Amparo Huertas Bailén escriu la introducció d’un llibre de l’AIMC

L’Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) acaba de publicar el llibre ‘La participación de la audiencia en la televisión: de la audiencia activa a la social’. Amparo Huertas Bailén ha estat invitada a escriure la introducció de l’obra

Bellaterra / Madrid, 23–02–2016. El llibre La participación de la audiencia en la televisión: de la audiencia activa a la social recull vuit capítols, escrits per professors de diverses universitats espanyoles. Natalia Quintas Froufe i Ana González Neira, de la Universidade da Coruña, han estat les coordinadores de la publicació. La publicació recull diverses reflexions sobre l’activitat dels públics televisius en l’entorn digital.

“Els incessants canvis tecnològics en l’àrea de la comunicació generen la necessitat d’estar contínuament no només repensant les nocions teòriques sinó també experimentant i renovant les tècniques metodològiques. Ara bé, els treballs aquí exposats sumen tal diversitat de reflexions i preocupacions que queda totalment garantida la troballa d’eines que seran d’enorme utilitat per a tota persona interessada en l’anàlisi de les audiències. Publicacions com aquesta, en la qual amb prou feines es percep la frontera entre els interessos acadèmics i professionals, són més aviat escasses”, explica Amparo Huertas Bailén, en el seu text.

L’obra, publicada per la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), és d’accés obert i gratuït.

Accés a la publicació completa:

QUINTAS FROUFE, Natalia; GONZÁLEZ NEIRA, Ana, coords. (2015): La participación de la audiencia en la televisión: de la audiencia activa a la social [En línia]. Madrid: Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).

 

Amparo Huertas Bailén escribe la introducción de un libro de la AIMC

La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) acaba de publicar el libro ‘La participación de la audiencia en la televisión: de la audiencia activa a la social’. Amparo Huertas Bailén ha sido invitada a escribir la introducción de la obra

Bellaterra / Madrid, 23–02–2016. El libro La participación de la audiencia en la televisión: de la audiencia activa a la social recoge ocho capítulos, escritos por profesores de diferentes universidades españolas. Natalia Quintas Froufe y Ana González Neira, de la Universidade da Coruña, han sido las coordinadoras de la publicación. La publicación recoge diverses reflexiones sobre la actividad de los públicos televisives en el entorno digital.

“Los incesantes cambios tecnológicos en el área de la comunicación generan la necesidad de estar continuamente no solo repensando las nociones teóricas sino también experimentando y renovando las técnicas metodológicas. Ahora bien, los trabajos aquí expuestos suman tal diversidad de reflexiones y preocupaciones que queda totalmente garantizado el hallazgo de herramientas que serán de enorme utilidad para toda persona interesada en el análisis de las audiencias. Publicaciones como esta, en la que apenas se percibe la frontera entre los intereses académicos y profesionales, son más bien escasas”, explica Amparo Huertas Bailén, en su texto.

La obra, publicada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), es de acceso abierto y gratuito.

Acceso a la publicación completa:

QUINTAS FROUFE, Natalia; GONZÁLEZ NEIRA, Ana, coords. (2015): La participación de la audiencia en la televisión: de la audiencia activa a la social [En línia]. Madrid: Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).