Investigacions de l'InCom-UAB, presents a l’exposició “Immigració i emigració en els mitjans” (Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB)

L’exposició es pot visitar durant els mesos de juny i juliol de 2016, a la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, ubicada al campus de la UAB, a Bellaterra

Bellaterra, 20‒06‒2016. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) és present a l’exposició que ha organitzat la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (UAB) amb el títol “Immigració i emigració en els mitjans”. Entre les obres exposades, hi ha diverses publicacions fruit del treball desenvolupat a l'InCom-UAB. Destaca el llibre Migraciones transanacionales y medios de comunicación. Relatos desde Barcelona y Porto Alegre, editat per Los libros de la Catarata (2008). Dos de les seves coordinadores són membres de l'InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén i Denise Cogo. Cal ressaltar també la tesi doctoral de Marta Rizo García: Prácticas culturales y redefinición de las identidades de los inmigrantes en El Raval (Barcelona). Aportaciones desde la comunicación (Bellaterra: Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la UAB, 2004), dirigida per Teresa Velázquez García-Talavera. L'exposició també inclou l’article d’Aurora Labio “Del estereotipo al amarillismo. Prácticas periodísticas incorrectas en el tratamiento de grupos sociales vulnerables”, publicat a la revista Anàlisi l’any 2006.

La mostra es troba ubicada a la planta baixa de l’edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General i finalitzarà a finals de juliol. L’objectiu d'aquesta activitat, tal com explica el text introductori de l’exposició, és “mostrar una part dels estudis que posen de manifest la imatge que sobre la immigració projecten els mitjans i documents que ens donen les eines perquè l’estudiant i periodista pugui evitar els sorolls interculturals a la seva tasca diària per produir un periodisme pluralista i global en la representació de la diversitat”.

Des de l’any 2007, l’InCom-UAB dedica una atenció preferent a l’estudi de les migracions, a través de la línia de treball Comunicació, Migració i Ciutadania (CMC InCom-UAB), dins del grup consolidat de recerca Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), ambdós dirigits per la directora de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén.

Per a més informació:

Blog Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (UAB)

 

Investigaciones del InCom-UAB, presentes en la exposición “Inmigración y emigración en los medios” (Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General de la UAB)

La exposición se puede visitar durante los meses de junio y julio de 2016, en la planta baja del edificio de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General, ubicada en el campus de la UAB, en Bellaterra

Bellaterra, 20‒06‒2016. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) es presente en la exposición que ha organizado la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General (UAB) con el título “Inmigración y emigración en los medios”. Entre las obras expuestas, hay distintas publicaciones fruto del trabajo desarrollado en el InCom-UAB. Destaca el libro Migraciones transanacionales y medios de comunicación. Relatos desde Barcelona y Porto Alegre, editado por Los libros de la Catarata (2008). Dos de sus coordinadores son miembros del InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén y Denise Cogo. Hay que resaltar también la tesis doctoral de Marta Rizo García: Prácticas culturales y redefinición de las identidades de los inmigrantes en El Raval (Barcelona). Aportaciones desde la comunicación (Bellaterra: Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la UAB, 2004), dirigida por Teresa Velázquez García-Talavera. La exposición también incluye el artículo de Aurora Labio “Del estereotipo al amarillismo. Prácticas periodísticas incorrectas en el tratamiento de grupos sociales vulnerables”, publicado en la revista Anàlisi en el año 2006.

La muestra se encuentra ubicada en la planta baja del edificio de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General y finalizará a finales de julio. El objetivo de esta actividad, tal como explica el texto introductorio de la exposición, es “mostrar una parte de los estudios que ponen de manifiesto la imagen que sobre la inmigración proyectan los medios y documentos que nos dan las herramientas para que el estudiante y periodista pueda evitar ruidos interculturales en su tarea diaria para producir un periodismo pluralista y global en la representación de la diversidad”.

Desde el año 2007, el InCom-UAB dedica una atención preferente al estudio de las migraciones, a través de la línea de trabajo Comunicación, Migración y Ciudadanía (CMC InCom-UAB), dentro del grupo consolidado de investigación Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), ambos dirigidas por la directora del InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén.

Para más información:

Blog Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General (UAB)