Marta Civil i Serra, autora de dos capítols del nou llibre de l’Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC)

El volum neix a partir de la II Jornada de Formación y Empleo (ATIC), celebrada el 16 de novembre passat a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB),en la qual la investigadora de l’InCom-UAB va impartir les dues ponències principals: una d’autoria individual sobre la situació actual dels estudis universitaris oficials de comunicació a Espanya i l’altra, amb María José Recoder, sobre les assignatures de comunicació a ESO i a Batxillerat

Bellaterra, 01-06-2018. L’Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) acaba de publicar el llibre Los y las «tics» en los estudios de comunicación, coordinat per la degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universidad de Málaga, Inmaculada Postigo, i la degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), María José Recoder. L’obra inclou dos capítols de la investigadora de l’InCom-UAB Marta Civil i Serra que posen a sobre de la taula la necessitat que les institucions que imparteixen estudis oficials en comunicació treballin de manera conjunta per enfortir el sector.

El primer capítol, “Los estudios universitarios en comunicación en España (2017). Análisis de la situación actual para un debate abierto sobre su futuro estratégico”, aporta una anàlisi exhaustiva sobre l’oferta i la demanda dels estudis universitaris oficials de comunicació a Espanya. L’autora ha tingut en compte no només la relació d’estudis que s’imparteixen a les facultats de Ciències de la Comunicació, sinó que ha obert la seva mirada a tots els ensenyaments vinculats a les Ciències Socials i Jurídiques, i a les Arts i les Humanitats, tant a les universitats públiques com privades, centres propis i adscrits.

A partir de la seva investigació, Marta Civil i Serra confirma que a Espanya hi ha hagut, durant el curs 2016-2017, un total de 205 ofertes de grau oficial en comunicació (amb 55 titulacions diferents), 123 de doble grau (amb 85 titulacions), 265 ofertes de màster oficial (amb 215 titulacions), 1 oferta de doble màster (habilitant) i 84 doctorats (amb 61 titulacions diferents). En síntesi, es tracta d’una oferta global de 678 estudis oficials i un total de 417 titulacions, que per primera vegada queden sistematitzats en un document científic. Davant d’aquesta situació, “el lector pot comprendre la imprescindible necessitat que el sector es reguli, i inclús s’autoreguli”, afirma l’autora.

El segon capítol de Marta Civil i Serra ha estat escrit en coautoria amb María José Recoder i es titula “El papel de la comunicación en ESO y Bachillerato en España (2017). El caso de las asignaturas implantadas en el marco de la LOMCE”. L’objectiu ha estat analitzar la implantació de les assignatures relacionades amb la comunicació als quatre cursos d’ESO i als dos cursos de Batxillerat de les 17 comunitats autònomes i veure quines semblances i diferències hi ha.

A partir de la seva recerca, les autores reclamen la necessitat d’incorporar assignatures obligatòries sobre alfabetització mediàtica a tots els cursos, i que els professors que les imparteixin puguin ser també graduats en comunicació, ja que en molts casos no és així. També reivindiquen el paper que pot tenir l’ATIC com a grup d’interès i que pugui fer arribar les recomanacions del col·lectiu a les diverses administracions i als membres de la comissió del Pacte Estatal Social i Polític per l’Educació. Aquest pacte hauria d’aconseguir un consens entre tots els actors implicats i permetre elaborar una nova llei d’educació, en substitució de la LOMCE, i afectaria els cicles d’ensenyament des de primària fins a la universitat.

La presentació oficial del llibre se celebrarà el dimecres 27 de juny, a les 13h, a la sala de juntes d ela Facultat de Ciències Socials a la Universidad de Salamanca, dins els actes del Congreso Internacional de l’Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC). A partir d’aquesta data, l’obra es podrà consultar en accés obert i gratuït a través de la web de l’ATIC.

Referències completes als capítols:

CIVIL I SERRA, Marta (2018): “Los estudios universitarios en comunicación en España (2017). Análisis de la situación actual para un debate abierto sobre su futuro estartégico”, a POSTIGO, Inmaculada; RECODER, María José, coords.: Los y las «tics» en los estudios de comunicación [En línia]. Màlaga: Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación, pàgs. 15-83.

CIVIL I SERRA, Marta; RECODER, María José (2018): “El papel de la comunicación en ESO y Bachillerato en España (2017). El caso de las asignaturas implantadas en el marco de la LOMCE” POSTIGO, Inmaculada; RECODER, María José, coords.: Los y las «tics» en los estudios de comunicación [En línia]. Màlaga: Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación, pàgs. 85-110.

 

Marta Civil i Serra, autora de dos capítulos del nuevo libro de la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC)

El volumen nace a partir de la II Jornada de Formación y Empleo (ATIC), celebrada el pasado 16 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB), en la cual la investigadora del InCom-UAB impartió las dos ponencias principales: una de autoría individual sobre la situación actual de los estudios universitarios oficiales de comunicación en España y la otra, con María José Recoder, sobre las asignaturas de comunicación en ESO y Bachillerato

Bellaterra, 01-06-2018. La Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) acaba de publicar el libro Los y las «tics» en los estudios de comunicación, coordinado por la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, Inmaculada Postigo, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), María José Recoder. La obra incluye dos capítulos de la investigadora del InCom-UAB Marta Civil i Serra que ponen encima de la mesa la necesidad que las instituciones que imparten estudios oficiales en comunicación trabajen de manera conjunta para fortalecer el sector.

El primer capítulo, “Los estudios universitarios en comunicación en España (2017). Análisis de la situación actual para un debate abierto sobre su futuro estratégico”, aporta un análisis exhaustivo sobre la oferta y la demanda de los estudios universitarios oficiales de comunicación en España. La autora ha tenido en cuenta no sólo la relación de estudios que se imparten en las facultades de Ciencias de la Comunicación, sino que ha abierto la mirada a todas las enseñanzas vinculadas a las Ciencias Sociales y Jurídicas, y a las Artes y las Humanidades, tanto en las universidades públicas como privadas, centros propios o adscritos.

A partir de su investigación, Marta Civil i Serra confirma que en España ha habido, durante el curso 2016-2017, un total de 205 ofertas de grado oficial en comunicación (con 55 titulaciones distintas), 123 de doble grado (con 85 titulaciones), 265 ofertas de máster oficial (con 215 titulaciones), 1 oferta de doble máster (habilitante) y 84 doctorados (con 61 titulaciones diferentes). En síntesis, se trata de una oferta global de 678 estudios oficiales y un total de 417 titulaciones, que por primera vez quedan sistematizados en un documento científico. Frente a esta situación, “el lector puede comprender la imprescindible necesidad que el sector se regule, y incluso se autoregule”, afirma la autora.

El segundo capítulo de Marta Civil i Serra ha sido escrito en coautoría con María José Recoder y se titula “El papel de la comunicación en ESO y Bachillerato en España (2017). El caso de las asignaturas implantadas en el marco de la LOMCE”. El objetivo ha sido analizar la implantación de las asignaturas relacionadas con la comunicación en los cuatro cursos de ESO y los dos cursos de Bachillerato de las 17 comunidades autónomas y ver qué semejanzas y diferencias hay.

A partir de su investigación, las autoras reclaman la necesidad de incorporar asignaturas obligatorias alfabetización mediática en todos los cursos, y que los profesores que las impartan puedan ser también graduados de comunicación, ya que en muchos casos no es así. También reivindican el papel que puede tener ATIC como grupo de interés y que puedan hacer llegar las recomendaciones del colectivo a las distintas administraciones y a los miembros de la comisión del Pacto Estatal Social y Político para la Educación. Este pacto tendría que conseguir un consenso entre todos los actores implicados y permitir elaborar una nueva ley de educación, en sustitución de la LOMCE, y que afectaría a los ciclos de enseñanza desde primaria hasta la universidad.

La presentación oficial del libro se celebrará el miércoles 27 de junio, a las 13h, en la sala de juntes de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Salamanca, dentro de los actos del Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC). A partir de esta fecha, la obra se podrá consultar en aceso abierto y gratuito a través de la web de ATIC.

Referencuas completes a los capítulos:

CIVIL I SERRA, Marta (2018): “Los estudios universitarios en comunicación en España (2017). Análisis de la situación actual para un debate abierto sobre su futuro estartégico”, a POSTIGO, Inmaculada; RECODER, María José, coords.: Los y las «tics» en los estudios de comunicación [En línea]. Màlaga: Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación, pàgs. 15-83.

CIVIL I SERRA, Marta; RECODER, María José (2018): “El papel de la comunicación en ESO y Bachillerato en España (2017). El caso de las asignaturas implantadas en el marco de la LOMCE” POSTIGO, Inmaculada; RECODER, María José, coords.: Los y las «tics» en los estudios de comunicación [En línea]. Màlaga: Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación, pàgs. 85-110.

Enlaces relacionados:

Programa Congreso AE-IC 2018

Web ATIC

Notícia Web InCom-UAB, 15-11-2017: “Marta Civil i Serra, ponente en la II Jornada de Formación y Empleo de la ATIC”

OCC (inCom-UAB), 21-12-2017 (Dossier): “L’Associació Espanyola d’Universitats amb Titulacions d’Informació i Comunicació (ATIC) es consolida”