Rafael Franco Coelho defensa la seva tesi doctoral sobre comunicació i comunitats indígenes, el 28 d’octubre, a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB)

La tesi doctoral s’ha dut a terme en el marc del programa d’estudis de Doctorat en Continguts de Comunicació a l’Era Digital del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), sota la direcció de la Dra. Amparo Huertas Bailén, professora titular d’aquest departament i directora de l’InCom-UAB

Bellaterra, 20‒10‒2016. El professor de la Universidade Federal de Goiás (Brasil), becari de la Fundação CAPES del Ministeri d’Educació brasiler i membre de l’InCom-UAB Rafael Franco Coelho defensarà la seva tesi doctoral La apropiación cultural, social y política de los medios de comunicación en comunidades indígenas: El proyecto Aldea digital en el pueblo Xavante (Brasil Central), dirigida per la Dra. Amparo Huertas Bailén, el divendres 28 d’octubre, a les 10.30 hores, a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), al campus de Bellaterra.

L’investigador ha desenvolupat la seva tesi doctoral en el grup consolidat de recerca Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), també dirigit per la Dra. Amparo Huertas Bailén, i en la fase final ha realitzat una estada de recerca de dos mesos a l’Institute of Social & Cultural Antropology (Oxford of University), al Regne Unit.

El tribunal avaluador de la tesi estarà integrat per la Dra. Gemma Orobitg Canal (Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona, en qualitat de presidenta), el Dr. Jordi Grau Rebollo (Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB, secretari) i la Dra. Mònica Figueras Maz (Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, vocal).

Copyright fotografia: InCom-UAB.

 

Rafael Franco Coelho defiende su tesis doctoral sobre comunicación y comunidades indígenas, el 28 de octubre, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB)

La tesis doctoral se ha llevado a cabo en el marco del programa de estudios de Doctorado en Contenidos de Comunicación en la Era Digital en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), bajo la dirección de la Dra. Amparo Huertas Bailén, profesora titular de este departamento y directora del InCom-UAB

Bellaterra, 20‒10‒2016. El profesor de la Universidade Federal de Goiás (Brasil), becario de la Fundação CAPES del Ministerio de Educación brasileño y miembro del InCom-UAB Rafael Franco Coelho defenderá su tesis doctoral La apropiación cultural, social y política de los medios de comunicación en comunidades indígenas: El proyecto Aldea digital en el pueblo Xavante (Brasil Central), dirigida por la Dra. Amparo Huertas Bailén, el viernes 28 de octubre, a las 10.30 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB), en el campus de Bellaterra.

El investigador ha desarrollado su tesis doctoral en el grupo consolidado de investigación Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), también dirigido por la Dra. Amparo Huertas Bailén, y en la fase final ha realizado una estancia de investigación de dos meses en el Institute of Social & Cultural Antropology (Oxford of University), en el Reino Unido.

El tribunal evaluador de la tesis estará integrado por la Dra. Gemma Orobitg Canal (Departamento de Antropología Social de la Universitat de Barcelona, en calidad de presidenta), el Dr. Jordi Grau Rebollo (Departamento de Antropología Social y Cultural de la UAB, secretario) y la Dra. Mònica Figueras Maz (Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra, vocal).

Copyright fotografía: InCom-UAB.