L’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (InCom-UAB / UVic-UCC) col·labora en el Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2016

L’Asociación de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV), en col·laboració amb l’Institut Català d’Empreses Culturals i l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC), ha publicat el Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc. Aquest informe té com a objectiu estudiar en detall la indústria de desenvolupament de videojocs a Catalunya

Bellaterra / Barcelona, 17–07–2017. El Llibre Blanc és una eina immillorable per conèixer en profunditat la indústria i el mercat del videojoc a Catalunya i es dirigeix a desenvolupadors, a professionals del sector, a entitats publiques i, també, a inversors privats espanyols i internacionals.

L’estudi sorgeix a partir d’enquestes elaborades per la patronal del videojoc (DEV) i afirma que al 2015 les empreses d’aquest sector ubicades a Catalunya van generar 217 milions d’euros, fet que representa un 40% de la facturació de tot l’Estat (1.000 milions d’euros a tot el món). Ara bé, el Llibre Blanc també recull que tot i generar quasi la meitat de la facturació a tot Espanya, les 120 empreses ubicades Catalunya només representen el 25% del teixit industrial del sector a Espanya.

La indústria de desenvolupament de videojocs a Catalunya ocupa de forma directa 1.687 professionals i genera una ocupació total de més de 3.000 professionals vinculats al sector. Cal destacar, per una altra banda, que el 85% de les empreses actuals té una antiguitat de menys de 10 anys i que el 2% de les empreses a Catalunya concentren quasi el 60% de la facturació, ja que a Barcelona hi ha establerts els gegants King, Ubisoft i Gameloft. Com també és precís remarcar l’alta mortalitat de moltes de les empreses. Per posar un exemple, de les 70 empreses que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya tenia controlades el 2011, només 35 continuen vives.

L’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC), dirigit per la Dra. Ruth S. Contreras Espinosa (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya), participa en esdeveniments nacionals, estatals i internacionals, i en l’actualitat participa en comitès de conferències i comitès científics. A més a més organitza esdeveniments i ofereix l’oportunitat, a les persones interessades, conèixer més detalls sobre el camp científic dels videojocs. Els membres del grup formen part de consells editorials de revistes especialitzades en estudis de jocs, jocs d’ordinador o intel·ligència artificial.

Al mateix temps, l’ OCVE (InCom-UAB/UViC-UCC) realitza investigació bàsica i aplicada, apropant-se als jocs des d’una diversitat de perspectives, incloent l’anàlisi teòrica, disseny, enfocaments qualitatius etnogràfics, intel·ligència artificial (Artificial Intelligence), interfície i experiències del jugador. Investiga els jocs digitals, els mons virtuals i fenòmens associats i integra les línies d’investigació Comunicació digital (Digital Communication) i Estudis dels videojocs (Game studies).

Per a més informació:

Asociación de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV)

Institut Català d’Empreses Culturals (Generalitat de Catalunya)

Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC)

Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2016

 

El Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (InCom-UAB / UVic-UCC) colabora en el Libro Blanco de la Industria Catalana del Videojuego 2016

La Asociación de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV), en colaboración con el Institut Català d’Empreses Culturals y el Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC), ha publicado el Libro Blanco de la Industria Catalana del Videojuego. Este informe tiene como objetivo estudiar en detalle la industria de desarrollo de videojuegos en Cataluña

Bellaterra / Barcelona, 17–07–2017. El Libro Blanco es una herramienta inmejorable para conocer en profundidad la industria y el mercado del videojuego en Cataluña y se dirige a desarrolladores, a profesionales del sector, a entidades públicas y, también, a inversores privados españoles e internacionales.

El estudio surge a partir de encuestas elaboradas por la patronal del videojuego (DEV) y afirma que en 2015 las empresas de este sector ubicadas en Catalunya generaron 217 millones de euros, lo que representa un 40% de la facturación de todo el estado (1.000 millones de euros en todo el mundo). Ahora bien, el Libro Blanco también recoge que a pesar de generar casi la mitad de la facturación en toda España, las 120 empresas ubicadas en Catalunya solo representan el 25% del tejido industrial del sector en España.

La industria de desarrollo de videojuegos en Cataluña emplea de forma directa a 1.687 profesionales y genera una ocupación total de más de 3.000 profesionales vinculados al sector. Cabe destacar, por otro lado, que el 85% de las empresas actuales tiene una antigüedad de menos de 10 años y que el 2% de las empresas en Cataluña concentran casi el 60% de la facturación, puesto que en Barcelona están establecidos los gigantes King, Ubisoft y Gameloft. Como también es preciso remarcar la alta mortalidad de muchas de estas empresas. Por poner un ejemplo, de las 70 empresas que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya tenía controladas en 2011, solo 35 continúan vivas.

El Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC), dirigido por la Dra. Ruth S. Contreras Espinosa (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya), participa en eventos nacionales, estatales e internacionales, y en la actualidad participa en comités de conferencias y comités científicos. Además, organiza eventos y da a las personas interesadas la oportunidad de conocer más detalles sobre el campo científico de los videojuegos. Los miembros del grupo forman parte de consejos editoriales de revistes especializadas en estudios de juegos, juegos de ordenador o inteligencia artificial.

A la vez, el OCVE (InCom-UAB/UViC-UCC) realiza investigación básica y aplicada, acercándose a los juegos desde una variedad de perspectivas incluyendo análisis teórico, diseño, enfoques cualitativos etnográficos, inteligencia artificial (Artificial Intelligence), interfaz y experiencias del jugador. Investiga los juegos digitales, los mundos virtuales y fenómenos asociados e integra las líneas de investigación Comunicación digital (Digital Communication) y Estudios de los videojuegos (Game studies).

Para más información:

Asociación de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV)

Institut Català d’Empreses Culturals (Generalitat de Catalunya)

Observatorio d Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC)

Libro Blanco de la Industria Catalana del Videojuego 2016