Nou article sobre la irrupció de la telefonia mòbil a comunitats indígenes, a la revista Comunicação e Sociedade

Les investigadores de l’InCom-UAB Saleta de Salvador Agra (professora visitant al Departament de Sociologia, Política i Administració de la Universidade de Vigo) i Yolanda Martínez Suárez publiquen “Tecnologias caracol e culturas na era da mobilidade: comunicação móvel e identidades no tempo/espaço Shuar” al monogràfic Mobilidades, Media(ções) e Cultura

Bellaterra, 15–01–2016. Les autores de l’article “Tecnologias caracol e culturas na era da mobilidade: comunicação móvel e identidades no tempo/espaço Shuar”, Saleta De Salvador Agra i Yolanda Martínez Suárez, es proposen relacionar la cosmovisió de l’era mòbil amb la de la comunitat Shuar, per tal d’analitzar les similituds i diferències en la concepció espai-temporal, a més de les seves repercussions identitàries. ¿Com es fusiona la noció de la mobilitat tecnològica amb la cosmovisió dinàmica d’aquesta comunitat indígena? La naturalesa nòmada de la tecnologia mòbil permet alliberar-nos del context espaial i introduir-nos a l’espai dels fluxos comunicatius, on, com diria un Shuar, l’espai transcorre en simultaneïtat al temps.

L’article forma part del volum 28 de la revista Comunicação e Sociedade (2015) dins del monogràfic Mobilidades, Media(ções) e Cultura, editat per Emília Araújo, Denise Cogo —membre de l’InCom-UAB— i Manuel Pinto. L’article “Tecnologias caracol e culturas na era da mobilidade: comunicação móvel e identidades no tempo/espaço Shuar” està disponible en portuguès i anglès.

Comunicação e Sociedade és una publicació del Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade de l’ Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho i està finançada per la Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Accés a la revista

Accés article (portuguès)

Accés article (anglès)

 

Nuevo artículo sobre la irrupción de la telefonía móvil en comunidades indígenas, en la revista Comunicação e Sociedade

Las investigadoras del InCom-UAB Saleta de Salvador Agra (profesora visitante en el Departamento de Sociología, Política y Administración de la Universidade de Vigo) y Yolanda Martínez Suárez publican “Tecnologias caracol e culturas na era da mobilidade: comunicação móvel e identidades no tempo/espaço Shuar” en el monográfico Mobilidades, Media(ções) e Cultura

Bellaterra, 15–01–2016. Las autoras del artículo “Tecnologias caracol e culturas na era da mobilidade: comunicação móvel e identidades no tempo/espaço Shuar”, Saleta De Salvador Agra y Yolanda Martínez Suárez, se proponen relacionar la cosmovisión de la era móvil con la de la comunidad Shuar, para analizar las similitudes y diferencias en la concepción espacio-temporal, además de sus repercusiones identitarias. ¿Cómo se fusiona la noción de la movilidad tecnológica con la cosmovisión dinámica de esta comunidad indígena? La naturaleza nómada de la tecnología móvil permite liberarnos del contexto espacial e introducirnos en el espacio de los flujos comunicativos, donde, como diría un Shuar, el espacio transcurre en simultaneidad al tiempo.

El artículo forma parte del volumen 28 de la revista Comunicação e Sociedade (2015) dentro del monográfico Mobilidades, Media(ções) e Cultura, editado por Emília Araújo, Denise Cogo —miembro del InCom-UAB— y Manuel Pinto. El artículo “Tecnologias caracol e culturas na era da mobilidade: comunicação móvel e identidades no tempo/espaço Shuar” está disponible en portugués e inglés.

Comunicação e Sociedade es una publicación del Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade del Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho y está financiada por la Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Acceso a la revista

Acceso artículo (portugués)

Acceso artículo (inglés)