimedia (video, audio y fotografía digital) desde la filosofía del software libre. El planteamiento es eminentemente práctico. El curso se divide en 6 sesiones en las que se replicará cada una de las fases del proceso de creación de contenidos, desde el desarrollo de ideas y preproducción hasta la posproducción y difusión. Este curso está dirigido a estudiantes y profesionales de la comunicación y del periodismo, pero también a cualquier persona que quiera explorar y sacarle partido a las diversas herramientas alternativas que existen en la actualidad, por ejemplo, en el ámbito de la educación.

Acceso a la información detallada de cada curso (Escuela de Postgrado UAB):

“Seguridad y privacidad para periodistas, comunicadores y ciudadanos”

“Producción multimedia y desarrollo de proyectos con software libre”

Para consultas: formacio.incom@uab.cat