Forta presència de l’InCom-UAB al monogràfic de la revista Communication Papers, dedicat a la comunicació científica

El monogràfic ha estat editat per l’investigador de l’InCom-UAB José Luis Terrón i Carmen Echazarreta (UdG), editora responsable de la revista. A més a més, el volum inclou una aportació de José Luis Terrón, Flor Micaela Ramírez Leyva, Simón Vialás Fernández i Pedro Jacobetty sobre la interdisciplinarietat en els articles sobre comunicació, publicats en revistes de salut pública de la biblioteca virtual SCIELO

Bellaterra / Girona, 25-04-2018. La Universitat de Girona acaba de publicar el nou volum de la revista especialitzada Communication Papers (volum 7, núm. 13), que conté una forta presència de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). L’edició de l’obra ha anat a cura de l’investigador de l’InCom-UAB i professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), José Luis Terrón, i per la professora titular de la Universitat de Girona Carmen Echazarreta, editora responsable d’aquesta revista científica.

“Quan vam abordar com havia de ser el número monogràfic sobre la comunicació científica ràpidament ens vam donar compte que havia de ser plural en enfocaments, mètodes, continguts i propòsits, perquè una aproximació a la mateixa, a la comunicació científica, i més en aquest inici de segle, ens ensenya que les finalitats de la mateixa, així com els seus destinataris i els instruments dels que es valen han anat variant, evolucionant i, fins i tot, qüestionant-se. A més, no podem ni hem de pensar la comunicació científica sense pensar, de nou, la ciència mateixa i el seu paper en l'esdevenir social”, afirma José Luis Terrón a la presentació del monogràfic.

L'obra compta amb dos articles elaborats per investigadors de l’InCom-UAB: la “Presentació”, escrit per José Luis Terrón; i “La interdisciplinariedad en los artículos de comunicación de las revistas de salud pública de SCIELO”, escrit pels investigadors de l’InCom-UAB José Luis Terrón, Flor Micaela Ramírez Leyva (Universidad de Guadalajara, Mèxic) i Simón Vialás Fernández, amb Pablo Jacobetty (UOC).

La revista Communication Papers també compta, en el seu comitè científic, amb sis membres de l’InCom-UAB: Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB); José Luis Terrón, professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB); Carme Ferré Pavia, professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) i responsable de Comress (InCom-UAB); Laura Bergés, professora del Departament de Filologia Catalana i Comunicació (UdL); Sílvia Espinosa Mirabet, professora de la Universitat de Girona, i Lucía Ramírez Eyzaguirre, professora de la Universidad de Cádiz.

Accés a la publicació:

Communication Papers [En línia], volum 7, núm. 13 (2018): “La comunicación científica”

Accés als articles escrits per investigadors de l’InCom-UAB:

TERRÓN, José Luis (2018): “Presentación” [En línia]. Communication Papers, volum 7, núm. 13 (2018): “La comunicación científica”, pàgs. 6-8.

TERRÓN, José Luis; RAMÍREZ LEYVA, Flor Micaela; VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón; JACOBETTY, Pedro (2018): “La interdisciplinariedad en los artículos de comunicación de las revistas de salud pública de SCIELO” [En línia]. Communication Papers, volum 7, núm. 13 (2018): “La comunicación científica”, pàgs. 9-26.

 

Fuerte presencia del InCom-UAB en el monográfico de la revista Communication Papers, dedicado a la comunicación científica

El monográfico ha sido editado por el investigador de l’InCom-UAB José Luis Terrón y Carmen Echazarreta (UdG), editora responsable de la revista. Además, el volumen incluye una aportación de José Luis Terrón, Flor Micaela Ramírez Leyva, Simón Vialás Fernández y Pedro Jacobetty sobre la interdisciplinariedad en los artículos sobre comunicación, publicados en revistas de salud pública de la biblioteca virtual SCIELO

Bellaterra / Girona, 25-04-2018. La Universitat de Girona acaba de publicar el nuevo volumen de la revista especializada Communication Papers (volum 7, núm. 13), que contiene una fuerta presencia del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). La edición de la obra ha ido a cargo del investigador del InCom-UAB y profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicitat (UAB), José Luis Terrón, y por la profesora titular de la Universitat de Girona Carmen Echazarreta, editora responsable de esta revista científica.

“Cuando abordamos cómo debía ser un número monográfico sobre la comunicación científica rápidamente nos dimos cuenta que debería ser plural en enfoques, métodos, contenidos y propósitos, porque una aproximación a la misma, a la comunicación científica, y más en este inicio de siglo, nos enseña que las finalidades de la misma, así como sus destinatarios y los instrumentos de los que se valen han ido variando, evolucionando e, incluso, cuestionándose. Además, no podemos ni debemos pensar la comunicación científica sin pensar, de nuevo, la ciencia misma y su papel en el devenir social”, afirma José Luis Terrón en la presentación del monográfico.

La obra cuenta con dos artículos elaborados por investigadores del InCom-UAB: la “Presentació”, escrita por José Luis Terrón; y “La interdisciplinariedad en los artículos de comunicación de las revistas de salud pública de SCIELO”, escrit pels investigadors de l’InCom-UAB José Luis Terrón, Flor Micaela Ramírez Leyva (Universidad de Guadalajara, Mèxic) y Simón Vialás Fernández, con Pablo Jacobetty (UOC).

La revista Communication Papers també cuenta, en su comitè científico, con sis miebros del InCom-UAB: Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB y profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB); José Luis Terrón, profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB); Carme Ferré Pavia, profesora titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) y responsable de Comress (InCom-UAB); Laura Bergés, profesora del Departamento de Filología Catalana y Comunicación (UdL); Sílvia Espinosa Mirabet, profesora de la Universitat de Girona, y Lucía Ramírez Eyzaguirre, profesora de la Universidad de Cádiz.

Acceso a la publicación:

Communication Papers [En línea], volum 7, núm. 13 (2018): “La comunicación científica”

Acceso a los artículos escritos por investigadores del InCom-UAB:

TERRÓN, José Luis (2018): “Presentación” [En línea]. Communication Papers, volum 7, núm. 13 (2018): “La comunicación científica”, págs. 6-8.

TERRÓN, José Luis; RAMÍREZ LEYVA, Flor Micaela; VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón; JACOBETTY, Pedro (2018): “La interdisciplinariedad en los artículos de comunicación de las revistas de salud pública de SCIELO” [En línia]. Communication Papers, volumen 7, núm. 13 (2018): “La comunicación científica”, págs. 9-26.