Funglode publica un llibre sobre la televisió a la República Dominicana que compta amb la col·laboració de l’InCom-UAB

CIC-Funglode (Centro de Investigación de la Comunicación de Fundación Global Democracia y Desarrollo) acaba de presentar el llibre ‘La televisión de provincias en la República Dominicana’, que ha comptat amb la col·laboració de l’InCom-UAB, a través de l’assessoria de la investigadora Maria Corominas

Bellaterra / Santo Domingo (República Dominicana), 04–09–2018. La periodista Elina María Cruz, directora del CIC-Funglode (Centro de Investigación de la Comunicación de Fundación Global Democracía y Desarrollo), va presentar el llibre La televisión de provincias en la República Dominicana el 29 d’agost passat a la seu de la fundació, ubicada a Santo Domingo. Juntament amb Elina María Cruz, coordinadora general de la publicació, també van participar en la presentació del text tres investigadores de l’estudi, Danielis Fermín, Edel Aguasanta i Jenny Almonte. La col·laboració de l’InCom-UAB ha consistit en la realització de tasques d’assessorament, a càrrec de la Dra. Maria Corominas, investigadora membre del nostre centre de recerca.

La publicació és un estudi pioner en el país sobre els canals i programes que conformen la televisió a les províncies dominicanes i el sistema de difusió per cable que avarca més de 100 empreses. L’inventari de 135 canals i 1.172 programes, registrats el darrer trimestre de 2016, ha permès establir la quantitat de canals i programes per província.

El text es divideix en tres parts. A la primera s’explica el disseny metodològic i s’ofereixen els resultats generals de l’estudi, les característiques generals dels canals i programes, per ubicació, gènere i processos de convergència que han desenvolupat, amb l’ús de pàgines web i xarxes socials. A la segona part s’analitzen els continguts religiosos, amb dues reflexions que aprofundeixen sobre les dades revelades: Robert Bueno es refereix a les “Espiritualitats cristianes avui” i Marcos Villamán a “Les transformacions en el camp religiós dominicà”. A la tercera part del llibre s’ofereix el perfil de la indústria de la televisió a cada una de les províncies.

Per a més informació:

Editorial Funglode

Notícia Funglode (29–08–2018): “El CIC-Funglode pone en circulación el libro “La televisión de provincias en la República Dominicana”

Notícia InCom-UAB (10–05–2017). “Maria Corominas participa en qualitat d’experta en una investigació de FUNGLODE (República Dominicana)”

 

Funglode publica un libro sobre la televisión en República Dominicana que cuenta con la colaboración del InCom-UAB

CIC-Funglode (Centro de Investigación de la Comunicación de Fundación Global Democracia y Desarrollo) acaba de presentar el libro ‘La televisión de provincias en la República Dominicana’, que ha contado con la colaboración del InCom-UAB, a través de la asesoría de la investigadora Maria Corominas

Bellaterra / Santo Domingo (República Dominicana), 04–09–2018. La periodista Elina María Cruz, directora del CIC-Funglode (Centro de Investigación de la Comunicación de Fundación Global Democracía y Desarrollo), presentó el libro La televisión de provincias en la República Dominicana el pasado 29 de agosto en la sede de la Fundación, ubicada en Santo Domingo. Junto a Elina María Cruz, coordinadora general de la publicación, también participaron en la presentación del texto tres investigadoras del estudio, Danielis Fermín, Edel Aguasanta y Jenny Almonte. La colaboración del InCom-UAB ha consistido en la realización de tareas de asesoramiento, cuya responsable ha sido la Dra. María Corominas, investigadora miembro de nuestro centro de investigación.

La publicación es un estudio pionero en el país sobre los canales y programas que conforman la televisión en las provincias dominicanas y el sistema de difusión por cable que abarca más de 100 empresas. El inventario de 135 canales y 1.172 programas, registrados el último trimestre de 2016, permitió establecer la cantidad de canales y programas por provincia.

El texto se divide en tres partes. En la primera se explica el diseño metodológico y se ofrecen los resultados generales del estudio, las características generales de los canales y programas, por ubicación, género y procesos de convergencia que han desarrollado, con el uso de páginas web y redes sociales. En la segunda parte se analizan los contenidos religiosos, con dos reflexiones que profundizan sobre los datos revelados: Robert Bueno se refiere a las “Espiritualidades cristianas hoy” y Marcos Villamán a “Las transformaciones en el campo religioso dominicano”. En la tercera parte del libro se ofrece el perfil de la industria de la televisión de cada una de las provincias.

Para más información:

Editorial Funglode

Notícia Funglode (29–08–2018): “El CIC-Funglode pone en circulación el libro “La televisión de provincias en la República Dominicana”

Notícia InCom-UAB (10–05–2017). “Maria Corominas participa en calidad de experta en una investigación de FUNGLODE (República Dominicana)”