Tres nous articles de Comress (InCom-UAB) sobre identitats i conflicte polític

Membres del grup de recerca Comress (InCom-UAB) han publicat a Catalan Journal of Communication and Cutural Studies, Culture, Language and Representation i Palabra Clave

Bellaterra, 18–05–2017. Membres del Grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB), dirigits per Carme Ferré Pavia, juntament amb investigadors convidats del grup, acaben de publicar tres articles en revistes indexades on presenten els principals resultats de les seves recerques.

En primer lloc, l’article de Jaime Alberto Orozco Toro i Carme Ferré Pavia "Catalonia TV’s La Marató as a symbol of Catalan identity: The intangible value of a CSR action as perceived by all its stakeholders”, publicat a la revista Catalan Journal of Communication and Cutural Studies (volum 9, núm, 1), d’Intellect (Bristol)/ Universitat Rovira i Virgili, corresponent al mes d’abril de 2017, analitza el paper dels stakeholders de la cadena i el seu discurs sobre la identitat nacional catalana lligada a la iniciativa “La Marató de TV3” com a acció de solidaritat. Aquesta és considerada un vincle d’orgull nacional i un element de creació d’identitat i comunitat cultural.

També Orozco i Ferré Pavia són autors d’un altre article, titulat “La percepción de la reputación corporativa de los stakeholders de una empresa de comunicación: cómo afecta a Televisió de Catalunya comunicar una acción de responsabilidad social corporativa”. El text, que ha estat publicat a Palabra Clave (volum 20, núm. 2, de juny de 2017) de la Universidad de La Sabana (Colòmbia), es proposa, segons els autors, “determinar com la comunicació de la responsabilitat social corporativa incideix en la percepció de reputació corporativa de les empreses de comunicació, prenent com a objecte d’anàlisi tota la seva cadena de valor, un punt de vista innovador en aquest camp”. Habitualment, clients, treballadors i directius són els únics entrevistats en aquest tipus d’estudis.

Paral·lelament, la investigadora Gisella Meneguelli, que acaba de doctorar-se a la Universidade Federal Fluminense de Brasil i va ser investigadora convidada del grup, és coautora, amb Carme Ferré Pavia, de l’article “Apología de la polémica como modalidad argumentativa: el conflicto público en Brasil en las protestas de 2015”, publicat a la revista Culture, Language and Representation (volum 16, núm. 2) de la Universitat Jaume I, corresponent a l’any 2016 i difós aquest 2017. En el text les autores analitzen la campanya en contra de l’anterior presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Durant les manifestacions per la seva destitució, el discurs polític de les pancartes va ser construït a l’entorn de fal·làcies i elements de conflicte com la violència, el racisme, el sexisme i les demandes d’intervenció militar.

Referències completes:

OROZCO TORO, Jaime Alberto; FERRÉ-PAVIA, Carme (2017): “Catalonia TV’s La Marató as a symbol of Catalan identity: The intangible value of a CSR action as perceived by all its stakeholders”. Catalan Journal of Communication and Cutural Studies, vol. 9, núm. 1, abril. Pàgs. 87–103.

OROZCO TORO, Jaime Alberto; FERRÉ-PAVIA, Carme (2017): “La percepción de la reputación corporativa de los stakeholders de una empresa de comunicación: cómo afecta a Televisió de Catalunya comunicar una acción de responsabilidad social corporativa” [En línia]. Palabra Clave, vol. 20, núm. 2, juny. Pàgs. 473–505.

MENEGUELLI, Gisella; FERRÉ-PAVIA, Carme (2016): “Apología de la polémica como modalidad argumentativa: el conflicto público en Brasil en las protestas de 2015” [En línia]. Culture, language and representation, vol. 16, núm. 2. Pàgs. 57–84.

 

Tres nuevos artículos de Comress (InCom-UAB) sobre identidades y conflicto político

Miembros del grupo de investigación Comress (InCom-UAB) han publicado en Catalan Journal of Communication and Cutural Studies, Culture, Language and Representation y Palabra Clave

Bellaterra, 18–05–2017. Miembros del Grupo Comunicación y Responsabilidad Social (Comress InCom-UAB), dirigidos por Carme Ferré Pavia, junto con investigadores invitados del grupo, acaban de publicar tres artículos en revistes indexadas donde presentan los principales resultados de sus investigaciones

En primer lugar, el artículo de Jaime Alberto Orozco Toro y Carme Ferré Pavia "Catalonia TV’s La Marató as a symbol of Catalan identity: The intangible value of a CSR action as perceived by all its stakeholders”, publicado en la revista Catalan Journal of Communication and Cutural Studies (volumen 9, núm. 1), de Intellect (Bristol)/ Universitat Rovira i Virgili, correspondiente al mes de abril de 2017, analiza el papel de los stakeholders de la cadena y su discurso sobre identidad nacional catalana ligada a la iniciativa “La Marató de TV3” como acción de solidaridad. Esta es considerada un vínculo de orgullo nacional y un elemento de creación de identidad y comunidad cultural.

También Orozco y Ferré Pavia son autores de otro artículo, titulado “La percepción de la reputación corporativa de los stakeholders de una empresa de comunicación: cómo afecta a Televisió de Catalunya comunicar una acción de responsabilidad social corporativa”. El texto, que ha sido publicado en Palabra Clave (volumen 20, núm. 2, de junio de 2017) de la Universidad de La Sabana (Colombia), se propone, según los autores, “determinar como la comunicación de la responsabilidad social corporativa incide en la percepción de reputación corporativa de las empresas de comunicación, tomando como objeto de análisis toda su cadena de valor, un punto de vista novedoso en este campo”. Habitualmente, clientes, trabajadores y directivos son los únicos entrevistados en este tipo de estudios.

Paralelamente, la investigadora Gisella Meneguelli, que acaba de doctorarse en la Universidade Federal Fluminense de Brasil y fue investigadora invitada del grupo, es coautora, con Carme Ferré Pavia, del artículo “Apología de la polémica como modalidad argumentativa: el conflicto público en Brasil en las protestas de 2015”, publicado en la revista Culture, Language and Representation (volumen 16, núm. 2) de la Universitat Jaume I, correspondiente al año 2016 y difundido este 2017. En el texto, las autoras analizan la campaña en contra de la anterior presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Durante las manifestaciones por su impeachment, el discurso político de las pancartas fue construido entorno a falacias y elementos de conflicto como la violencia, el racismo, el sexismo y las demandas de intervención militar.

Referencias completas:

OROZCO TORO, Jaime Alberto; FERRÉ-PAVIA, Carme (2017): “Catalonia TV’s La Marató as a symbol of Catalan identity: The intangible value of a CSR action as perceived by all its stakeholders”. Catalan Journal of Communication and Cutural Studies, vol. 9, núm. 1, abril. Págs. 87–103.

OROZCO TORO, Jaime Alberto; FERRÉ-PAVIA, Carme (2017): “La percepción de la reputación corporativa de los stakeholders de una empresa de comunicación: cómo afecta a Televisió de Catalunya comunicar una acción de responsabilidad social corporativa” [En línea]. Palabra Clave, vol. 20, núm. 2, junio. Págs. 473–505.

MENEGUELLI, Gisella; FERRÉ-PAVIA, Carme (2016): “Apología de la polémica como modalidad argumentativa: el conflicto público en Brasil en las protestas de 2015” [En línea]. Culture, language and representation, vol. 16, núm. 2. Págs. 57–84.