Gabriela Marques Gonçalves consolida la seva producció científica sobre consum mediàtic de la població gitana

La investigadora de l’InCom-UAB, graduada en Comunicació Social/Periodisme per la Universidade Federal de Goiás (UFG, Brasil) i doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) segueix aprofundint sobre la seva línia de treball dedicada al consum de mitjans de la població gitana. Al llarg d’aquest any 2020, ha publicat quatre articles científics. En concret, a “Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación”; “Revista de Comunicação Dialógica”; “Comunicação Midia e Consumo”; i “Internactional Journal of Roma Studies”.

 

Bellaterra, 09-12-2020. Un any després de defensar la seva tesi doctoral Medios de Comunicación y Cohesión Social: consumo mediático y cultural de la población gitana de Cataluña, la investigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Gabriela Marques Gonçalves segueix treballant sobre consums mediàtics i culturals entre la població gitana. Durant aquest any 2020 ha publicat quatre articles en revistes científiques, que van consolidant la seva trajectòria acadèmica investigadora.

El primer article, “Pueblo gitano y consumo mediático informativo: audiencia crítica y activa, ha estat publicat a la Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (volum 7, número 13, pàgines 164-184), i que ja referenciàrem en una notícia al web de l’InCom-UAB, el febrer de 2020. En aquest text, Gabriela Marques Gonçalves es proposa analitzar el caràcter crític i actiu de la població gitana en relació amb l’audiència, a partir d’una metodologia d’entrevistes semi-estructurades amb 20 gitanos y gitanes de la província de Barcelona entre 2017 i 2019. Entre els principals resultats cal destacar “la capacitat crítica dels interlocutors a l’avaluar el que s’està produint sobre ells en els mèdia tradicionals i també l’ús de l’entorn digital en la interacció i producció de continguts propis”, segons paraules de l’autora.

A l’article “Pesquisa participante e comunicacão dialógica: A experiência com as comunidades ciganas da Espanha”, publicat a Revista de Comunicação Dialógica (volum 2, pàgines 24-50), Gabriela Marques Gonçalves planteja com la comunicació dialògica es pot aplicar en el treball de camp de la investigació participant. A partir d’una discussió teòrica sobre aquesta metodologia, planteja la seva aplicació en el cas de les comunitats gitanes, a partir del treball de camp que va realitzar a Espanya, durant quatre anys, per al desenvolupament de la seva tesi doctoral. Considera que és fonamental conèixer “els contextos històrics i socials per construir un ambient d’investigació dialògic, així com la participació activa en les seves lluites per aconseguir una millor comprensió de les realitats analitzades”.

El tercer article, “La presencia de las voces gitanas en los medios de comunicación españoles”, ha estat publicat a la revista Comunicação Midia e Consumo (oneline). L’autora analitza “com l’absència de les veus de determinats grups socials en l’espai públic poden perjudicar l’efectivitat d’una democràcia social plena” a partir de l’estudi dels productes mediàtics produïts sobre el col·lectiu gitano, la seva participació en els mitjans de comunicació i els reptes que ells plantegen en aquesta àrea, tenint en compte que es tracta de la minoria ètnica amb més presència a Europa. El treball de camp també es basa en 20 entrevistes semi-estructurades realitzades entre 2017 i 2019 a Barcelona.

Finalment, en el quart article publicat el 2020, Gabriela Marques Gonçalves aborda el racisme quotidià que viu la població gitana a Espanya, així com la construcció d’estereotips i prejudicis contra poblacions gitanes, que comporten al que es coneix actualment com a “Antigitanisme”. El text, titulat “Vivenciando el racismo cotidiano: relatos de Antigitanismo en España” i publicat a la revista International Journal of Roma Studies (Volum 2, pàgines 66–86 ), aporta experiències concretes de discriminació a partir de dades que la investigadora va obtenir en entrevistes semi-estructurades que va realitzar a 10 gitanos i 10 gitanes entre 2017 i 2019 a la província de Barcelona. A mode de síntesi, l’autora desvetlla la influència que ha exercit històricament la societat de majoria blanca, amb estratègies de relacions de poder (silenciament, aïllament i la idea de no pertinença, cultural o territorial), a més de crear estereotips de la població gitana. “Això es mostra evident en el context del Covid-19, en el qual les poblacions gitanes de diferents països, a Europa i en el continent americà, han patit amb la persecució i discriminació degut a la culpabilització i responsabilització de la transmissió de la malaltia, d’una banda, i a la vulnerabilitat econòmica amb la suspensió de les seves activitats laborals, de l’altra”, conclou Marques Gonçalves.

 

Referències completes dels articles publicats:

Marques Gonçalves, Gabriela (2020): “Pueblo gitano y consumo mediático informativo: audiencia crítica y activa. Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, vol. 7, núm. 13, p. 164-184, 2020. http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/article/view/235

Marques Gonçalves, Gabriela (2020): “Pesquisa participante e comunicacão dialógica: A experiência com as comunidades ciganas da Espanha”. Revista de Comunicação Dialógica, v. 2, p. 34-50, 2020. https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rcd/article/view/50867

Marques Gonçalves, Gabriela (2020): “La presencia de las voces gitanas en los medios de comunicación españoles”. Comunicação Midia e Consumo (oneline), v. 17, p. 203, 2020. http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/2302

Marques Gonçalves, Gabriela (2020): “Vivenciando el racismo cotidiano: relatos de Antigitanismo en España”. International Journal of Roma Studies, v. 2, p. 66–86. doi: 10.17583/ijrs.2020.6072. https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/ijrs/article/view/6072