Ruth S. Contreras participa en la coordinació d’un monogràfic sobre joves i cultura col·laborativa de la Revista Latina de Comunicación Social

La investigadora de l’InCom-UAB coordina el monogràfic “Joves, mitjans i cultura col·laborativa” amb Victòria Tur-Viñes i Mª-José González-Río, de la Universitat d’Alacant. El termini per poder presentar originals romandrà obert fins el dia 1 de juny de 2018

Bellaterra / La Laguna (Tenerife), 19-02-2018. La responsable de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC) Ruth S. Contreras Espinosa coordina —juntament amb Victòria Tur-Viñes (professora titular de la Universitat d’Alacant i directora del Màster en Comunicació i Indústries Creatives) i Mª-José González-Río (professora titular de la Universitat d’Alacant)— el monogràfic de la Revista Latina de Comunicación Social dedicat a “Joves, mitjans i cultura col·laborativa”. El termini per la presentació d’articles originals és l’1 de juny de 2018.

L’objectiu de la publicació és, tal com reflecteixen les coordinadores en el call for papers: “aglutinar els resultats d’aquelles investigacions orientades a conèixer la sociabilitat, els valors compartits i les formes d’organització dels adolescents en xarxa així com els usos dels mitjans digitals entre els adolescents i les seves habilitats com a consumidors de mitjans i creadors. La transferència de coneixement que es realitza des de l’entorn digital a altres esferes de la vida impulsa un nou entorn de coneixement que denominem alfabetisme transmèdia propiciat per un context extremadament tecnològic i accessible”.

Les línies prioritàries del monogràfic versen sobre sis eixos temàtics principals:
– Adolescents i produccions amateurs basades en l’entorn tecnològic digital
– Les fronteres entre el lleure i l’aprenentatge informal en línia
– Les produccions/creacions transmediàtiques dels joves
– Joves prosumidors
– Reflexions crítiques sobre els menors i la seva relació amb la tecnologia i els mitjans digitals
– Comportaments, valors i riscs dels menors joves a la xarxa

El monogràfic “Joves, mitjans i cultura col·laborativa” de la Revista Latina de Comunicación Social es preveu que surti publicat a l’estiu de 2018.

Per a més informació:

Call for papers del monogràfic (en castellà i en anglès)

 

Ruth S. Contreras participa en la coordinación de un monográfico sobre jóvenes y cultura colaborativa de la Revista Latina de Comunicación Social

La investigadora del InCom-UAB coordina el monográfico “Jóvenes, medios y cultura colaborativa” con Victòria Tur-Viñes y Mª-José González-Río, de la Universidad de Alicante. El plazo para poder presentar originales permanecerá abierto hasta el día 1 de juny de 2018

Bellaterra / La Laguna (Tenerife), 19-02-2018. La responsable del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC) Ruth S. Contreras Espinosa coordina —junto con Victòria Tur-Viñes (profesora titular de la Universidad de Alicante y directora del Máster en Comunicación e Industrias Creativas) y Mª-José González-Río (profesora titular de la Universidad de Alicante)— el monográfico de la Revista Latina de Comunicación Social dedicado a “Jóvenes, medios y cultural colaborativa”. El plazo para la presentación de artículos originales es el 1 de junio de 2018.

El objetivo de la publicación es, tal como reflejan las coordinadoras en el call for papers: “aglutinar los resultados de aquellas investigaciones orientadas a conocer la sociabilidad, los valores compartidos y las formes de organización de los adolescentes en la red así como los usos de los medios digitales entre los adolescentes y sus habilidades como consumidores de medios y creadores. La transferencia de conocimiento que se realiza desde el entorno digital a otras esferas de la vida impulsa un nuevo entorno de conocimiento que denominamos alfabetismo transmedia propiciado por un contexto extremadamente tecnológico y accesible”.

Las líneas prioritarias del monográfico versan sobre seis ejes temáticos principales:
– Adolescentes y producciones amateurs basadas en el entorno tecnológico digital
– Las fronteras entre el ocio y el aprendizaje informal en línea
– Las producciones/creaciones transmediáticas de los jóvenes
– Jóvenes prosumidores
– Reflexiones críticas sobre los menores y su relación con la tecnología y los medios digitales
– Comportamientos, valores y i riesgos de los menores jóvenes en la red

El monográfico “Jóvenes, medios y cultura colaborativa” de la Revista Latina de Comunicación Social se prevé que salga publicado en verano de 2018.

Para más información:

Call for papers del monográfico (en castellano e inglés)