L’últim llibre d’InCom-UAB Publicacions està dedicat a l’estudi de les cultures indígenes

Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB, i Maria Luna, membre d’aquest centre, coordinen el llibre número 16 de la col·lecció d’eBooks d’InCom-UAB Publicacions

Bellaterra, 27-04-2018. El llibre Culturas indígenas: investigación, comunicación y resistencias, editat per les investigadores de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Amparo Huertas Bailén i Maria Luna, és un dels resultats del projecte “Apropant-nos a les realitats socioculturals, lluites i resistències de les comunitats indígenes a Amèrica Llatina”, realitzat durant el curs 2015-2016 amb el finançament de la Fundació Autònoma Solidària (FAS-UAB) i el suport de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB). L’objectiu d’aquesta iniciativa fou crear espais de debat i interacció entre equips investigadors especialitzats i estudiants. Les desigualtats globals, els drets humans, el gènere, el medi ambient i les aportacions a la societat majoritària van ser els principals eixos de la discussió. En concret, es realitzaren tres tipus d’activitats: sessions amb estudiants de grau de la UAB, cine fòrums i un workshop final. A partir d’aquesta última iniciativa, que va reunir uns 25 investigadors procedents de Catalunya, Brasil, Mèxic, Noruega, Suïssa i Veneçuela, es va posar en marxa aquesta publicació.

El llibre està estructurat en tres blocs i, en qualitat d’autors, hi participen 4 membres de l’InCom-UAB:

a) Mirades investigadores davant de l’alteritat. Recull una proposta per la construcció d’una nova epistemologia per a la investigació intercultural (Marta Rizo, Universidad Autónoma de la Ciudad de México i membre de l’InCom-UAB), un treball en base a l’ètica discursiva (Yolanda Martínez Suárez, InCom-UAB), una reflexió sobre els projectes col·laboratius (Mònica Martínez Mauri, Universitat de Barcelona) i un article dedicat a la traducció com a procés de negociació des de la semiòtica (Saleta de Salvador Agra, Universidade de Vigo i membre de l’InCom-UAB).

b) Reflexionant sobre les possibilitats de transformació social a partir de projectes d’investigació i de cooperació. Tres investigadores, amb una sòlida mirada autocrítica, ens narren les seves experiències. Montserrat Ventura i Oller (Universitat Autònoma de Barcelona) qüestiona l’impacte social i ideològic de les polítiques missionals, científiques de cooperació al desenvolupament i turisme; Mireia Campanera Reig (Institut Català d’Antropologia) planteja com de difícil és identificar les formes de conservació indígenes quan el que domina és el model de desenvolupament sostenible a la gestió ambiental; Maite Marín Salamero (Universitat Autònoma de Barcelona) explica com de rellevant va acabar essent per a les dones indígenes participar dels seus projectes i, per últim, Daniela Ivars presenta l’estudi que va fer amb la infància maputxe com a tancament dels seus estudis a NOSEB, centre ubicat a la NTNU (Trondheim, Noruega).

c) Comunicació: aprenentatges i creació de discursos. El tercer apartat està dedicat als mitjans de comunicació indígenes: Fernando Carías Pérez (Universidad de Los Lagos, Xile) ens explica detalladament la Propuesta Pedagógica Intercultural de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca (Veneçuela); Rafael Franco Coelho (Universidad Federal de Goias, Brasil, i membre de l’InCom-UAB) ens parla a partir del seu treball a la comunitat Xavante (Brasil) i Sebastián Gómez Ruíz (Universitat de Barcelona) reflexiona sobre l’audiovisual indígena com a un artefacte cultural inserit en una economia de les imatges.

Accés a la publicació:

HUERTAS BAILÉN, Amparo; LUNA, Maria, eds. (2018): Culturas indígenas: investigación, comunicación y resistencias [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), col·lecció InCom-UAB Publicacions, núm. 16. ISBN 978-84-948252-0-0

 

El último libro de InCom-UAB Publicacions está dedicado al estudio de las culturas indígenas

Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB, y Maria Luna, miembro de este centro, coordinan el libro número 16 de la colección de eBooks de InCom-UAB Publicacions

Bellaterra, 27-04-2018. El libro Culturas indígenas: investigación, comunicación y resistencias, editado por las investigadoras del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Amparo Huertas Bailén y Maria Luna, es uno de los resultados del proyecto “Acercándonos a las realidades socioculturales, luchas y resistencias de las comunidades indígenas de América Latina”, realizado durante el curso 2015-2016 con la financiación de la Fundació Autònoma Solidària (FAS-UAB) y el apoyo de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB). El objetivo de esta iniciativa fue crear espacios de debate e interacción entre equipos investigadores especializados y estudiantes. Las desigualdades globales, los derechos humanos, el género, el medio ambiente y las aportaciones a la sociedad mayoritaria fueron los principales ejes de discusión. En concreto, se realizaron tres tipos de actividades: sesiones con estudiantes de grado de la UAB, cine fórums y un workshop final. A partir de esta última iniciativa, que reunió a unos 25 investigadores procedentes de Cataluña, Brasil, México, Noruega, Suiza y Venezuela, se puso en marcha esta publicación.

El libro está estructurado en tres bloques y, en calidad de autores, participan 4 miembros del InCom-UAB:

a) Miradas investigadoras ante la otredad. Recoge una propuesta para la construcción de una nueva epistemología para la investigación intercultural (Marta Rizo, Universidad Autónoma de la Ciudad de México y miembro del InCom-UAB), un trabajo con base en la ética discursiva (Yolanda Martínez Suárez, InCom-UAB), una reflexión sobre los proyectos colaborativos (Mònica Martínez Mauri, Universitat de Barcelona) y un artículo dedicado a la traducción como proceso de negociación desde la semiótica (Saleta de Salvador Agra, Universidade de Vigo y miembro del InCom-UAB).

b) Reflexionando sobre las posibilidades de transformación social a partir de proyectos de investigación y de cooperación. Tres investigadoras, con una sólida mirada autocrítica, nos narran sus experiencias. Montserrat Ventura i Oller (Universitat Autònoma de Barcelona) cuestiona el impacto social e ideológico de las políticas misionales, científicas, de cooperación al desarrollo y turismo; Mireia Campanera Reig (Institut Català d’Antropologia) plantea lo difícil que es identificar las formas de conservación indígenas cuando lo que domina es el modelo del desarrollo sostenible en la gestión ambiental; Maite Marín Salamero (Universitat Autònoma de Barcelona) explica lo relevante que acabó siendo para las mujeres indígenas participar de sus proyectos y, por último, Daniela Ivars presenta el estudio que hizo con la infancia mapuche como cierre de sus estudios en NOSEB, centro ubicado en la Universidad NTNU (Trondheim, Noruega).

c) Comunicación: aprendizajes y creación de discursos. El tercer apartado está dedicado a los medios de comunicación indígenas: Fernando Carías Pérez (Universidad de Los Lagos, Chile) nos explica detalladamente la Propuesta Pedagógica Intercultural de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca (Venezuela); Rafael Franco Coelho (Universidad Federal de Goias, Brasil, y miembro del InCom-UAB) nos habla a partir de su trabajo en la comunidad Xavante (Brasil) y Sebastián Gómez Ruíz (Universitat de Barcelona) reflexiona sobre el audiovisual indígena como un artefacto cultural inserto en una economía de las imágenes.

Acceso a la publicación:

HUERTAS BAILÉN, Amparo; LUNA, Maria, eds. (2018): Culturas indígenas: investigación, comunicación y resistencias [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), colección InCom-UAB Publicacions, núm. 16. ISBN 978-84-948252-0-0