La investigadora Ruth S. Contreras Espinosa publica un article a El Periódico sobre el mercat dels videojocs a Espanya

La directora de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC) confirma l’increment del sector de la indústria dels videojocs i la demanda de llocs de treball especialitzats

Bellaterra / Barcelona, 04-10-2017. La directora de l’Observatori de Comunicació, Videjocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC), Ruth S. Contreras Espinosa, ha publicat un article a El Periódico, el 26 de setembre passat, sobre l’evolució del mercat dels videojocs a Espanya, un mercat que a nivell d’ingressos assoleix la quarta posició en el rànquing europeu, i la vuitena posició a nivell mundial. El text ha estat publicat a la secció “Més valor”.

La investigadora afirma que el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos, publicat per l’Associació Espanyola d'Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software d'Entreteniment (2017), “estableix que el sector del videojoc va facturar el 2016 un total de 617 milions d’euros, un 21% més que el 2015, i va incrementar la seva plantilla un 22%, arribant als 5.440 professionals. Catalunya i la Comunitat de Madrid segueixen essent els principals pols, agrupant respectivament el 28% i el 27% d’empreses i estudis de desenvolupament”.

Entre els perfils més demanats en el sector dels videojocs, segons la investigadora Contreras Espinosa, destaquen el game designer, UX designer, programador (developer), animador i artista, enginyer d’audio (game composer), escriptor, localitzador, tester, productor, gerent de màrqueting, analista de mercat o representant de vendes.

La publicació d’aquest article coincideix amb la publicació del capítol “El videojoc” que Ruth S. Contreras Espinosa i Xavier Ribes han escrit per a l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016, i que s’ha presentat públicament el dijous 28 de setembre al Palau Robert de Barcelona.

Per a més informació:

CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S. (2017): “Un sector que marxa a tota velocitat”. El Periódico [En línia], 26 de setembre.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D’EMPRESES PRODUCTORES I DESENVOLUPADORES DE VIDEOJOCS I SOFTWARE D’ENTRETENIMENTS (DEV) (2017): Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2016 [En línia]. Madrid: DEV, amb la col·laboració de l’OCVE (InCom-UAB / UVic-UCC).

 

La investigadora Ruth S. Contreras Espinosa publica un artículo en El Periódico sobre el mercado de los videojuegos en España

La directora del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC) confirma el incremento del sector de la industria de los videojuegos y la demanda de los puestos de trabajo especializados

Bellaterra / Barcelona, 04-10-2017. La directora del Observatorio de Comunicación, Videjuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC), Ruth S. Contreras Espinosa, ha publicado un artículo en El Periódico, el 26 de septiembre pasado, sobre la evolución del mercado de los videojuegos en España, un mercado que a nivel de ingresos alcanza la cuarta posición en el ranking europeo, y la octava posición a nivel mundial. El texto ha sido publicado en la sección “Más valor”.

La investigadora afirma que el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos, publicado por la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (2017), “establece que el sector del videojuego facturó en 2016 un total de 617 millones de euros, un 21% más que en 2015, e incremento su plantilla en un 22%, llegando a los 5.440 profesionales. Cataluña y la Comunidad de Madrid siguen siendo los principales polos, agrupando respectivamente el 28% y el 27% de empresas y estudios de desarrollo”.

Entre los perfiles más demandados en el sector de los videojuegos, según la investigadora Contreras Espinosa, destacan el game designer, UX designer, programador (developer), animador y artista, ingeniero de audio (game composer), escritor, localizador, tester, productor, gerente de marketing, analista de mercado o representante de ventas.

La publicación de este articulo coincide con la publicación del capítulo “El videojoc” que Ruth S. Contreras Espinosa y Xavier Ribes han escrito para el Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016, y que se presentó públicamente el jueves 28 de septiembre en Palau Robert de Barcelona.

Para más información:

CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S. (2017): “Un sector que marcha a toda velocidad”. El Periódico [En línea], 26 de septiembre.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS PRODUCTORAS Y DESARROLLADORAS DE VIDEOJUEGOS Y SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTOS (DEV) (2017): Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2016 [En línea]. Madrid: DEV, con la colaboración del OCVE (InCom-UAB / UVic-UCC).