Noves incorporacions a l’equip d’investigació de l’InCom-UAB

El consell de direcció ha aprovat la incorporació de vuit persones, cinc en la modalitat de personal en formació i tres en la modalitat de personal investigador provinent d’altres universitats

Bellaterra, 09-04-2018. El Consell de direcció de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha aprovat, en la darrera reunió celebrada el 22 de març passat, la incorporació al cens de l’equip de vuit nous investigadors/es: cinc en la modalitat de personal investigador en formació i tres en la modalitat de personal investigador provinent d’altres universitats.

En la modalitat de personal en formació, tots cinc són estudiants de la UAB. Quatre estan cursant el doctorat al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (Carlos A. Gutiérrez, Leonardo Moggia, Mónica Isabel Tamayo Acevedo i Xavier David Echeverría) i una, el Màster de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals a la Facultat de Traducció i Interpretació (Fernanda Ribeiro Araujo).

En la modalitat de personal investigador provinent d’altres universitats, s’incorporen a l’equip les doctores María José Guerra Palmero (Universidad de La Laguna, Illes Canàries), Natalia Quintas Froufe (Universidade da Coruña) i Flor Micalea Ramírez Leyva (Universidad de Guadalajara, Mèxic). Les tres investigadores són col·laboradores externes del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (2017/SGR-760) de l’InCom-UAB.

 

Nuevas incorporaciones al equipo de investigación del InCom-UAB

El consejo de dirección ha aprobado la incorporación de ocho persones, cinco en la modalidad de personal en formación y tres en la modalidad de personal investigador proveniente de otras universidades

Bellaterra, 09-04-2018. El Consejo de dirección del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha aprobado, en la última reunión celebrada el pasado 22 de marzo, la incorporación al censo del equipo de ocho Nuevos investigadores/as: cinco en la modalidad de personal investigador en formación y tres en la modalidad de personal investigador proveniente de otras universidades.

En la modalidad de persona en formación, todos cinco son estudiantes de la UAB. Cuatro están cursando el doctorado en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (Carlos A. Gutiérrez, Leonardo Moggia, Mónica Isabel Tamayo Acevedo y Xavier David Echeverría) y una, el Máster de Traducción, Interpretación y Estudios Interculturales en la Facultad de Traducción e Interpretación (Fernanda Ribeiro Araujo).

En la modalidad de personal investigador proveniente de otras universidades, se incorporan al equipo las doctoras María José Guerra Palmero (Universidad de La Laguna, Islas Canarias), Natalia Quintas Froufe (Universidade da Coruña) y Flor Micalea Ramírez Leyva (Universidad de Guadalajara, México). Las tres investigadoras son colaboradoras externas del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (2017/SGR-760) del InCom-UAB.