Carme Ferré Pavia, coautora d’un article a l’Europan Journal of Cultural Studies sobre la percepció de la sàtira política a la televisió

L’article analitza la percepció de la sàtira política des del punt de vista dels espectadors comparada amb la dels directors de comunicació de partits polítics, a partir de l’estudi de cas del programa de Televisió de Catalunya ‘Polònia’, mitjançant una metodologia amb enquesta aleatòria, entrevistes i grups de discussió