Amparo Huertas Bailén participa en un seminari sobre el paper dels Observatoris, organitzat per la UPF

La directora de l'Institut i responsable de l'Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) va presentar aquest projecte en un seminari organitzat pel grup de recerca DigiDoc, del Departament de Comunicació de la UPF, el passat 4 d'octubre

Bellaterra / Barcelona, 06-10-2017. Amb la ponència "Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB): gènesi i evolució", Amparo Huertas Bailén va explicar detalladament aquest projecte. Va destacar l'experiència prèvia acumulada amb el Portal de la Comunicació (InCom-UAB), actualment en procés de revisió, i el paper de l'OCC (InCom-UAB) com a complement de l'Informe de la comunicació a Catalunya, l'última edició del qual es va presentar el 28 de setembre passat.

La intervenció de la directora de l'InCom-UAB va formar part d'un seminari, organitzat el 4 d'octubre a Barcelona, pel grup de recerca DigiDoc-Departament de Comunicació (UPF), especialitzat en la documentació digital i la comunicació interactiva, i coordinat per Rafael Pedraza-Jiménez . A la jornada també hi van participar Llorenç Arguimbau (Institut d'Estudis Catalans), amb la ponència "Comunicar la ciència des de la informació i la documentació"; i Lluís Codina, membre de DigiDoc (UPF), amb la ponència "Portal de Cibermedios (UPF): orientación y funciones".

Accés a l'OCC InCom-UAB

Més informació sobre el Grup DigiDoc

 

Amparo Huertas Bailén participa en un seminario sobre el papel de los Observatorios, organizado por la UPF

La directora del Institut y responsable del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) presentó este proyecto en un seminario organizado por el grupo de investigación DigiDoc, del Departamento de Comunicación de la UPF, el pasado 4 de octubre

Bellaterra / Barcelona, 06-10-2017. Con la ponencia "Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB): gènesi i evolució", Amparo Huertas Bailén explicó detalladamente este proyecto. Destacó la experiencia previa acumulada con el Portal de la Comunicación (InCom-UAB), actualmente en proceso de revisión, y el papel del OCC (InCom-UAB) como complemento del Informe de la comunicació a Catalunya, la última edición del cual se presentó el 28 de septiembre pasado.

La intervención de la directora del InCom-UAB formó parte de un seminario, organizado el 4 de octubre en Barcelona, por el grupo de investigación DigiDoc-Departamento de Comunicación (UPF), especializado en la documentación digital y la comunicación interactiva, y coordinado por Rafael Pedraza-Jiménez. En la jornada también participaron Llorenç Arguimbau (Institut d'Estudis Catalans), con la ponencia "Comunicar la ciència des de la informació i la documentació"; y Lluís Codina, miembro de DigiDoc (UPF), con la ponencia "Portal de Cibermedios (UPF): orientación y funciones".

Acceso al OCC InCom-UAB

Más información sobre el Grupo Grup DigiDoc