Un projecte de cooperació de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) rep finançament de la Fundació Autònoma Solidària

L’ajut permetrà a la Càtedra seguir contribuint al desenvolupament de l'ensenyament superior i la docència, la recerca i la formació de professorat doctor a l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo, a Moçambic. Les responsables de la iniciativa són les investigadores María Dolores Montero i Maria Corominas

Bellaterra, 19–07–2019. El projecte de cooperació “Contribució a la creació del programa de postgrau en periodisme a l'escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic)”, liderat per les investigadores de l’InCom-UAB i professores titulars del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), María Dolores Montero i Maria Corominas, ha estat seleccionat per la Fundació Autònoma Solidària a la XXXVI Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB, i serà finançat amb un total de 8.000 euros.

El projecte es desenvoluparà en el marc de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) i tindrà una durada de dos anys. A curt termini, els objectius principals són contribuir al desenvolupament de l'ensenyament superior i la docència, la recerca i la formació de professorat doctor a l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo. A mig termini, preveu contribuir a la posada en marxa d'un Programa de postgrau propi d’aquesta escola superior de Moçambic.

La iniciativa permet continuar la tasca acadèmica iniciada amb dos projectes anteriors de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), que també havien rebut finançament de la Fundació Autònoma Solidària. D’una banda, el projecte “Col·laboració en l'ensenyament superior i en la recerca amb l'Escola Superior de Jornalismo de Maputo” (2013–2015), i de l’altra, el projecte “Contribució a la formació de professorat doctor i a la creació d’un Programa de Doctorat propi de l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic)” (2016–2018).

La Fundació Autònoma Solidària ha concedit a la XXXVI Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB un total de set ajuts, sis dirigits a accions de la modalitat de projectes de cooperació universitària per al desenvolupament adreçats a països del Sud (línia 1), entre les quals hi ha la presentada per la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB); i una de la modalitat d’activitats d’educació per al desenvolupament adreçades a la comunitat universitària (línia 2).

Fotografia, d’esquerra a dreta (© Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB): Laura Riba (Cooperació i Educació per al Desenvolupament de la FAS-UAB) i María Dolores Montero (Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB) durant la signatura del conveni

Per a més informació:

Fundació Autònoma Solidària “Resolució convocatòria XXXVI del Fons de Solidaritat adreçada a PDI i PAS”

 

Un proyecto de cooperación de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB) recibe financiación de la Fundació Autònoma Solidària

La ayuda permitirá a la Cátedra seguir contribuyendo al desarrollo de la enseñanza superior y la docencia. La investigación y la formación de profesorado doctor en la Escola Superior de Jornalismo de Maputo, en Mozambique. Las responsables de la iniciativa son las investigadoras María Dolores Montero y Maria Corominas

Bellaterra, 19–07–2019. El proyecto de cooperación “Contribución a la creación del programa de postgrado en periodismo en la Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Mozambique)”, liderado por las investigadoras del InCom-UAB y profesoras titulares del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB), María Dolores Montero y Maria Corominas, ha sido seleccionado por la Fundació Autònoma Solidària en la XXXVI Convocatoria del Fondo de Solidaridad de la UAB, y será financiado con un total de 8.000 euros.

El proyecto se desarrollará en el marco de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB) y tendrá una duración de dos años. A corto plazo, los objetivos principales son contribuir al desarrollo de la enseñanza superior y la docencia, la investigación y la formación de profesorado doctor en la Escola Superior de Jornalismo de Maputo. A medio plazo, prevé contribuir a la puesta en marcha de un Programa de postgrado propio de esta escuela superior de Mozambique.

La iniciativa permite continuar la tarea académica iniciada con los proyectos anteriores de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB), que también habían recibido financiación de la Fundació Autònoma Solidària. Por un lado, el proyecto “Colaboración en la enseñanza superior y en la investigación con la Escola Superior de Jornalismo de Maputo” (2013–2015), y del otro, el proyecto “Contribución a la formación de profesorado doctor y a la creación de un Programa de Doctorado propio de la Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Mozambique)” (2016–2018).

La Fundació Autònoma Solidària ha concedido en la XXXVI Convocatoria del Fondo de Solidaridad de la UAB un total de siete ayudas, seis dirigidas a acciones de la modalidad de proyectos de cooperación universitaria para el desarrollo dirigidas a países del Sud (línea 1), entre las que hay la presentada por la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB); y una de la modalidad de actividades de educación para el desarrollo dirigidas a la comunidad universitaria (línea 2).

Fotografía, de izquierda a derecha (© Cátedra Unesco de Comunicación InCom-UAB): Laura Riba (Cooperación y Educación para el Desarrollo de la FAS-UAB) y María Dolores Montero (Cátedra Unesco de Comunicación InCom-UAB) durante la firma del convenio

Para más información:

Fundació Autònoma Solidària “Resolució convocatòria XXXVI del Fons de Solidaritat adreçada a PDI i PAS”