La revista noruega Ettik i praksis publica un article de Carme Ferré Pavia

La directora de Comress (InCom-UAB) analitza l’evolució de la cobertura de les campanyes electorals a Espanya, durant la darrera dècada, i com el sistema de cobertura per blocs dels mitjans públics a Catalunya, establerta per la Junta Electoral Central, ha influït èticament en la manera de treballar dels periodistes, que porten més tretze anys reivindicant que aquest sistema se suprimeixi

Bellaterra / Trondheim (Noruega), 03–09–2018. La revista Ettik i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics acaba de publicar l’article “Political control and journalist protests in Spanish public media in electoral campaigns: A decade of conflict”, de la directora del grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB) i professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), Carme Ferré Pavia. El text forma part del monogràfic ‘Respect, trust, care and interconnectedness’, editat per May Thorseth, Siri Granum Carson i Allen Alvarez, corresponent a maig de 2018 (volum 12, núm. 1).

Carme Ferré Pavia aprofundeix sobre el cas de Catalunya i com la regulació estatal estableix que durant les campanyes electorals la cobertura dels partits es faci de manera proporcional a l’obtenció de vots de la darrera legislatura (blocs), en comptes de fer-ho seguint criteris exclusivament periodístics. Davant d’aquest fet, els professionals dels mitjans públics analitzats han optat per cobrir les campanyes, però sense que els periodistes signin les notícies, com a estratègia per cridar l’atenció de l’espectador i seguir lluitant per abolir el sistema de blocs.

Amb aquest estudi, l’autora analitza les “arrels històriques” d’aquest conflicte mediatitzat, i les implicacions ètiques que comporten, tenint en compte els diversos actors, les protestes, el paper dels periodistes, les estratègies dels partits polítics, la regulació de les juntes electorals i també altres iniciatives preses per determinades organitzacions professionals i institucions.

La revista Ettik i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics, nascuda el 2007, és una iniciativa del Programa per a Ètica Aplicada del Departament de Filosofia i Estudis Religiosos de la Norwegian University of Science and Technology (NTNU) de Trondheim, a Noruega.

Accés a l’article complet:

FERRÉ-PAVIA, Carme (2018): “Political control and journalist protests in Spanish public media in electoral campaigns: A decade of conflict” [En línia]. Ettik i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics, volum 12, núm. 1, pàgs. 23–41. DOI: http://dx.doi.org/10.5324/eip.v12i1.2239

 

La revista noruega Ettik i praksis publica un artículo de Carme Ferré Pavia

La directora de Comress (InCom-UAB) analiza la evolución de la cobertura de las campañas electorales en España, durante la última década, y como el sistema de cobertura por bloques de los medios públicos en Cataluña, establecida por la Junta Electoral Central, ha influido éticamente en la forma de trabajar de los periodistas, que llevan más de trece años reivindicando que este sistema se suprima

Bellaterra / Trondheim (Noruega), 03–09–2018. La revista Ettik i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics acaba de publicar el artículo “Political control and journalist protests in Spanish public media in electoral campaigns: A decade of conflict”, de la directora del grupo Comunicación y Responsabilidad Social (Comress InCom-UAB) y profesora titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB), Carme Ferré Pavia. El texto forma parte del monográfico ‘Respect, trust, care and interconnectedness’, editado por May Thorseth, Siri Granum Carson y Allen Alvarez, correspondiente a mayo de 2018 (volumen 12, núm. 1).

Carme Ferré Pavia profundiza sobre el caso de Cataluña y cómo la regulación estatal establece que durante las campañas electorales la cobertura de los partidos se realice de forma proporcional a la obtención de votos de la última legislatura (bloques), en vez de hacerlo siguiendo criterios exclusivamente periodísticos. Frente a ese hecho, los profesionales de los medios públicos analizados han optado por cubrir las campañas, pero sin que los periodistas firmen las noticias, como estrategia para llamar la atención del espectador y seguir luchando para abolir el sistema de bloques.

Con este estudio, la autora analiza las “raíces históricas” de este conflicto mediatizado, y las implicaciones éticas que comportan, teniendo en cuenta los distintos actores, las protestes, el papel de los periodistas, las estrategias de los partidos políticos, la regulación de las juntas electorales y también otras iniciativas tomadas por determinadas organizaciones profesionales e instituciones.

La revista Ettik i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics, nacida en 2007, es una iniciativa del Programa para Ética Aplicada del Departamento de Filosofía y Estudios Religiosos de la Norwegian University of Science and Technology (NTNU) de Trondheim, a Noruega.

Acceso al artículo completo:

FERRÉ-PAVIA, Carme (2018): “Political control and journalist protests in Spanish public media in electoral campaigns: A decade of conflict” [En línea]. Ettik i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics, volumen 12, núm. 1, págs. 23–41. DOI: http://dx.doi.org/10.5324/eip.v12i1.2239.