Disponible el nou web de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB)

El nou espai en línia recull la producció científica i l’activitat de difusió i divulgació del grup Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB), dirigit per la investigadora Ruth S. Contreras de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

Bellaterra, 12–11–2015. L’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB) acaba de presentar el nou web que allotja l’activitat del grup d’investigació multidisciplinària amb experiència en Arts, Humanitats, Ciències Socials i Ciències de la Computació.

El grup realitza investigació bàsica i aplicada, apropant-se als jocs des d’una varietat de perspectives incloent anàlisi teòrica, disseny, enfocaments qualitatius etnogràfics, intel·ligència artificial (Articficial Intelligence), interfícies i experiències del jugador. Investiga els jocs digitals, els mons virtuals i fenòmens associats i integra les línies d’investigació Comunicació digital (Digital Communication) i Estudis dels videojocs (Game studies). Promou la col·laboració, difusió i divulgació en la investigació en aquestes àrees.

L’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB), dirigit per la Dra. Ruth S. Contreras Espinosa (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya), participa en esdeveniments nacionals, estatals i internacionals, i en l’actualitat participa en comitès de conferències i comitès científics. A més, organitza esdeveniments i dóna a les persones interessades l’oportunitat de conèixer més detalls sobre el camp científic dels videojocs. Els membres del grup participen, a més, en consells editorials de revistes especialitzades en estudis de jocs, jocs d’ordinador o intel·ligència artificial.

Per a més informació:

Web OCVE InCom-UAB

 

Disponible el nuevo web del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB)

El nuevo espacio en línea recoge la producción científica y la actividad de difusión y divulgación del grupo Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB), dirigido por la investigadora Ruth S. Contreras de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

Bellaterra, 12–11–2015. El Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB) acaba de presentar el nuevo web que aloja la actividad del grupo de investigación multidisciplinaria con experiencia en Artes, Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias de la Computación.

El grupo realiza investigación básica y aplicada, acercándose a los juegos desde una variedad de perspectivas incluyendo análisis teórica, diseño, enfoques cualitativos etnográficos, inteligencia artificial (Articficial Intelligence), interfaz y experiencias del jugador. Investiga los juegos digitales, los muendos virtuales y fenómenos Asociados e integra las líneas de investigación Comunicación digital (Digital Communication) y Estudios de los videojuegos (Game studies). Promueve la colaboración, difusión y divulgación en la investigación en estas áreas.

El Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB), dirigido por la Dra. Ruth S. Contreras Espinosa (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya), participa en eventos nacionales, estatales e internacionales, y en la actualidad participa en comités de conferencias y comités científicos. Además, organiza eventos y da a las personas interesadas la oportunidad de conocer más detalles sobre el campo científico de los videojuegos. Los miembros del grupo participan, además, en consejos editoriales de revistes especializadas en estudios de juegos, juegos de ordenador o inteligencia artificial.

Para más información:

Web OCVE InCom-UAB