El treball de l’InCom-UAB, destacat al rànquing de titulacions universitàries d’El Mundo

L’edició 2017 del rànquing del diari El Mundo situa el grau de Comunicació Audiovisual de la UAB en primer lloc. A l’avaluació es menciona explícitament l’activitat del nostre centre de recerca

Bellaterra / Madrid, 17–05–2017. L’edició 2017 del rànquing d’universitats del diari El Mundo, publicat el passat 11 de maig, situa el grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en primer lloc al conjunt de l’Estat. A l’avaluació específica d’aquest grau, el document destaca l’activitat de l’InCom-UAB. En concret, El Mundo fa especial menció als forts vincles del centre de recerca amb Amèrica Llatina.

El rànquing d’El Mundo analitza les 50 titulacions de grau (de centres públics i privats) amb més demanda estudiantil i destaca les cinc millors universitats de l’Estat on cursar-les. Per elaborar la llista, s’han fet 2.000 enquestes a professors de tot Espanya, s’han recollit les dades que ofereix cada universitat (demanda, recursos humans, recursos físics, pla d’estudis, resultats i informació de context) i, finalment, s’han tingut en compte avaluacions externes (rànquings internacionals, avaluacions de l’ANECA,…). La primera fase suposa el 40% de la valoració final; la segona, el 50% i la tercera, el 10%.

Avaluació grau Comunicació Audiovisual (UAB)

El Mundo – Rànquing total universitats de l’Estat (2017)

Notícia web UAB (12–05–2017): “Els graus de la UAB milloren posicions al rànquing del diari ‘El Mundo’”

 

El trabajo del InCom-UAB, destacado en el ranking de titulaciones universitarias de El Mundo

La edición 2017 del ranking del diario El Mundo sitúa el grado de Comunicación Audiovisual de la UAB en el primer puesto. A la evaluación se menciona explícitamente la actividad de nuestro centro de investigación

Bellaterra / Madrid, 17–05–2017. La edición 2017 del ranking de universidades del diario El Mundo, publicado el pasado 11 de mayo, sitúa el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el primer puesto en el conjunto del Estado. En la evaluación específica de este grado, el documento destaca la actividad del InCom-UAB. En concreto, El Mundo hace especial mención a los fuertes vínculos del centro de investigación con América Latina.

El ranking de El Mundo analiza las 50 titulaciones de grado (de centros públicos y privados) con más demanda estudiantil y destaca las cinco mejores universidades del Estado donde cursarlas. Para elaborar la lista, se han realizado 2.000 encuestas a profesores de toda España, se han recogido los datos que ofrece cada universidad (demanda, recursos humanos, recursos físicos, plan de estudios, resultados e información de contacto) y, finalmente, se han tenido en cuenta evaluaciones externes (rankings Internacionales, evaluaciones de la ANECA,…). La primera fase supone el 40% de la valoración final; la segunda, el 50%, y la tercera, el 10%.

Avaluación grado Comunicación Audiovisual (UAB)

El Mundo – Ranking total universidades del Estado (2017)

Noticia web UAB (12–05–2017): “Los grados de la UAB mejoran posiciones en el 'ranking' de 'El Mundo'”