Reunió anual del Consell de l'InCom-UAB

Celebrada el 25 de gener passat, la trobada va servir per fer balanç de les activitats desenvolupades l’any 2017 i presentar les principals actuacions previstes pel 2018

Bellaterra, 26–01–2018. Amparo Huertas Bailén, directora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), va presidir per segon any consecutiu la reunió del Consell de l’Institut, que es va dur a terme el dijous 25 de gener a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) i va comptar amb la participació d’una vintena de membres de l’equip.

Durant la seva intervenció, Amparo Huertas Bailén va ressaltar la difícil situació viscuda durant l’any 2017, a causa de la crisi econòmica i política, però de la qual l’equip se n’ha pogut sortir. També va destacar la importància d’haver superat positivament un procés d’avaluació com a centre de recerca, dut a terme per l’actual equip rector de la UAB. En aquest context, la constància i el treball de tot l’equip han permès que l’InCom-UAB pugui demostrar el seu alt nivell com a institució universitària dedicada a la investigació, la formació pre- i postdoctoral i la transferència de coneixement.

Entre les principals activitats desenvolupades durant l’any 2017 per part de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén va destacar l’impuls i presentació de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB); la novena edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya corresponent al bienni 2015‒2016; el manteniment del Portal de la Comunicació i la consolidació dels dos projectes editorials ja existents: la col·lecció Atlántica de Comunicación, en col·laboració amb l’Editorial UOC, i la col·lecció d’eBooks InCom-UAB Publicacions. Entre les novetats també va subratllar l’organització de dos cursos de formació, que es duran a terme a la primavera de 2018.

Per la seva part, Miquel Gómez, coordinador general de l’InCom-UAB, va presentar el balanç econòmic provisional, que permet pronosticar un 2018 més esperançador respecte l’any que s’acaba de tancar. Com a aspectes prioritaris, durant l’any 2017 s’ha pogut seguir mantenint el suport de la Generalitat de Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el patrocini de Gas Natural Fenosa, per a projectes concrets, i també s’ha reforçat la presència de l’InCom-UAB a l'exterior, a través de l'enfortiment de les relacions amb el Clúster Audiovisual, l'AMIC o Konodrac, per citar tres exemples.

Al finalitzar la trobada, Amparo Huertas Bailén va confirmar que la Memòria InCom-UAB 2017, amb informació detallada sobre les diverses línies i projectes de l’equip, estarà disponible, en línia, en les properes setmanes.

 

Reunión anual del Consejo del InCom-UAB

Celebrada el pasado 25 de enero, el encuentro sirvió para hacer balance de las actividades desarrolladas durante el año 2017 y presentar las principales actuacions previstes para 2018

Bellaterra, 26–01–2018. Amparo Huertas Bailén, directora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), presidió por segundo año consecutivo la reunión del Consejo del Instituto, que se llevó a cabo el jueves 25 de enero en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) y conto con la participación de una veintena de miembros del equipo.

Durante su intervención, Amparo Huertas Bailén resaltó la difícil situación vívida durante el año 2017, a causa de la crisis econòmica y política, però de la que el equipo ha podido salir. También destacó la importància de haver superado positivamente un proceso de evaluación como centro de investigación, llevado a cabo por el actual equipo rector de la UAB. En este contexto, la constancia y el trabajo de todo el equipo han permitido que el InCom-UAB pueda demostrar su alto nivel como institución universitària dedicada a la investigción, la formación pre- y postdoctoral y la transferència de conocimiento.

Entre las principales actividades desarrolladas durante el año 2017 por parte del InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén destaco el impulso y presentación del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB); la novena edición del Informe de la comunicació a Catalunya correspondiente al bienio 2015‒2016; el mantenimiento del Portal de la Comunicación y la consolidación de los dos proyectos editorials ya existentes: la colección Atlántica de Comunicación, en colaboración con la Editorial UOC, y la colección de eBooks InCom-UAB Publicacions. Entre las novedades también subrayó la organización de dos cursos de formación, que se llevaran a cabo en primavera de 2018.

Por su parte, Miquel Gómez, coordinador general del InCom-UAB, presentó el balance económico provisional, que permite pronosticar un 2018 más esperanzador respecto al año que se acaba de cerrar. Como aspectos prioritarios, durante el año 2017 se ha podido mantener el apoyo de la Generalitat de Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya y el patrocinio de Gas Natural Fenosa, para proyectos concretos, y también se ha reforzado la presencia del InCom-UAB en el exterior, a través del fortalecimiento de relaciones con el Clúster Audiovisual, la AMIC o Konodrac, por citar tres ejemplos.

Al finalizar el encuentro, Amparo Huertas Bailén confirmó que la Memoria InCom-UAB 2017, con información detallada sobre las distintas líneas y proyectos del equipo estará disponible, en línea, en las próximas semanas.